Filter
Rapport om medbestemmelse DOGA (2020)

Opplever vi som innbyggere at vi har en påvirkning på lokalsamfunnet vårt? Og hva mener de unge som skal føre nasjonen videre? I denne studien har vi undersøkt innbyggernes forventing til å kunne påvirke, og om involvering og engasjement faktisk nytter.

Rapport om medbestemmelse (2020)

Design og designerens rolle har forandret seg markant det siste tiåret. Sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner puliserte DOGA i 2018 den mest helhetlige undersøkelsen av nordiske designere.

Innsikt

Et nytt perspektiv på den nordiske designeren

Mor med to barn som går på gangbro over vannspeil. Nybygg (lavblokker) i bakgrunnen.

DOGA har engasjert Rambøll for å utforske koblinger mellom begrepene bærekraftig byutvikling, innovasjon og verdiskapning, og utvikle et forslag til en innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling.

Innovasjon, verdiskaping og bærekraftig byutvikling

Fasade med butikklokaler i første etasje og fem gammeldagse vinduer i andre etasje.  i hvert vindu i andre etasje står det to personer. Alle vinker. I første etasje står det ni personer foran inngangen. Alle vinker eller strekker hendene i været.

Nå er kunnskapen og resultatene fra prosjektet Levende lokaler samlet i en forskningsrapport utarbeidet av By- og regionforskningsinstituttet NIBR. De viktigste resultatene fra rapporten er også samlet i en veileder med praktiske tips og råd. 

Kunnskap, inspirasjon og verktøy

Utsnitt fra omslaget av boken

Et nytt undervisningskonsept: Arkitekturfortellinger knyttes til romeksperimenter i stor målestokk. Arenaen er et arkitekturverksted, hvor mange må delta.

Det er kroppen som er klok: Vi kan oppleve arkitektur, men kan vi erfare en konstruksjon? Sterke krefter er virksomme i alle bygninger. Usynlige «giganter» holder alt på plass, hvor man enn ferdes virker trykk og strekk i et komplisert samspill av krefter. Elevene får gjøre erfaringer med konstruksjoner hvor de selv inngår, slik at de kjenner statikkens strekk- og trykk-krefter direkte på kroppen. Med sine egne kropper deltar de aktivt i konstruksjonene, sammen med stokker, tau, byggeblokker og seil. Også kroppen har sin konstruksjon, slektskapet til arkitekturen ser vi i skjelettets og musklenes former. De store knoklene tar seg av trykkbelastingene – som søyler og bjelker i arkitekturen. Musklene derimot, har strekk-evne, og spenner opp skjelettet til en funksjonell posisjon og stabiliserer kroppen i aktiv likevekt.

Inn i arkitekturen: En handlingsbasert innføring i byggekunst

Flytoget som kjører ut fra Oslo sentralstasjon. Barcode-bygninger og Bjørvika i bakgrunnen.

Hver annen bedriftsleder i Norge ser en klar sammenheng mellom designsatsing og lønnsomhet i egen virksomhet, viser en ny studie.

Ledere mener design gir lønnsomhet

Heymat

Heymat springer ut fra vaskeribedriften Clima. Clima forhandler matter til bedriftsmarkedet, og ville selge produktet også til private. Alle har en dørmatte, men få har en som fungerer. Utfordringen var å gjøre produktet attraktivt for kjøperne.

Caser

Design ga nye markedsmuligheter

Person hopper på snowboard og følges av drone.

Grunnleggerne av Staaker hadde en visjon om å ta bedre filmklipp når de dro på skitur. Resultatet ble en drone som følger og filmer deg helt automatisk mens du beveger deg ned bratte fjellsider og i fantastiske landskap.

Caser

Drone som følger og filmer automatisk

Nærbilde av dame med mørkt hår. Tekst på bildet: 90 % redusert ventetid før kreftdiagnose

Det tok Oslo universitetssykehus opp til tre måneder å fortelle pasienten om kulen i brystet var kreft eller ikke. For pasienten er ventetiden en stor påkjenning, og for å kunne behandle kreft, er tidlig funn helt avgjørende. Med midler fra Designdrevet innovasjonsprogram begynte Oslo universitetssykehus en prosess for å redusere ventetiden med hjelp av Designit.

Caser

Designdrevet innovasjon reduserer ventetiden for kreftdiagnose

Hvite piler som peker oppover er skrudd fast på en gammel trevegg

67 prosent av norske bedriftsledere mener at design vil bidra til å styrke bedriftens resultat de neste fem årene. Det viser en undersøkelse DOGA nylig har gjennomført.

Innsikt

Er design lønnsomt for norske bedrifter?