Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Nesten 250.000 mennesker jobber som designere i de nordiske landene. De fleste er ansatt i privat sektor og bidrar med et større spekter av ferdigheter enn tidligere antatt. Dette er blant funnene i en stor studie gjennomført av de nordiske designsentrene – Dansk Design Center, Iceland Design Centre, Design Forum Finland, SVID og DOGA – i samarbeid med Nordic Innovation og analyseselskapet Seismonaut.

Les mer og last ned rapporten >>

Nesten 250.000 mennesker jobber som designere i de nordiske landene.

Nordic Design Resource

Undersøkelse

Den nordiske designeren

Det er mer enn 243.000 designere i de nordiske landene. Sammen utgjør de 2 % av landenes arbeidsstyrke. Det er like mange som jobber med finans (for eksempel forsikring eller pensjonsfond), dobbelt så mange som jobber med eiendom.

I tradisjonelle undersøkelser av den nordiske designbransjen ble kun noen designdisipliner, som produkt- eller klesdesign og grafiske design, inkludert. I denne undersøkelsen er antallet langt høyere fordi definisjonen av hva det betyr å være en designer er utvidet. 

Studien har lett etter designere i et bredt spekter av industrier og sektorer, og vi har sett på designere som noen med et sett ferdigheter – til både prosess og arbeid – som går langt utenfor designbransjen i seg selv.

Privat sektor verdsetter design

De fleste designerne – 85 % – jobber i privat sektor. Størstedelen av disse jobber med produktutvikling og kommunikasjonstjenester. De 12 % av designerne som jobber i offentlig sektor arbeider først og fremst med utdanning, forsking og innbyggertjenester.

Privat sektor er preget av designere som jobber med utvikling av digitale tjenester og verktøy, i tillegg til markedsføring og grafisk design.

Likevel er det dobbelt så mange tjenestedesignere, strategiske designere, grafiske designere, digitale designere og produktutviklere i offentlig sektor.

Om vi ser på designere delt inn etter disiplin, arbeider cirka 60 % av nordiske designere innen klassiske disipliner som grafisk design, produktutvikling og formgivning av produkter. 40 % av designerne jobber i nyere felt som digital design, strategisk design og tjenestedesign. Det er ingen grunn til ikke å tro at disse nyere disiplinene vil bli større i årene fremover.

Samtidig viser LinkedIn-data at grensene mellom designdisipliner er på vei til å viskes ut, og at designere ofte arbeider kryssdisiplinært.

Tidligere har bildet av designbransjen vært enkelte store designbyråer og en rekke enkeltpersonsforetak. Denne studien viser at mer enn 50 % av designerne har et form for lederansvar, enten som ledere for andre i organisasjoner eller ansvarlige for prosesser og prosjekter.

Graf: Designdisipliner i Norden

De nordiske landene er like, men ...

Undersøkelsen viser at designere i de ulike nordiske landene har mye til felles. Designbransjene i landene er bygget opp på samme måte, av de samme disiplinene.

Likevel viser tall fra LinkedIn at det ikke er noen sterk tradisjon for å jobbe på tvers av landegrensene i Norden. De nordiske designorganisasjonene tror at dette vil være viktig i tiden fremover i møtet med internasjonal konkurranse.

Graf: Stillinger

Ferdigheter i Norden

I undersøkelsen var vi interesserte i hvordan datainnhenting fra nye kilder, blant annet LinkedIn, kunne gi oss et nytt bilde av den nordiske designeren.

Basert på eksisterende designdisipliner har vi utforsket hva slags ferdigheter designere i Norden har. I ukene som kommer vil vi publisere artikler som viser hvordan nordiske designere bidrar med sin kompetanse, verdien designere bringer til virksomheter og hvordan fremtiden til den nordiske designeren ser ut.