Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 4: Definer prosjektplanen

På dette tidspunktet er prosjektplanen i ferd med å ferdigstilles, anskaffelser er på vei til å bli definert, og du skal snart begynne å jobbe med designforslaget.

 kolleger blir enige om en retning

Når du utvikler prosjektplanen, er det viktig å jobbe ut fra prinsippene for inkluderende design og kunnskapen som er innhentet fra de andre aktivitetene. Det er mange forskjellige aspekter å ta hensyn til i planleggingen, men inkluderende design er et av de viktigste og utfyller dessuten mange av de andre.

Ved å gjøre denne aktiviteten får du en klart avgrenset og velfungerende prosjektplan som bygger på analysene og tolkningene du gjorde i forrige fase.

METODER

  • Stak ut en kurs: Som en del av den kreative prosessen kan du skrive mer enn én instruks, for så å snevre inn fokuset. Briefen skal gjenspeile de opprinnelige målene, samtidig som den tar hensyn til endringene som er drevet frem av brukerundersøkelsene. Pass på at brukerperspektivet kommer med i instruksen, også i større og komplekse prosjekter. Husk at instruksen ikke trenger å være lang – pitchen for en typisk Hollywood-film er bare på 50–100 ord!
  • Utarbeid avtaler: Bruk instruksen til å beskrive de viktigste deltakerne i og bidragsyterne til hver fase og hvordan dere skal jobbe sammen og kommunisere for hvert trinn i prosjektet. Deltakerne kan være arkitekter, konsulenter, tilgjengelighetsrådgivere, prosjektledere og sluttbrukere. Det kan være nyttig å forsikre seg om at alle personer eller grupper som er delaktige, etterlever prinsippene om inkluderende design og retningslinjene som er utarbeidet. Skriv inn dette som et krav i konsulentavtaler og andre avtaler.
  • Marker milepælene: Instruksen beskriver kritiske stadier i beslutningsprosessen og definerer punktene der det ikke er noen vei tilbake. Inkluderende design gir deg et brukerfokusert rammeverk så du kan ta de rette beslutningene på riktig tidspunkt. Dette vil være gunstig for de fleste berørte og gjøre at milepælene føles meningsfulle. Innbyggerinvolvering er i ferd med å bli en selvsagt (og i noen tilfeller lovpålagt) del av konsulentprosessen, og det blir stadig vanligere at arkitektplaner må gjennom en fase med høringer og lignende før neste fase i prosjektet.
  • Finn en felles forståelse: Instruksen skal sikre at alle involverte er enige om mål og perspektiver ut fra prinsippene om inkluderende design. Dette blir lettere å få til dersom kjerneteamet går i bresjen for en inkluderende tilnærming. På den måten kan alle føle eierskap til arbeidet som gjøres, og slutte seg til målene og visjonene for prosjektet.

SLUTTRESULTAT

Nå har du justert prosjektplanen og strategien ut fra resultatene fra brukerinvolveringsfasen og lagd en endelig instruks der inkluderende design er bakt inn. Dette gjør at prosjektet ditt vil oppfylle gjeldende lovkrav, ikke bare i den konseptuelle fasen, men også når det gjelder bygging, levering og bruk.

Nå vil du typisk både ha fremtidssikret prosjektet og overgått forventningene – særlig hvis entreprenøren din har forpliktet seg til å følge prinsipper for inkluderende design utover det som er lovpålagt. Det er her de virkelig store innovasjonsmulighetene kommer inn i bildet.