Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Rapporter og caser

Dansk Design Center og Dansk Industri gjennomførte høsten 2016 undersøkelsen Exploring Design Impact. Den viser at over halvparten av danske bedrifter benytter seg av designmetodikk i sin virksomhet, og at de som bruker design systematisk i utviklingen av produkter og tjenester styrker inntjeningen.

Av disse bedriftene oppgir hele 74 prosent at design har positiv effekt på bunnlinjen og 80 prosent mener design styrker deres merkevare. Nesten 70 prosent sier design gir brukerinnsikt og fører til økt kundetilfredshet. Av bedriftene som bruker design sier 67 prosent at de forventer å øke sin konkurranseevne gjennom design i de neste fem årene.

74 % av bedriftene som bruker design rapporterer om positiv effekt på bunnlinjen.

Undersøkelsen Exploring Design Impact

Dansk Design Center

Skal kartlegge det norske markedet

Design og arkitektur Norge (DOGA) arbeider nå med en liknende undersøkelse for å finne ut hvordan norsk næringsliv benytter seg av designtjenester og hvilken verdi det tilfører virksomhetene. Resultatene vil være klare i løpet av høsten 2017. 

– Det blir spennende å se om vi finner de samme tendensene i Norge som i Danmark, sier Anita C. Drabløs, seniorrådgiver design i DOGA. Undersøkelsen vil gi viktig kunnskap om markedet for kjøp av designtjenester, og hvilke verdier designmetodikk skaper for næringslivet. Denne informasjonen vil være nyttig både for kjøpere av design og utøverne i bransjen, sier Drabløs. 

Designbrukere er dobbelt så innovative

Sist DOGA gjennomførte en undersøkelse av det norske markedet var i 2009. Denne viste at bedriftene som brukte designmetodikk var dobbelt så innovative som de som ikke var aktive brukere. Bedriftene som satset på design eksporterte dobbelt så mye som andre bedrifter og oppga at design påvirket konkurransekraften positivt. Disse bedriftene var klart mer brukerorienterte enn andre.

Her kan du laste ned rapporten Design Diagnose

Internasjonale studier bekrefter tendenser

Det er gjennomført flere studier internasjonalt for å kartlegge markedet for designtjenester og hvilken verdi design tilfører virksomhetene. Her kan du lese noen av dem:

Design Management Institute: The Value of Design 

Design Council: Design Economy Report   

Design Council: Stimulating Business Growth

National Endowment for the Arts: Proof that design is good for business