Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

I filmen over gir juryleder Jan Erik Rossow et innblikk i juryens arbeid.

DOGA-merket for design og arkitektur er en tverrfaglig pris som hedrer norske virksomheter som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

Juryens oppgave er å kvalitetssikre den design- og arkitekturfaglige kvaliteten i de innsendte søknadene, i tillegg til å vurdere hvordan prosjektene kan utgjøre en positiv forskjell gjennom å bidra til økt sosial, miljømessig og økonomisk verdi.

Juryprosessen

Søknader til DOGA-merket blir vurdert individuelt, i faggrupper og i tverrfaglig jury med representanter fra næringsliv og offentlig sektor. I juryen sitter også ressurspersoner med spesialkompetanse på sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

I første runde vurderes prosjektenes helhetsinntrykk, og søknadene med jevnt over høyest poengsum går videre til neste runde. I denne runden kvalitetssikres det design- og arkitekturfaglige bidraget av en tverrfaglig jury med kompetanse som dekker bredden av design- og arkitekturfeltene.

10–20 prosent av de innsendte prosjektene går videre til finalerunden. I denne runden skal juryen velge ut de prosjektene som i aller størst grad demonstrerer hvordan god design og arkitektur skaper verdi for samfunn, miljø og økonomi. De skal også nominere spesielt imponerende prosjekter til DOGA Hedersmerket.

Kriteriene

Juryen vurderer de innsende prosjektenes design-/arkitekturfaglige kvalitet, og prosjektenes verdi for samfunn, miljø og økonomi.

I søknadsskjema blir du bedt om å hake av for én eller flere (opptil fem) av FNs bærekraftsmål som prosjektet ditt bidrar til. Én løsning alene kan så klart ikke redde verden, men juryen ønsker å se hvordan din løsning kan gi positive ringvirkninger, enten på kort eller lang sikt. 

Lurer du på hvordan din løsning kan bidra til å nå målene? Vi har laget en oversikt over tidligere vinnerprosjekter som på ulikt vis bidrar positivt. Du finner den her >>

Merk at prosjekter som søker i nykommer-kategorien ikke trenger å være realisert. Her vil juryen vurderer prosjektets potensielle verdi, dersom det var realisert.

Fagkriterier

Utforming
Styrker utformingen løsningen? Juryen ser etter formmessige og estetiske kvaliteter knyttet til f.eks. bruk av visuelle og sanselige virkemidler, romfølelse, harmoni, materialbruk og detaljering.


Funksjon/kontekst
Svarer løsningen til behovet? Juryen ser etter løsninger som er funksjonelle, setter mennesket i sentrum og er passende for den aktuelle konteksten.


Nyskaping
Tilfører prosjektet noe nytt? Juryen ser etter nye tilnærminger og særpreg som gjør at prosjektet skiller seg ut fra dagens løsninger.

Verdikriterier

Samfunnsmessig verdi
Har prosjektet positive ringvirkninger for samfunnet? Juryen ser etter løsninger som er inkluderende og bidrar til økt livskvalitet for dem de berører.


Miljømessig verdi

Hvordan påvirker prosjektet miljøet? Juryen ser etter løsninger som er ansvarlig produsert, viser smart ressursbruk og ikke skader miljøet.


Økonomisk verdi

Er prosjektet lønnsomt? Juryen ser etter prosjekter som bidrar til økonomisk verdiskaping gjennom f.eks. nye forretningsmodeller, nye markeder, innsparing, økt eksport osv.


Hvem utgjør juryen?

Her finner du en presentasjon av medlemmene i juryen for DOGA-merket: Juryen for DOGA-merket 2020.

Juryen for DOGA-merket består av:

  • Toneangivende fagutøvere som representerer et bredt spekter av design- og arkitekturfaglige disipliner, med samlet bred erfaring fra offentlige og private virksomheter
  • Representanter fra næringsliv og offentlig sektor
  • Ressurspersoner med spesialkompetanse på samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bærekraft

Jurymedlemmene blir valgt på bakgrunn av innspill fra fagorganisasjonene for design og arkitektur, og andre relevante aktører. Jurymedlemmene rekrutteres fra hele landet og skal representere bredden av design- og arkitekturfeltet.

Et jurymedlem kan være med i juryen i opptil tre år, pluss to år som juryleder.

Juryen for DOGA-merket består av ledende fagpersoner fra design- og arkitekturfeltet, i tillegg til eksperter på bærekraft og representanter fra offentlig og privat sektor.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: