Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

Generelt om tildeling av DOGA-merket

I tildelingen av DOGA-merket, ser juryen etter prosjekter som viser hvordan design og arkitektur har bidratt til nyskapende resultater. Prosjektet skal svare til faglige kvaliteter som form og funksjon. Juryen vil også vurdere hvilken verdi resultatet av prosjektet har for samfunn, miljø og/eller økonomi.

Blant mottakerne av DOGA-merket trekker juryen frem de prosjektene som gir særlig stor samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk effekt til å motta DOGA Hedersmerket.

Tildelingskriterier

Juryen vurderer prosjekter der design og/eller arkitektur er drivere for nyskapende resultater. De tar utgangspunkt i seks tildelingskriterier:

  • Nyskaping: Prosjektet har et særpreg som gjør at det skiller seg ut fra dagens løsninger og tilfører noe nytt.
  • Form: Prosjektet skal ha estetiske kvaliteter knyttet til bruk av visuelle virkemidler, materialer, teknikk og valg av uttrykksform.
  • Funksjon: Prosjektet dekker funksjonelle krav og setter brukerens behov i sentrum. Materialer, konstruksjon og utforming skal være tilpasset vedlikehold og bruk.
  • Samfunnsmessig verdi: Prosjektet gir verdi i form av økt livskvalitet gjennom for eksempel inkluderende bygg, omgivelser, produkter og tjenester. Prosjektet tilrettelegger for etisk produksjon og rettferdig fordeling av ressurser.
  • Miljømessig verdi: Prosjektet tar hensyn til langsiktige konsekvenser for miljø og klima og bruk av naturressurser.
  • Økonomisk verdi: Prosjektet er lønnsomt og sikrer virksomhetens rammebetingelser på lang sikt. 

Merk at det ikke er krav om at prosjektet skal møte alle kriteriene for å motta DOGA-merket for design og arkitektur eller DOGA-merket nykommer.

Søkere til DOGA-merket nykommer blir vurdert etter de samme kriteriene, men juryen er mindre strenge på oppfyllelse enn i DOGA-merket for design og arkitektur.