Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Kartleggingen forteller at kommunene er en sentral aktør i utviklingen av bedre byer og tettsteder, men at de ikke kan lykkes alene. Det foregår allerede mye spennende innovasjons- og utviklingsarbeid, og kommunene kan lære mye av hverandre. Samtidig er de avhengig av samarbeid med en rekke aktører i dette arbeidet.

Etablering og bruk av arenaer for dialog og samarbeid fremstår som svært viktig i byutviklingen generelt – og for innovasjonsarbeidet spesielt. For at det skal fremme bærekraft, er det viktig at kommunene gir tydelige signaler og retning for byutviklingen.

– Kommunene må bli mer innovative for å løse dagens og fremtidige utfordringer. Dette har vi hørt før. Men innovasjon er et verktøy og ikke et mål i seg selv. Det vi trenger er innovasjon som fremmer en langsiktig utvikling av bærekraftige byer og tettsteder. Samtidig, hvis det skal lykkes, må vi være bedre til å dele erfaringer og lære av hverandre, sier prosjektleder i DOGA, Malin Kock Hansen.

Derfor har DOGA utforsket sammenhengen mellom innovasjon, verdiskaping og bærekraftig byutvikling. Vi har samlet erfaringer fra utvalgte norske kommuner, og kartlagt eksisterende modeller og verktøy - som vi har satt sammen til en forenklet innovasjonsprosess. Vi håper det kan hjelpe kommunene til å jobbe mer strategisk med innovasjon som fremmer bærekraftig utvikling - og skape både økonomiske, sosiale og miljømessige verdier.

Rapporten ble lansert i DOGAs parallellsesjon under Nordic Edge Expo i Stavanger 25. september 2018.  

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.