Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 6: Start byggefasen

Evaluering med brukere bør gjøres jevnlig gjennom byggetrinnene, slik at eventuelle endringer kan foreslås, diskuteres og godkjennes.

I tillegg må byggingen og produksjonen overvåkes for å sikre at prinsippene for inkluderende design blir fulgt. På dette stadiet bør du avgjøre om du skal innhente en egen inkluderende design-ansvarlig eller overlate til teamet selv å etterleve disse prinsippene. Alle – arkitekter, prosjektledere, utviklere eller konsulenter – kan være ambassadører for inkluderende design, men da må de bli tildelt rollen og ansvaret. Her er det viktig med god og tillitvekkende kommunikasjon. Pass på at nye i teamet og entreprenører eller underentreprenører som tas inn, følger retningslinjene for inkluderende design.

METODER

  • Detaljert veiledning: Sørg for at alle entreprenører har prosjektplanen samt oppdaterte tegninger og spesifikasjoner, slik at de kan forstå og følge retningslinjene og instruksen for inkluderende design.
  • Oppfølgingsmøter: Ha jevnlig kontakt med entreprenører, underentreprenører og byggmestere i denne fasen, og kommuniser på en måte som passer for dem. Regelmessige, obligatoriske møter der du informerer om og delegerer oppgaver virker oppklarende og minner alle på deres forpliktelser. Legg inn krav til inkluderende design i avtaler for å gjøre det tydelig for alle parter hvor ansvaret deres ligger.
  • Undervis gjennom workshoper: Sørg for at representanter fra forhåndsdefinerte brukergrupper får møte entreprenører, leverandører og byggmestere og hjelpe dem med å forstå inkluderende design fra et praktisk perspektiv og ta hensyn til ulike behov og funksjonsnivå. Gjennom slike workshoper får involverte muligheten til å møtes, slik at alle skjønner hvorfor inkluderende design er viktig.
  • Gjør innsikten tilgjengelig for alle: Pass på at alle partnere, deltakere og involverte har tilgang til retningslinjene og resultatene fra brukerinvolveringen, slik at de kan ta de rette beslutningene. Lag en oppdatert og aktiv ressursplattform som er lett å finne frem til og forstå. Ta gjerne i bruk nye digitale løsninger og verktøy som alle involverte kan få tilgang til via mobile enheter som smarttelefon og nettbrett.
start byggefasen

SLUTTRESULTAT

Denne aktiviteten bidrar til at alle krav til inkluderende design oppfylles etter hvert som prosjektet går fra tegnebrettet til byggefasen. Den gjør at nye deltakere i prosjektet forstår og evner å følge prinsippene for inkluderende design som ble utarbeidet i starten av prosjektet. Hvis du peker ut en egen inkluderende design-ansvarlig eller «vaktbikkje», kan du både få inn ekstra ekspertise i teamet og skaffe deg flere oppdrag i fremtiden.