Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 9: Bygg ressurser

Ved slutten av prosjektet sitter du forhåpentligvis med mye innsikt og om hvilke metoder du kan bruke for å gjøre de neste prosjektene dine bedre. Det er verdifullt å samle og sortere denne kunnskapen.

gjengivelse av et hus med alle funksjonelle elementer

Lag en kunnskapsbank med informasjon som du kan utnytte i fremtidige prosjekter. Også informasjon du har samlet inn, men ikke fått bruk for i dette prosjektet, kan komme til nytte senere. Sannsynligvis vil du ha både skapt nye metoder og tilpasset dem underveis, og dette er det viktig å dokumentere. Hvis du planlegger hvordan du kan bygge opp ressurser allerede på et tidlig stadium, kan du spare tid og energi, samt tilegne deg ny kompetanse og bli i stand til å dokumentere resultatene dine overfor kundene.

METODER

  • Planlegg dokumentasjon fra starten av: For å gjøre det lettere å innhente og bruke brukerinnsikt og metoder, bør du planlegge tidlig hvordan du skal samle inn og sortere informasjon gjennom hele prosessen. Blant annet må du bestemme deg for om dette skal være oppgaven til én bestemt person eller til hele teamet. Lag delmål og sett opp sjekkpunkter for å sørge for at dette blir gjort, også i større og komplekse prosjekter.
  • Lagre innsikten: Innsikten du tilegner deg underveis kan både brukes i fremtidige prosjekter og som læring ved å se hva som ikke fungerte. Grupper innhentet innsikt etter tema for å utvikle bilde, video - og innsiktsbanker. Sørg for at disse ressursene er lett å finne frem til, både for ditt nåværende team og andre, i fremtidige prosjekt. Du vil garantert få avsetning på ressursbruken senere. Husk å vurdere informasjonen du har samlet inn, opp mot personvernhensyn, etiske hensyn og gjeldende lovgivning.
  • Bestem hvem som skal ha tilgang: Noen typer dokumentasjon vil være for intern bruk, mens andre typer med fordel kan deles med eksterne. Den første typen kan hjelpe deg med å bygge kompetanse og skape merverdi, mens den siste er nyttig når du vil vise frem ferdigheter og resultater. Begge gjenspeiler en ekspertise som kan gjøre at du skiller deg fra konkurrentene.
  • Se det store bildet: Informasjon fra innsiktsbanken din kan hjelpe alt fra utbyggere til politikere med å forstå hvordan folk faktisk vil at byene og byggene deres skal utvikles og fungere.

SLUTTRESULTAT

De som har vært delaktige i prosjektet ditt, kan bli mer villige til å delta også i neste inkluderende designaktivitet. De ser at deres bidrag har påvirket resultatet, og det
kan gjøre det lettere for dem å engasjere seg igjen senere. Informasjonen du har samlet inn, vil gjøre det enklere å forstå hva ulike mennesker faktisk ønsker seg av bygninger og nabolag. Et godt resultat vil dessuten styrke omdømmet til andre interessenter, som byggfirmaer, eiendomsutviklere og arkitekter, og gi flere oppdrag.