Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Bakgrunn og formål

Rundt 500 kvinner opereres hvert år for brystkreft, og mange flere utredes. På grunn av en betydelig fragmentert kommunikasjon mellom fastlege og brystkreftavdelingene, har ventetid mellom mistanke av kreft og diagnose vært opptil 12 uker.

Målet var å redusere ventetiden med 75 %, med hjelp fra tjenestedesign. Når det kommer til kreftdiagnoser, kan tid bety forskjellen mellom liv og død.

På Oslo universitetssykehus (OUS) er brystkreftavdelingene fordelt på Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. I tillegg kommer henvisende leger og private aktører som avlaster ved behov. Denne fordelingen skapte utfordringer rundt arbeids- og informasjonsflyt, som igjen medførte dårlig forutsigbarhet og forvirring for pasientene.

Designprosessen

Post-it-lapper med forskjellige skisser.

Foto: Designit. Designerne brukte pasientinnsikt til å overbevise sykehusledelsen om viktighet og hastighetsgrad. De brukte visualiseringer for å demonstrere mulighetsrom, prototyping til å teste løsninger, og co-creation for å sikre gjennomføringsevne.

Både sluttbrukere (pasienter) og profesjonelle brukere (fastleger og sykehusansatte) har vært involvert gjennom brukerintervjuer, observasjon, rollespill, workshops og brukertesting, under utviklingen av denne nye prosessen.

Tidligere var henvisning og diagnostisering strukturert rundt ansattes individuelle arbeidsrutiner. Resultatet var en segmentert og uoversiktlig opplevelse for en svært sårbar brukergruppe. Den nye prosessen har blitt designet rundt pasienten.

Workshop.-situasjon. 

Grafikk: 1. Se pasientens helhetlige reise på tvers av OUS, 2. Kartlegge pasientens ønsker og behov, 3. Skape ideer basert på kartlagte behov, 4. Kvalitetssikre ideer underveis i prosessen, 5. Levere en treffsikker og implementerbar løsning.
Prosessen for prosjektet.
Foto: Designit / Rawpixel.com

Designerne startet med å kartlegge den optimale pasientopplevelsen, og brukte deretter denne som utgangspunkt; Hvordan måtte fastlegen, koordinatoren, sekretæren, radiologen, radiografen, sykepleieren, patologen, onkologen og kirurgen jobbe for å skape denne pasientopplevelsen? Løsningen var mer standardiserte rutiner, bedre intern kommunikasjon, systematisk samarbeid med fastleger og mer effektiv avtale med private klinikker.

Grafikk som viser tjenestereisen.

Foto: Designit

Resultater

Gjennomsnittlig tid til diagnose er nå syv dager. Syv dager representerer en reduksjon på opptil 90 prosent, noe som er enda høyere enn det ambisiøse målet til OUS om å redusere ventetiden med 75 prosent.

Resultatet har ikke bare effektivisert en kompleks medisinsk tjeneste, men også påvirket det emosjonelle aspektet ved å være pasient. I et så delikat moment er det viktig å føle seg ivaretatt av helsesystemet som et menneske, og at alt fungerer så raskt og optimalt som mulig.

Den nye tjenesten har vært i drift siden november 2013, og alle pasienter som henvises til OUS går igjennom det nye systemet.

Kontakter

Tjenestedesign: Designit

Oppdragsgiver: Oslo Universitetssykehus

Kontaktperson:

Marie Hartmann
Design Director - Designit Oslo
+47 944 705 56 - marie.hartmann@designit.com