Hopp til hovedinnhold
Meny

Aktivitet 8: Bruk av bygg

De vanligste metodene for evaluering av bygninger i bruk (Post-Occupancy Evaluation, POE) kan utvides til også å omfatte de eksisterende elitebrukerne i prosjektet samt sluttbrukerne.

kvinne orientere seg på brannutstyrskartet for en bygning

Gjennom prosjektet har du bygd et nettverk av elitebrukere, og POE kan hjelpe deg med å vurdere løsningene fra deres synspunkt. Se på innsikten du hentet inn de tidlige fasene og vurder om du har greid å følge den opp. Diskuter avvikene og hvorfor de har oppstått. Snakk med nye brukere, som for eksempel dem som skal flytte inn i bygningen. Bruk retningslinjene dine for inkluderende design som hjelp i denne aktiviteten.

METODER

  • Evaluering av bygninger i bruk: Denne metoden måler brukernes tilfredshet med bygninger, uteområder og omgivelser. Dette gjøres ved å se på den opprinnelige visjonen, målene og retningslinjene og vurdere objektivt om de er blitt fulgt. Snakk med de nåværende brukerne, men tenk også på om det finnes elitebrukere som kan gi nyttige tilbakemeldinger.
  • Opplæring av brukere: Hjelp brukerne med å finne seg til rette i omgivelsene. Inkluderende designløsninger bør være enkle å forstå, men forklaringer eller opplæring vil gjøre det enda enklere å bruke dem. Slik opplæring kan handle om alt fra orientering, tilgang, branndører og tilstøtende bygg.
  • Brukskoder: Pass på å innhente ferdigattest for bygget i henhold til brukskoden. For å få utstedt ferdigattest, må du levere FDV-dokumentasjon, som forteller hvordan bygget skal forvaltes, driftes og vedlikeholdes. Alle bygg må ha en brukskode. I mange tilfeller vil brukskoden, eller byggets bruksformål, påvirke byggets design.
  • Ekspertvurdering: Trekk inn eksperter på inkluderende design i evalueringen for å få flest mulig tilbakemeldinger på kort tid. Her er det helt avgjørende at du velger de riktige ekspertene, slik at du får en ekspertgruppe som du kan benytte gjennom hele prosessen.

SLUTTRESULTAT

Hvis brukerne har bidratt i POE-prosessen, vil de føle at de er blitt tatt med på råd i byggeprosessen og kjenne eierskap til den. Dette kan gi et bedre evalueringsresultat. Hvis du benytter brukere og eksperter i evalueringen, vil du få en bedre forståelse av hvor vellykket prosjektet er og hvordan det ferdige resultatet vil bli brukt. Dette kan i sin tur gi deg ideer til neste prosjekt og sørge for at metodene dine utvikler seg i takt med endringer i lovverket. Med andre ord: En vellykket, brukerfokusert POE vil gjøre det neste prosjektet ditt bedre.