Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

I  samarbeid med Kantar TNS har Design og arkitektur Norge (DOGA) undersøkt hvordan norsk næringsliv bruker designtjenester og hvilke verdier design kan skape. Undersøkelsen bygger på en tilsvarende undersøkelse i Danmark fra 2016, gjennomført av Dansk Design Center.

Last ned en kortversjon av DOGAs rapport her.

Mener design er lønnsomt

Den norske undersøkelsen viser bedriftsledere her i landet mener at design er lønnsomt. Hele 67 prosent svarer at design vil bidra til å styrke bedriftens resultat de neste fem årene, og halvparten sier at det er en sammenheng mellom bruken av design og lønnsomhet.

Bedriftslederne ser verdien av design på en rekke områder:

  • 85 prosent mener at design bidrar til økt kundetilfredshet
  • 86 prosent mener at design styrker merkevaren
  • 72 prosent mener at design bidrar til å selge flere produkter og tjenester

Vi finner tilsvarende tall i den danske undersøkelsen.   

Designtrappen

Designtrappen er et verktøy utviklet av Dansk Design Center for å kunne måle virksomheters bruk av design. Bedriftene blir plassert i Designtrappen på bakgrunn av hva de selv sier om hvordan de jobber med design. I Norge sier 72 prosent at de jobber systematisk med design, og hele 19 prosent er på det øverste trinnet hvor design er et sentralt og styrende element.

Illustrasjon av designtrappa - 4 trinn
Fordelingen på Designtrappen viser at 28 prosent av norske bedrifter ikke jobber med design. Illustrasjon: Alexander Kielland Krag, DOGA

Sammenhengen mellom design og lønnsomhet

I undersøkelsen ble svarene fra 332 norske bedriftsledere koblet med regnskapstall fra 2016. Funnene fra denne sammenkoblingen tyder på at bedrifter som har design integrert i sin strategi har bedre lønnsomhet enn dem som bare bruker design til pynt. Dette gjelder imidlertid ikke alle bedrifter. 

47 prosent av bedriftene i undersøkelsen mener det er en stor eller meget stor sammenheng mellom lønnsomhet og design.

Hva kjennetegner bedriftene som lykkes med design?

Undersøkelsen viser at design gir et konkurransefortrinn for de bedriftene som er opptatt av å levere på kundeverdi i sine produkter og tjenester. Dette gjelder spesielt for bransjer i endring, som bank og telekommunikasjon. 

Hvor mye bedriftene satser på design henger sammen med andre satsingsområder som innovasjon, merkevarebygging og digitalisering. Disse områdene inngår gjerne i virksomheters samlede profesjonalisering, og samspiller ofte med hverandre. De som satser tyngst på design opplever seg jevnt over som dyktigere på innovasjon, merkevarebygging og digitalisering enn de bedriftene som befinner lenger ned på designtrappen.

Hvis du tenker fremover på de neste 5 årene: I hvor stor grad vil bruken av design bidra til å styrke bedriftens resultat?

Bedriftene som satser mest på design jobber systematisk med at totalopplevelsen skal gjennomsyre hele organisasjonen og bruker kreative metoder som idé- og konseptutvikling, visuelle scenarier, kundereiser, personas og prototyper i både utviklings- og strategiarbeidet. 

Design skaper verdi for dem som tar det i bruk

Bedriftene rapporterer at bruk av design kan skape en rekke verdier. På oppfordring om å rangere en rekke påstander fra 1-5 hvor 1 er "ingen verdi" og 5 er "maksimal verdi" rapporterte bedriftene om at design blant annet styrker merkevare og konkurranseevnen.

Hvordan gir bruken av design verdi for bedriften?

Når gir design mest effekt?

En beslutning om å sette design høyt på agendaen i en virksomhet må forankres hos ledelsen. Men for å lykkes må flere i organisasjonen involveres. Undersøkelsen viser at bedriftene øverst på designtrappen involverer styre og nøkkelfunksjoner knyttet til marked i større grad enn bedriftene på de lavere trinnene. Disse bedriftene har også flere funksjoner involvert i designarbeidet.

For å skape god effekt av investeringer i design bør derfor virksomhetene jobbe med å utvikle en kultur der flere enn ledelsen forstår og kan utnytte forretningsmuligheter som strategisk bruk av design gir. Som de viktigste interne verdiene trekker 66 prosent av bedriftslederne frem at de opplever økt medarbeidertilfredshet, mens 51 prosent sier at de oppnår økt kunnskap om kundenes behov.

Funnene fra undersøkelsen indikerer at langsiktig arbeid med design gir tydeligere merkevarer, økt salg, større konkurransekraft og mer fornøyde kunder. 

Hvor tas beslutninger om design i din bedrift?

Design gir mest verdi når designtenkning gjennomsyrer hele organisasjonen. Det tar tid å lære, feile og bli sterke på design.

Anita Cecilie Drabløs

DOGA

Fakta om undersøkelsen:

Mål: Kartlegge bruken av design i norsk næringsliv,og undersøke sammenhengen mellom bedrifters satsning på design og lønnsomhet. Tilsvarende undersøkelse ble gjennomørt i Danmark i 2016 av Dansk Design Center.
Hvem: 332 intervjuer i norske bedrifter med over ti ansatte, (88 prosent av intervjuene var med daglig leder). Bedriftene har lønnsomhet som mål, og det er derfor ikke intervjuet personer som jobber i offentlig sektor eller stiftelser.
Metode: Spørreundersøkelse på telefon hvor det er trukket ut et utvalg av norske bedrifter. Det er brukt selskapsinformasjon fra Bisnodes næringslivsdatabase, og koblet på informasjon om antall ansatte, omsetning og lønnsomhet i perioden 2013 – 2016.
Når: September 2017