Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

Kriteriene

Juryen vurderer de innsende prosjektenes design-/arkitekturfaglige kvalitet, og prosjektenes verdi for samfunn, miljø og økonomi.

I søknadsskjema blir du bedt om å hake av for én eller flere (opptil fem) av FNs bærekraftsmål som prosjektet ditt bidrar til. Én løsning alene kan så klart ikke redde verden, men juryen ønsker å se hvordan din løsning kan gi positive ringvirkninger, enten på kort eller lang sikt. 

Lurer du på hvordan din løsning kan bidra til å nå målene? Vi har laget en oversikt over tidligere vinnerprosjekter som på ulikt vis bidrar positivt. Du finner den her >>

Merk at prosjekter som søker i nykommer-kategorien ikke trenger å være realisert. Her vil juryen vurderer prosjektets potensielle verdi, dersom det var realisert.

Fagkriterier

Utforming
Styrker utformingen løsningen? Juryen ser etter formmessige og estetiske kvaliteter knyttet til f.eks. bruk av visuelle og sanselige virkemidler, romfølelse, harmoni, materialbruk og detaljering.


Funksjon/kontekst
Svarer løsningen til behovet? Juryen ser etter løsninger som er funksjonelle, setter mennesket i sentrum og er passende for den aktuelle konteksten.


Nyskaping
Tilfører prosjektet noe nytt? Juryen ser etter nye tilnærminger og særpreg som gjør at prosjektet skiller seg ut fra dagens løsninger.

Verdikriterier

Samfunnsmessig verdi
Har prosjektet positive ringvirkninger for samfunnet? Juryen ser etter løsninger som er inkluderende og bidrar til økt livskvalitet for dem de berører.


Miljømessig verdi

Hvordan påvirker prosjektet miljøet? Juryen ser etter løsninger som er ansvarlig produsert, viser smart ressursbruk og ikke skader miljøet.


Økonomisk verdi

Er prosjektet lønnsomt? Juryen ser etter prosjekter som bidrar til økonomisk verdiskaping gjennom f.eks. nye forretningsmodeller, nye markeder, innsparing, økt eksport osv.

Hvordan vurderer juryen prosjektet opp mot verdikriteriene?

Som beskrevet over, vurderer juryen søknader til DOGA-merket opp mot kriteriene form, funksjon, nyskaping, samfunnsmessig verdi, miljømessig verdi og økonomisk verdi. De tre siste omtaler vi som «verdikriterier».

Søknadene blir vurdert med utgangspunkt i prosjektetenes egen kontekst og forutsetninger. For eksempel kan det å utfordre en norm innenfor egen bransje veie tungt, dersom det setter et godt eksempel til etterfølgelse for resten av bransjen.

Juryen vil se etter umiddelbare og dokumenterbare effekter av prosjektet i søknaden – men de vil også se etter positive ringvirkninger prosjektet kan ha på lengre sikt.

DOGA Hedersmerket

Blant mottakerne av DOGA-merket for design og arkitektur kan juryen velge å nominere søknader til DOGA Hedersmerket.

DOGA Hedersmerket er en utmerkelse som gis til prosjekter som demonsterer fremragende design- og arkitekturfaglig kvalitet, og som i særlig stor grad bidrar til økt samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk verdi.

Kandidater til DOGA Hedersmerket velges ut blant mottakere av DOGA-merket. Mottakere av DOGA Hedersmerket er ledestjerner som inspirerer norsk næringsliv og offentlig sektor.