Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Boken INN I ARKITEKTUREN omhandler historiens epokegjørende bygninger og presenterer en aktivitets- og opplevelsesbasert utforskning av byggekunst. Fortellingene innledes med konkrete arkitekturbeskrivelser. Leseren får hjelp til å forestille seg landskapet der den aktuelle arkitekturen befinner seg. Man nærmer seg så bygningen, for deretter å ta den direkte «i besittelse». Deretter følger faginnhold som kan tilpasses ulike alderstrinn.

De åtte kapitlene behandler de viktige epokene i byggekunstens historie. Arkitekturhistorien blir ikke presentert i sin helhet, men ved et knippe fortellinger som er pedagogisk fruktbare og som samtidig gir en grunnleggende innføring i byggekunsten.

Leseren får hjelp til å forestille seg landskapet der den aktuelle arkitekturen befinner seg. Man nærmer seg så bygningen, for deretter å ta den direkte «i besittelse». Deretter følger faginnhold som kan tilpasses ulike alderstrinn. I tillegg til hovedavsnittene Arkitekturfortelling og Arkitekturverksted har hvert kapittel Refleksjoner og råd. Her fremsettes tanker om undervisningsstoffet og kommentarer til aktivitetene i arkitekturverkstedet. 

Avslutningsvis kommer Tegning. Her finner man ulike tegneøvelser tilknyttet temaet.