Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Nesten 250.000 mennesker jobber som designere i de nordiske landene. De fleste er ansatt i privat sektor og bidrar med et større spekter av ferdigheter enn tidligere antatt. Dette er blant funnene i en stor studie gjennomført av de nordiske designsentrene – Dansk Design Center, Iceland Design Centre, Design Forum Finland, SVID og DOGA – i samarbeid med Nordic Innovation og analyseselskapet Seismonaut.

Les mer og last ned rapporten >>

Nesten 250.000 mennesker jobber som designere i de nordiske landene.

Nordic Design Resource

Undersøkelse

Den nordiske designeren

Det er mer enn 243.000 designere i de nordiske landene. Sammen utgjør de 2 % av landenes arbeidsstyrke. Det er like mange som jobber med finans (for eksempel forsikring eller pensjonsfond), dobbelt så mange som jobber med eiendom.

I tradisjonelle undersøkelser av den nordiske designbransjen ble kun noen designdisipliner, som produkt- eller klesdesign og grafiske design, inkludert. I denne undersøkelsen er antallet langt høyere fordi definisjonen av hva det betyr å være en designer er utvidet. 

Studien har lett etter designere i et bredt spekter av industrier og sektorer, og vi har sett på designere som noen med et sett ferdigheter – til både prosess og arbeid – som går langt utenfor designbransjen i seg selv.

Privat sektor verdsetter design

De fleste designerne – 85 % – jobber i privat sektor. Størstedelen av disse jobber med produktutvikling og kommunikasjonstjenester. De 12 % av designerne som jobber i offentlig sektor arbeider først og fremst med utdanning, forsking og innbyggertjenester.

Privat sektor er preget av designere som jobber med utvikling av digitale tjenester og verktøy, i tillegg til markedsføring og grafisk design.

Likevel er det dobbelt så mange tjenestedesignere, strategiske designere, grafiske designere, digitale designere og produktutviklere i offentlig sektor.

Om vi ser på designere delt inn etter disiplin, arbeider cirka 60 % av nordiske designere innen klassiske disipliner som grafisk design, produktutvikling og formgivning av produkter. 40 % av designerne jobber i nyere felt som digital design, strategisk design og tjenestedesign. Det er ingen grunn til ikke å tro at disse nyere disiplinene vil bli større i årene fremover.

Samtidig viser LinkedIn-data at grensene mellom designdisipliner er på vei til å viskes ut, og at designere ofte arbeider kryssdisiplinært.

Tidligere har bildet av designbransjen vært enkelte store designbyråer og en rekke enkeltpersonsforetak. Denne studien viser at mer enn 50 % av designerne har et form for lederansvar, enten som ledere for andre i organisasjoner eller ansvarlige for prosesser og prosjekter.

Graf: Designdisipliner i Norden

De nordiske landene er like, men ...

Undersøkelsen viser at designere i de ulike nordiske landene har mye til felles. Designbransjene i landene er bygget opp på samme måte, av de samme disiplinene.

Likevel viser tall fra LinkedIn at det ikke er noen sterk tradisjon for å jobbe på tvers av landegrensene i Norden. De nordiske designorganisasjonene tror at dette vil være viktig i tiden fremover i møtet med internasjonal konkurranse.

Graf: Stillinger

Ferdigheter i Norden

I undersøkelsen var vi interesserte i hvordan datainnhenting fra nye kilder, blant annet LinkedIn, kunne gi oss et nytt bilde av den nordiske designeren.

Basert på eksisterende designdisipliner har vi utforsket hva slags ferdigheter designere i Norden har. I ukene som kommer vil vi publisere artikler som viser hvordan nordiske designere bidrar med sin kompetanse, verdien designere bringer til virksomheter og hvordan fremtiden til den nordiske designeren ser ut.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: