Hopp til hovedinnhold
Meny

Last ned boken Innovating with People

I boken Innovating with People får du vite hvordan du bruker inkluderende design for å skaffe deg et konkurransefortrinn, og hvordan du kan komme deg inn på flere og nye markeder ved å forstå kundene din bedre. Last ned boken her.

Book

Endringer i demografi og fokus på sosial bærekraft er et viktig satsningsområde. Inkluderende design er en tilnærming til forretningsutvikling som kan bidra til innovasjon, verdiskaping og økt konkurransekraft og som gir verdi til et stort mangfold av mennesker.

Universell utforming er lovfestet på mange områder. Nye produkter og tjenester vil måtte oppfylle mange nye kriterier. I denne boken får du vite hvordan en inkluderende designmetodikk kan bidra til å svare på disse utfordringene.

Gjennom en inkluderende designtilnærming vil utviklingen av nye løsninger baseres på reell innsikt og ikke antakelser om en målgruppe. Inkluderende design brukes her også for å beskrive universell utforming og design for alle.

Boken er utviklet av fagpersoner med omfattende praktisk erfaring med å jobbe med inkluderende design i et næringsperspektiv. Den presenterer innsikt og kunnskap i et lettlest format med mange illustrasjoner. Casestudier og eksempler forklarer hvordan andre virksomheter har benyttet en inkluderende designprosess som en del av utviklingsprosessen.

I boken Innovating with People presenteres også ulike metoder og verktøy for innsikt og observasjoner som er viktige i inkluderende design- og innovasjonsprosesser.

Denne pdf-versjonen er basert på boken Innovating with People’, publisert i 2018. Alt innholdet er tilgjengelig for assisterende hjelpemidler. Illustrasjonene har noen kontrastfeil.


Last ned boken som PDF