Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Opinion AS har på oppdrag for DOGA gjennomført en befolkningsstudie som kartlegger erfaringer og forventninger knyttet til medvirkning i befolkningen generelt, og i millenniumsgenerasjonen spesielt. Vi ønsket også å få vite hva befolkningen forbinder med design og arkitektur, og hvilke trender som vil påvirke fagfeltene i fremtiden. 

Et tydelig funn i studien er at befolkningn ønsker å delta i utformingen av morgendagens samfunn – medvirkning og innbyggerinvolvering er temaer som er på fremmarsj. 

Undersøkelsen har sett på millenniumsgenerasjonen spesielt, og hvordan denne generasjonen opplever at de kan påvirke lokalsamfunnet sitt. Når et klart flertall i befolkningen mener at innbyggernes medvirkning fører til bedre tjenestetilbud i kommunen, er det kanskje urovekkende at kun 3 av 10 millenials som engasjerer seg i lokalsamfunnet sitt, opplever at det nytter, og enda færre at de blir hørt.

Les hele undersøkelsen her >>