Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 5: Utvikle designet

Designutviklingen bør samordnes med tekniske aspekter som struktur og bygningstjenester.

 arkitekter som jobber med et prosjekt

På dette stadiet skal designet ferdigutvikles. Nå handler det om å snakke med brukerne for å avdekke avvik fra og endringer i den opprinnelige prosjektplanen for å sikre at endringene er i tråd med retningslinjene for inkluderende design. Pass på at alle i teamet deler mål som gjenspeiler funnene og tilbakemeldingene fra brukerne, særlig personer som er nye i prosjektet i tillegg til kjerneteamet.

METODER

  • Flere løsninger: Det er ikke sikkert at det er mulig å finne én løsning som passer alle godt nok. Bruk en kombinasjon av forskjellige alternativer som dekker ulike behov og funksjonsnivåer. Inkluderende design handler om valgfrihet.
  • Utprøving på stedet med brukere: Bruk modeller, tegninger og prototyper i full størrelse til å prøve ut løsningene dine. Disse kan vise enkeltelementer, slik som et inngangsparti, en del av et rom, eller bestemte detaljer, som materialvalg. Ikke nøy deg med bare tradisjonell kommunikasjon, som todimensjonale bilder og målestokkmodeller, men bruk også fullskalamodeller, virtuell virkelighet og interaktive opplevelser for å engasjere.
  • Evaluer kontinuerlig: For å sikre at retningslinjene for inkluderende design og instruksen blir fulgt, er det viktig at alt av tegninger og spesifikasjoner gjennomgås jevnlig. Disse gjennomgangene bør loggføres og formidles til teamet og relevante interessenter.
  • Trekk inn entreprenørene i prosessen: Problemstillinger som har med inkluderende design å gjøre blir ofte oversett i både design- og byggefasen, så du bør ha en plan for hvordan du skal lære opp og engasjere entreprenører og underentreprenører. Her kan du bruke utradisjonelle metoder, som å sette teamet i tett kontakt med lokalsamfunnet eller benytte brukerrepresentanter som bidragsytere til prosjektet.

SLUTTRESULTAT

Ved å prøve ut løsningen grundig og lage prototyper for brukerevaluering sørger du for at brukernes behov tas hensyn til helt i startfasen av byggingen, slik at du kan unngå kostbare feil. I tillegg får du et mer nyskapende og brukervennlig resultat. Med undersøkelser og tidlige tilbakemeldinger får du et solid og overbevisende kunnskapsgrunnlag for beslutningene som må tas.