Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 2: Involver mennesker

Med utgangspunkt i mål og spesifikasjonene, kan du prioriter og utfordre de opprinnelige prosjektideene for å utvikle brukerfokuserte engasjement.

Involver mennesker

Alle prosjekter inkluderer mennesker eller lokalsamfunn med ulike behov og ønsker. Det å kartlegge disse og komme frem til én felles løsning er en del av den kreative prosessen. Dette vil gi et rammeverk for løsninger og bidra til å oppfylle oppdragsgiverens visjon, ambisjoner og forventninger i tråd med innsikten du har tilegnet deg. Det kan være nyttig å kontrollere – og stille spørsmål ved – problemstillingene oppdragsgiveren spiller inn. I denne aktiviteten finner du ut hvilke brukergrupper og interessenter du vil trekke inn i prosessen. Hvor aktive de skal være, kommer an på prosjektet.

METODER

  • Finn ut hvem som skal delta: Hver fase krever ulike typer mennesker med viktige, men forskjellige roller i prosjektteamet. Dette kan for eksempel være arkitekter, konsulenter, designere, tilgjengelighetsrådgivere, entreprenører og prosjektledere.

    Det kan være en utfordring å sørge for at alle i design- og byggeteamet forstår de detaljerte kravene til inkluderende design og ikke avviker fra visjonen. Dette kan sikres ved god kommunikasjon og passe på at alle har god oversikt gjennom hele prosessen. Det kan også hjelpe å peke ut en eller flere personer med overordnet ansvar og utarbeide tydelige retningslinjer.
  • Spesifiser elitebrukere: Velg ut brukere og interessenter, som for eksempel de som kommer til å bruke konstruksjonen, bo ved siden av den, vedlikeholde den eller eie den. Sørg for at alle berørte trekkes inn og at du innhenter innsikt fra et mangfold av mennesker. Undersøkelsene bør både fokusere på dem som støtter prosjektet og aktivt involvere de som er mindre synlig eller marginaliserte.
  • Metoder, fokus og rammeverk: Etabler metoder for å engasjere brukere og interessenter ved hjelp av forskjellige verktøy, som intervjuer, observasjoner, idémyldring, virtuell virkelighet (VR) eller workshops. Det å utforme undersøkelsene er en kreativ og viktig oppgave.

    Bruk informasjonen du innhenter til å avdekke og kartlegge viktige problemstillinger, og forsøk å oppdage de mindre åpenbare behovene og perspektivene. Samskaping er viktig i denne aktiviteten, så vær forberedt på at ideene dine vil bli utfordret. Dette kan imidlertid inspirere til løsninger som er mer kreative og relevante for sluttbrukerne.
  • Kartlegg forventninger: Se på hva oppdragsgiveren vil og hva brukeren forventer. Få tilbakemeldinger fra andre fagfolk, som for eksempel en antropolog eller en tjenestedesigner. Aktiviteten handler ikke bare om å få nye tanker inn i prosjektet, men også om å legge til rette for mer dyptgripende innovasjon.
Hamaren aktivitetspark

SLUTTRESULTAT

Denne aktiviteten vil gi deg rik innsikt som gir et solid bevisgrunnlag for å skrive en brukerfokusert brief som er nyttig både for kjerneteamet og de som skal bruke løsningen. Den kan bidra til å etablere felles mål for arbeidet. Den kan også brukes til å lage en mal for inkluderende design som du kan modifisere og gjenbruke i senere prosjekter. Innsamlet informasjon og kunnskap kan loggføres og lagres for senere bruk. Du vil alltid få mer kunnskap enn det du får benyttet i ett enkelt prosjekt.