Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

DOGA-merket for design og arkitektur er en årlig prisutdeling som hedrer norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur. Prosjektene som mottar DOGA-merket skal være nyskapende og ha samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk verdi.

Juryens oppgave er å kvalitetssikre den design- og arkitekturfaglige kvaliteten i de innsendte søknadene, i tillegg til å vurdere hvordan prosjektene har potensial til å skape positive ringvirkninger gjennom å bidra til økt sosial, miljømessig og økonomisk verdi.

Juryprosessen

Søknader til DOGA-merket blir vurdert individuelt, i faggrupper og i utvidet tverrfaglig jury med representanter fra næringsliv og offentlig sektor. I juryen sitter også ressurspersoner med spesialkompetanse på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

I første runde vurderes prosjektenes helhetsinntrykk, og søknadene som juryen jevnt over vurderer høyest går videre til neste runde (ca 20 %).

I den andre runden kvalitetssikres det design- og arkitekturfaglige bidraget (fagkriteriene*), av en tverrfaglig jury med kompetanse som dekker bredden av design- og arkitekturfeltene.

Prosjektene som godkjennes av den tverrfaglige juryen går videre til juryeringens siste runde: hovedjuryen. Her vurderes prosjektene opp mot verdikriteriene* – altså hvordan prosjektene skaper verdi for samfunn, miljø og økonomi. Det er også i denne fasen at nominerte og vinnere av DOGA Hedersmerket avgjøres.

*Se neste avsnitt for en beskrivelse av kriteriene for DOGA-merket.

Vi illustrerer juryeringsprosessen slik:


I filmen under forteller juryleder Jan Erik Rossow om de ulike stegene i juryprosessen. Filmen ble laget høsten 2019, og det ble gjort noen justeringer i juryprosessen i 2020, blant annet er juryen nå utvidet med ressurspersoner med spesialkompetanse på bærekraft.

Kriteriene

Juryen vurderer de innsende prosjektenes design-/arkitekturfaglige kvalitet, og hvilken verdi de tilfører samfunn, miljø og økonomi.

Merk at prosjekter som søker i nykommer-kategorien ikke trenger å være realisert. I denne kategorien vurderer juryen prosjektets potensielle ringvirkninger, dersom det var realisert, og i hvor stor grad prosjektet kan utfordre og inspirere etablerte miljøer i positiv retning.

Fagkriterier

Utforming
Styrker utformingen løsningen? Juryen ser etter formmessige og estetiske kvaliteter knyttet til f.eks. bruk av visuelle og sanselige virkemidler, romfølelse, harmoni, materialbruk og detaljering.


Funksjon/kontekst
Svarer løsningen til behovet? Juryen ser etter løsninger som er funksjonelle, setter mennesket i sentrum og er passende for den aktuelle konteksten.


Nyskaping
Tilfører prosjektet noe nytt? Juryen ser etter nye tilnærminger og særpreg som gjør at prosjektet skiller seg ut fra dagens løsninger.

Verdikriterier

Samfunnsmessig verdi
Har prosjektet positive ringvirkninger for samfunnet? Juryen ser etter løsninger som er inkluderende og bidrar til økt livskvalitet for dem de berører.


Miljømessig verdi

Hvordan påvirker prosjektet miljøet? Juryen ser etter løsninger som er ansvarlig produsert, viser smart ressursbruk og ikke skader miljøet.


Økonomisk verdi

Er prosjektet lønnsomt? Juryen ser etter prosjekter som bidrar til økonomisk verdiskaping gjennom f.eks. nye forretningsmodeller, nye markeder, innsparing, økt eksport osv.


Hvem utgjør juryen?

Juryen for DOGA-merket består av:

  • 14 toneangivende fagutøvere som representerer et bredt spekter av design- og arkitekturfaglige disipliner, med samlet bred erfaring fra offentlige og private virksomheter
  • 2 representanter fra hhv privat næringsliv og offentlig sektor
  • 3 ressurspersoner med spesialkompetanse på samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bærekraft
  • 1 ekspert på designledelse.

Jurymedlemmene blir valgt på bakgrunn av innspill fra fagorganisasjonene for design og arkitektur, og andre relevante aktører. Jurymedlemmene rekrutteres fra hele landet og skal representere bredden av design- og arkitekturfeltet.

Et jurymedlem kan være med i juryen i opptil tre år, pluss to år som juryleder.

Juryen for DOGA-merket består av ledende fagpersoner fra design- og arkitekturfeltet, i tillegg til eksperter på bærekraft og representanter fra offentlig og privat sektor.