Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 3: Tolk innsikt

Nå som du har involvert mennesker og fått innsikt fra brukerne, er det tid for å plukke ut, tolke og analysere relevant brukerinformasjon.

Workshop med brukere

Brukerinnsikt kan hjelpe deg med å snevre inn fokuset for designet og skape en bedre løsning. Nå må du avdekke motstridende interesser og mulige hindringer på veien mot å virkeliggjøre prosjektet i henhold til målene.

Når du har gjort det, kan du bruke dem i innovasjonsarbeidet. Kartlegging og sortering av informasjon er en viktig del av denne aktiviteten. Det handler om å forstå og utnytte dataene fra undersøkelsene dine. Henvis til visjonen bak og målene med prosjektet når du beskriver innsikten du har hentet inn.

METODER

  • Vurder informasjonen: Se etter mønstre og eventuelle hull i informasjonen fra undersøkelsene. Ikke fordyp deg i detaljer, men sjekk at funnene gjenspeiler det store bildet. Gå gjennom råmateriale som bilder, videoopptak og notater.
  • Grupper informasjonen: Sorter informasjonen i grupper i et rammeverk som gir prosjektteamet enkel tilgang. Skill ut og arkiver informasjon som kan komme til nytte i fremtiden, selv om den ikke er direkte relevant for dette prosjektet.
  • Representer informasjonen: Det å visualisere informasjonen du har samlet inn er et viktig ledd i arbeidet og kan gi prosjektet et mer solid, evidensbasert fundament. En god presentasjon er det samme som god kommunikasjon. Presenter materialet på en oversiktlig måte, med visuelle hjelpemidler. For eksempel kan du bruke bilder, videoklipp, sitater eller temaer.
  • Omsett materialet i ulike retninger: Se på hvordan tilbakemeldinger fra brukere kan gi opphav til nye løsninger på instruksstadiet. Legg frem funnene på en forståelig måte for arkitekter, utviklere, entreprenører og underentreprenører. Dette gir et godt grunnlag for den videre beslutningsprosessen.

SLUTTRESULTAT

Med denne aktiviteten sørger du for at informasjon fra og innsikt om brukerne ikke bare samles inn, men brukes aktivt til å utforme prosjektmålene og -metodene. Informasjonen du samler inn, velger ut og legger frem, foreligger nå i et brukervennlig format, og den videre retningen for prosjektet er forankret hos brukerne.

Du har nå samlet innsikt ved hjelp av brukerinvolvering og omgjort dette til et arbeidsdokument som du kan benytte gjennom hele prosessen. Du kan også lage en digital «kunnskapsbank» der du lagrer resultatene fra undersøkelsene dine.