Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Bakgrunn og formål

Det finnes et hav av droner i verden, og mens de fleste droner styres med en tradisjonell fjernkontroll, har norske Staaker valgt en annen vri. Staaker har bevist at det er mulig å skape en selvflygende drone som automatisk følger en bruker. Noe som ikke fantes i markedet i 2013 da The Staaker Company ble etablert.

Staaker består av en styringsenhet (tracker) som er plassert på armen til brukeren og en drone med et kamera. Ved et enkelt trykk på tracker, så vil dronen følge og filme brukeren automatisk fra enkle til de tøffeste forhold. Systemet krever ingen montering eller kompetanse på droneflyging eller filming, og den er klar for å filme på mindre enn 30 sekunder. Dronen er så lett og transportabel at den går ned i en sekk, og kan håndteres alene.

Mann pakker ut drone av sekk.
Foto: Staaker
Tre «trackere» – enhet som gjør at dronen følger etter bruker.
Foto: Inventas

Designprosessen

Utviklingen av Staaker er et unikt resultat av en kompetent høyteknologisk organisasjon som tidlig så verdien av designkompetanse. Designkompetanse og designmetodikk har vært benyttet fra begynnelsen til ferdig gjennomføring av de minste detaljer i produksjon. Dette har sikret en svært intuitiv, brukervennlig og estetisk god drone ned til de minste detaljer.

Kollasj med fire ulike drone-prototyper

Foto: Inventas

Staaker er designet med et utseende som appellerer til fart og spenning, uten å virke truende eller for teknisk. Ved å menneskeliggjøre designet appellerer den både til ekstrembrukere og vanlige brukere, og med sin moderne og artikulerte form og fargebruk skiller den seg ut fra de fleste droner på markedet.

Tegnede skisser av drone.

Foto: Inventas

Testing og brukerinvolvering har vært høyt prioritert i utviklingen. Det er underveis bygget og testet over 50 forskjellige prototyper. Dette har vært avgjørende for å utvikle riktig bruk av sensorer, optimal programvare til å tolke og reagere på data fra sensorene, samt optimalt design og brukertilpasning av den fysiske dronen. Resultatet er en drone som er rask, stabil, robust, vanntett og som har lang flytid.

Resultater

I august 2017 ble Staaker lansert og har blitt godt mottatt av markedet og av kritikere. Den selges nå hos bl.a sportskjeden XXL. All produksjon av deler i drone, tracker og emballasje ble valgt å gjøre i Norge. Lokal montering sikrer kvaliteten samt hindrer låst kapital på ferdigvarer liggende i transport fra Asia. Risiko og miljøhensyn var viktige faktorer for disse valgene. Å velge lokale leverandører har sikret leveranser og bidratt til at de viktige designdetaljene i produksjon var realiserbare på kort tid. Lokal produksjon og samarbeidspartene bidro også betydelig til å øke kompetansen i prosjektet.

Staaker har skapt et selskap med høyt kompetente medarbeidere med et produkt som på kort tid har blitt markedsleder på stabil filming, fart og batteritid. På sikt er målet å bli verdensledende leverandør av selvflygende droner. Organisasjonen er i utvikling og vil bli doblet i antall ansatte i nær fremtid.

Man på sykkel med sekk på ryggen som har påskriften «STAAKER»

Foto: Staaker

Kontakter

Design: Staaker ved Ole-Andreas Fagertun (drone). Inventas ved Eivind Sæter (Tracker og tidligere konsepter av dronen)

Oppdragsgiver: Staaker

Ole Andreas Fagertun
Staaker
+47 474 17 961 - ole-andreas@staaker.com

Eivind Sæter
Inventas
+47 408 99 595 - evs@inventas.no