Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designbransjen viser verdien av design

Portalen heter Basen og er en digital plattform for tjenester Forsvarsbygg leverer til Forsvaret. Det er tydelig å se at løsningen har skapt gode resultater og ikke minst en forenklet arbeidshverdag: fra tidligere 25 manuelle steg for å bekrefte en overnatting tar samme oppgave nå kun 1 klikk! Brukeren gjennomfører nå hele bookingprosessen selv på en effektiv måte uten at administrative ressurser involveres. Forsvarsbygg har fått økte driftsinntekter som bidrar til økt forsvarsevne fordi de føres tilbake til Forsvaret, som kan finansiere flere øvelser og innkjøp av utstyr av god kvalitet.

Bilde fra møterom med mange mennesker som sitter og jobber med hver sin PC
Foto: Itera

Lean Service Design

Basen utvikles med Lean Service Design, som er en iterativ, effektiv og brukersentrert metode. Rammeverket tillater oss å jobbe etter innovasjonsmantraet «fail fast, fail often». Vi slipper til en stor bredde av idéer, får raskt testet ut om de har potensial til å løse problemstillingen de skal, at de retter seg på en effektiv måte mot målgruppen vi ønsker å nå, og dermed er verdt å jobbe videre med.  På denne måten kan svake idéer lukes ut tidlig i prosessen.  Dette reduserer tid og kostnader og hever kvaliteten. Metoden baserer seg på korte iterasjoner og rask læring, slik blir det lettere å ta gode valg i et marked i stadig endring.

Iteras designere studerer tjenester og menneskers adferd over tid. På den måten kan Forsvarsbygg utvikle nye tjenester med brukerens virkelige behov som utgangspunkt. Itera involverer Forsvarsbygg i hele gjennomføringsfasen for å sikre eierskap til løsningen og dokumentasjonen. For å sikre at nye ideer og konsepter fungerer i praksis, tester Itera disse med brukere. Gjennom visuelle arbeidsmåter kan Iteras designere med enkle grep lage raske prototyper av nye ideer, teste hvordan brukere opplever dem og justere kursen underveis. Utviklingen av løsningen starter når prototypene er godkjent av brukerne, og den skjer etter Lean Startup-prinsippene; bygge, måle, lære - alltid med brukeren i fokus.

PC-tastatur
Foto: Itera

Effektiviserer samhandling

Digitalisering av Forsvarsbyggs tjenester gir en bedre brukeropplevelse for Forsvarsbygg og deres kunder. Basen fungerer også som en samhandlingsplattform mellom Forsvaret og Forsvarsbygg der man kan ta i bruk flere tjenester. Forsvarsansatte har blant annet mulighet for en enkel og tidsbesparende måte å melde fra om feil og mangler knyttet til bygg og anlegg. Tidligere brukte boligkoordinatorer hos Forsvarsbygg 62 prosent av sin arbeidstid til administrative oppgaver som fakturering av overnattinger og bookinghenvendelser. Ved hjelp av Basen er denne tiden betraktelig redusert.

Kontakt

Christian Karlsson
Senior interaksjonsdesigner

christian.karlsson@itera.no

+47 93021870