Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Opinion AS har på oppdrag for DOGA gjennomført en befolkningsstudie som kartlegger erfaringer og forventninger knyttet til medvirkning i befolkningen generelt, og i millenniumsgenerasjonen spesielt. Vi ønsket også å få vite hva befolkningen forbinder med design og arkitektur, og hvilke trender som vil påvirke fagfeltene i fremtiden. 

Et tydelig funn i studien er at befolkningn ønsker å delta i utformingen av morgendagens samfunn – medvirkning og innbyggerinvolvering er temaer som er på fremmarsj. 

Undersøkelsen har sett på millenniumsgenerasjonen spesielt, og hvordan denne generasjonen opplever at de kan påvirke lokalsamfunnet sitt. Når et klart flertall i befolkningen mener at innbyggernes medvirkning fører til bedre tjenestetilbud i kommunen, er det kanskje urovekkende at kun 3 av 10 millenials som engasjerer seg i lokalsamfunnet sitt, opplever at det nytter, og enda færre at de blir hørt.

Les hele undersøkelsen her >>