Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 7: Ledelse på byggeplassen

På dette stadiet er bygget i ferd med å ferdigstilles, noe som er et komplekst arbeid. Her er det opp til byggeledelsen å sørge for å praktisere inkluderende design.

inspiserer en byggeplass

I denne fasen jobber mange slags entreprenører, montører og andre på byggeplassen, og når byggeledelsen prøver å effektivisere for å få ned kostnadene, kan det bli behov for endringer og avvik. Slike endringer skal ikke gå på bekostning av inkluderende design, for det kan sette hele prosjektvisjonen på spill. Intensjonen om inkluderende design må følges opp med handling.

Lederne må kunne ta avgjørelser og trekke inn brukergrupper når det oppstår uforutsette situasjoner. På den måten vil inkluderende design alltid være førende, slik at teamene blir blir minnet på de økonomiske og sosiale fordelene ved denne innovative og kreative tilnærmingen