Hopp til hovedinnhold
Meny

Strategisk inkluderende design

Hvordan gjør du organisasjonen i stand til å jobbe mer helhetlig med inkluderende design? Strategisk inkluderende design handler om målrettet bruk av inkluderende design for å nå overordnede forretnings- og samfunnsmål.

Hva er strategisk inkluderende design?

Strategisk inkluderende design er implementering og bruk av inkluderende design på en formålstjenelig måte, som samsvarer med forretningsmålene.

Hvis en organisasjon er engasjert i mangfold, likeverd og inkludering (DEI - Diversity, Equity and Inclusion), må produktene og tjenestene den tilbyr også være inkluderende.

Strategisk inkluderende design er implementering og bruk av inkluderende design på en formålstjenelig måte, som samsvarer med forretningsmålene. Hvis en organisasjon er engasjert i mangfold, likeverd og inkludering (DEI - Diversity, Equity and Inclusion), må produktene og tjenestene den tilbyr også være inkluderende.

Inkluderende design og DEI

Frem til nå har bare en liten gruppe organisasjoner i Norge fått øynene opp for inkluderende design. På den annen side har de fleste organisasjoner mangfold, likeverd og inkludering høyt oppe på prioriteringslisten.

DEI er et begrep som brukes om retningslinjer og programmer som fremmer representasjon og deltakelse i ulike grupper av mennesker. Tradisjonelt sett har DEI hatt fokus på ansettelsesprosesser og bedriftskultur, men stadig flere begynner å få øynene opp for det eksterne aspektet og dets potensial. Her kommer inkluderende design inn i bildet: Integrering av DEI-prinsipper i designprosessene for å sikre inkluderende produkter og tjenester.

Strategisk inkluderende designprosess

DOGA har utviklet en tretrinns prosess for strategisk inkluderende design som inkluderer hjelpemidler

1. Vurdering

Det første trinnet handler om orientering. Ved hjelp av rammeverket for inkluderende design og vurderingen av inkluderende design scorer organisasjonen din poeng når den måles etter parametere for inkluderende design.

2. Fokus

På det andre trinnet retter du deg mot områder som gir størst innvirkning på organisasjonen. Disse områdene kan identifiseres ved å kombinere resultatene fra vurderingen med organisasjonens ressurser og evner, forretningsmål samt de ansattes og kundenes behov

3. Endring

Etter at du har blitt klar over fokuset ditt, må du fremdeles gjøre endringen i organisasjonen din. Veiledningen til endring av inkluderende design supplerer designledernes og seniordesignernes ferdigheter med en solid prosess basert på teoriene om endringsledelse for å systematisk drive frem varige endringer