Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

DOGA Hedersmerket er en anerkjennelse som gis til prosjekter hvor design og/eller arkitektur har hatt særlig stor betydning for resultatet. 

Hvem kan motta DOGA Hedersmerket?

Juryen trekker frem de prosjektene som gir særlig stor samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk effekt. Prosjektene skal være ledestjerner som inspirerer og skaper verdier i næringsliv og offentlig sektor.

DOGA Hedersmerket tildeles både mottakere av DOGA-merket for design og arkitektur og DOGA-merket nykommer

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: