Filter
Rapport om medbestemmelse DOGA (2020)

Opplever vi som innbyggere at vi har en påvirkning på lokalsamfunnet vårt? Og hva mener de unge som skal føre nasjonen videre? I denne studien har vi undersøkt innbyggernes forventing til å kunne påvirke, og om involvering og engasjement faktisk nytter.

Rapport om medbestemmelse (2020)

Design Economy 2018 er britiske Design Council’s rapport om design i Storbritannia, og hvilken verdi designnæringene tilfører den britiske økonomien.

Design Economy 2018

Design skaper mer lønnsomme virksomheter. Det viser en undersøkelse fra konsulentselskapet McKinsey. De undersøkte 300 internasjonale, børsnoterte selskaper og fant en tydelig sammenheng mellom strategisk satsing på design og økonomisk vekst. 

McKinsey – the business value of design

Menon utarbeidet i 2019 en rapport for Norsk Industri om Internasjonalisering av ferdigvareindustrien hvor de ser på en dobling av norsk eksport fra design – og ferdigvareindustrien. 

Ferdigvareindustrien og internasjonalisering

Dansk Design Center og Dansk Industri (DI) har kartlagt, hvordan danske virksomheter bruker design i 2018. Se undersøkelsens hovedkonklusjoner i tall og figurer og last ned publikasjonen.

Design delivers

Det foregår mange gode initiativer også i våre naboland, som vi kan lære mye av. Ett er Rådet för hållbara städer ble opprettet i desember 2017.

Hållbar stad (2019)

Bærekraftige byar og sterke distrikt (Meld. St. 18 (2016 – 2017)) er en tilråing frå Kommunal og moderniseringsdepartementet 17. februar 2017 til Stortinget.

Bærekraftige byar og sterke distrikt

Undersøkelse gjennomført av Danske Arkitekt Virksomheder, som tilsvarer Arkitektbedriftene i Norge. Dette er en eksempelsamling på bygninger, byrom og sosial, økonomisk og miljømessig merverdi.

Arkitektur med merverdi

En stabel med bøker på hvit bakgrunn, med en hvit kopp med kaffe og crema på toppen.

Bokstavene CSI vekker kanskje helt andre assosiasjoner, men bak forkortelsen skjuler det seg et forskningsprogram ved Handelshøyskolen i Bergen – Center for Service Innovation. Resultatene er samlet på en rikholdig og oversiktlig plattform på nett. Nå er også sluttrapporten tilgjengelig. 

 

Forskning på tjenesteinnovasjon

To nordiske undersøkelser gir mer kunnskap om nordisk designbransje enn tidligere. Viktig å få tallkunnskap, sier Anita Cecilie Drabløs i DOGA.

Nyheter

Bygger innsikt om nordisk designbransje