Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 1: Definer kontekst

Denne aktiviteten gjør det lettere å forstå formålet med og konteksten rundt prosjektet ut fra oppdragsgiverens eller utviklerens perspektiv.

Forstørrelsesglass

For å kunne praktisere inkluderende design, er det viktig å forstå og klargjøre gjeldende lovkrav, samt den sosiale konteksten, i begynnelsen av et prosjekt. Dette kan gjøres ved å konsultere brukerne på et tidlig stadium, og ved hjelp av tverrfaglig samarbeid. Sørg for å få inn relevant kompetanse i prosjektet, og etabler metoder for å samle inn og dele kunnskap (se aktivitet 9).

METODER

  • Workshop: tidlig innføring i konseptet inkluderende design og metodene det innebærer. Dette gjør at inkluderende design er i fokus helt fra starten av og at alle interessenter blir gjort kjent med det. Det kan hende at du må arrangere ulike workshops for ulike grupper, som brukere kontra prosjektledere. Du bør også ha en teoretisk og praktisk tilnærming som er skreddersydd for prosjektet.
  • Litteratursøk: Undersøk hva slags informasjon som allerede finnes om temaet og se på retningslinjer og anbefalinger i lovverket, andre prosjekter og fra andre som praktiserer inkluderende design. Se på fremvoksende trender, forskning, bøker, publikasjoner og digitale medier for å vurdere den nåværende og fremtidige konteksten.
  • Liknende prosjekter: Lær av hva som har gått bra og dårlig i andre lignende prosjekter. Kartlegg innsikt og hent inspirasjon fra forbildeprosjekter.
  • Befaringer: Arranger rundturer på stedet for å studere konteksten på nært hold. Snakk med representanter for lokalsamfunnet, prosjektteamet og andre interessenter, samt med mennesker med ulike behov, for å få forskjellige synspunkter på tidlige utfordringer.
  • Se ting med egne øyne: Besøk liknende prosjekter for å ta konteksten og eventuelle utfordringer i nærmere øyesyn. Dette kan virke inspirerende og hjelpe deg å stake ut kursen videre.
  • Koordiner samarbeidet: De fleste prosjekter involverer mange mennesker i ulike stadier, og derfor er det viktig å bygge tillit ved å lage strategier for kommunikasjon og samarbeid.
  • Vær ambassadør for inkluderende design: Få med inkluderende design i retningslinjer og sjekkpunkter, og vurder å utpeke en egen inkluderende design-ansvarlig. Her kan det være gunstig å sette sammen et kjerneteam med representanter fra de ulike prosjektpartnerne. Sørg for at det jobbes tverrfaglig og mot samme mål.
definer kontekst

SLUTTRESULTAT

Denne aktiviteten vil gi deg en dypere forståelse av forretningsbegrunnelsen, utbyggers mål og brukerens behov. Du vil kunne definere mål, etablere felles målsetninger og avdekke økonomiske interesser og sosiale insentiver.

Hvis du oppretter et tverrfaglig kjerneteami denne fasen, vil du kunne lage bedre løsninger og gjøre færre feil, oppnå høyere kvalitet og sikre fokus på inkluderende design og andre problemstillinger. Dette gir positiv samarbeid og gjør det lettere å følge opp prosjektet gjennom hele prosessen.