Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

I filmen over gir juryleder Jan Erik Rossow et innblikk i juryens arbeid.

DOGA-merket for design og arkitektur er en tverrfaglig pris som hedrer norske virksomheter som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

Juryens oppgave er å kvalitetssikre den design- og arkitekturfaglige kvaliteten i de innsendte søknadene, i tillegg til å vurdere hvordan prosjektene kan utgjøre en positiv forskjell gjennom å bidra til økt sosial, miljømessig og økonomisk verdi.

Juryprosessen forklart gjennom fem steg

 

1

Du registrerer din søknad på doga.no/min-side.

2

En fagjury vurderer prosjektets form, funksjon og grad av nyskaping. Om det faglige fundamentet er solid, sendes søknaden videre til tverrfaglig jury.

3

En tverrfaglig jury vurderer prosjektets verdi i et større perspektiv. Prosjekter som juryen mener har potensial til å bidra til økt sosial, miljømessig og økonomisk verdi, tildeles DOGA-merket.

4

Dersom søknaden utmerker seg og scorer spesielt høyt på tvers av kriteriene blir det nominert av juryen til DOGA Hedersmerket.

5

DOGA-merkets hovedjury vurderer prosjektene som er nominert til DOGA Hedersmerket, og utnevner én eller flere mottakere.

 

Kriteriene for DOGA-merket

Juryen vurderer prosjekter der design og/eller arkitektur er drivere for nyskapende resultater. De diskuterer de innsendte søknadene med utgangspunkt i seks tildelingskriterier:

  • Nyskaping: Prosjektet har et særpreg som gjør at det skiller seg ut fra dagens løsninger og tilfører noe nytt.

  • Form: Prosjektet har estetiske kvaliteter knyttet til bruk av visuelle virkemidler, materialer, teknikk og valg av uttrykksform.

  • Funksjon: Prosjektet dekker funksjonelle krav og setter brukerens behov i sentrum. Materialer, konstruksjon og utforming er tilpasset vedlikehold og langvarig bruk.

  • Samfunnsmessig verdi: Prosjektet gir verdi i form av økt livskvalitet gjennom for eksempel inkluderende bygg, omgivelser, produkter og tjenester. Prosjektet tilrettelegger for etisk produksjon og rettferdig fordeling av ressurser.

  • Miljømessig verdi: Prosjektet tar hensyn til langsiktige konsekvenser for miljø og klima og bruk av naturressurser.

  • Økonomisk verdi: Prosjektet er lønnsomt og sikrer virksomhetens rammebetingelser på lang sikt.

Juryen

Juryen for DOGA-merket består av ledende fagfolk på tvers av design- og arkitekturfeltet, sammen med representanter fra næringsliv og offentlig sektor. 

Her finner du en oversikt over alle jurymedlemmene.

Juryen for DOGA-merket består av over 30 fagfolk fra design- og arkitekturfeltet, i tillegg til representanter fra offentlig og privat sektor.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: