Søknadsfristen for DOGA-merket for design og arkitektur er 16.09.2020 12.00

DOGA-merket for design og arkitektur hedrer norske virksomheter og utøvere som demonstrerer hvordan vellykket bruk av design og arkitektur skaper verdi – for samfunn, miljø og økonomi.

Utfyllende informasjon om kriterier og regler >>
Tips til søknadsskrivingen >>

Hva slags prosjekter kan få DOGA-merket?

 • DOGA-merket gis til prosjekter som demonstrerer høy design- og/eller arkitekturfaglig kvalitet og har/vil ha positive ringvirkninger for samfunn, miljø og økonomi.
 • DOGA-merket er uten kategorier. Prosjekter innenfor alle design- og arkitekturdisipliner kan få DOGA-merket.
 • Prosjekter innenfor alle bransjer og sektorer kan få DOGA-merket.

Krav til prosjektet

 • Prosjektet skal være realisert/lansert og tilgjengelig i markedet – i Norge eller internasjonalt – før prisutdelingen i januar 2021. Dette gjelder ikke søkere til DOGA-merket nykommer.
 • Prosjektet må være i henhold til norske lover og ikke være involvert i en tvist.
 • Prosjektet kan ikke tidligere ha mottatt DOGA-merket.

Om søknadsskjema

Det er søknadsskjemaet, med tilhørende lenker og bilder/illustrasjoner, som danner grunnlaget for juryens vurdering. Det er derfor viktig at prosjektet beskrives godt, svarer på kriteriene og at du forklarer hva som gjør at prosjektet skiller seg ut og hvorfor det fortjener DOGA-merket for design og arkitektur.

Søknaden kan fylles ut i vilkårlig rekkefølge og lagres underveis.

Søknadsskjema er dessverre kun tilgjengelig på norsk, men vi tar imot søknader på både norsk og engelsk.  

Nytt i 2020

I søknadsskjema blir du bedt om å hake av for én eller flere (opptil fem) av FNs bærekraftsmål som prosjektet ditt bidrar til. Én løsning alene kan så klart ikke redde verden, men juryen ønsker å se hvordan din løsning kan gi positive ringvirkninger, enten på kort eller lang sikt. 

Lurer du på hvordan din løsning kan bidra til å nå målene? Vi har laget en oversikt over tidligere vinnerprosjekter som på ulikt vis bidrar positivt. Du finner den her >>

Oppdragsgiver og utøver

Til DOGA-merket søker oppdragsgiver og utøver søker sammen med et prosjekt der det er tatt i bruk arkitektur- og/eller designkompetanse.

Med oppdragsgiver mener vi virksomhet, byggherre og offentlig sektor. Med utøver mener vi designer(e) eller arkitekt(er), både in-house og selvstendige virksomheter, kontorer og byråer.

Du kan dele søknaden med samarbeidspartner(e) før den sendes inn. Dette gjør du enkelt ved å trykke på "Del søknad" i toppen av skjema.

Søknadsgebyr

Det koster 1500 kroner eks. mva per søknad. Gebyret blir fakturert etter søknadsfrist i september.

Frakt og retur

Juryen kan be om å få se fysiske eksemplarer av det innsendte bidraget. Sending og retur skjer på innsenders regning. Juryen tar ikke ansvar for tap og skader.

Konfidensialitet

Søknadene behandles konfidensielt.
Se også våre habilitetsregler her.

Rettigheter

Når du søker DOGA-merket bekrefter/godtar du samtidig at:

 • Alle involverte parter har gitt samtykke til det innsendte bidraget;
 • Det er oppgitt korrekte opplysninger. Dersom det viser seg at det er oppgitt uriktig informasjon, er søknaden ugyldig;
 • Prosjektet, eller deler av det, ikke er plagiert;
 • Juryens omtale av prosjektet ikke kan brukes som forsvar i saker vedrørende originalitet, plagiat eller avtaler mellom produsent og tredjepart;
 • DOGA har rett til å bruke innsendt materiell (tekst, bilder, video osv.) kostnadsfritt i kommunkasjon som omhandler DOGA-merket og det aktuelle prosjektet. Dette gjelder f.eks (men er ikke begrenset til) nettsider, markedsføring av DOGA-merket og mottaker-prosjekter, trykt markedsmateriell.

 

Har du spørsmål?

Stine Fantoft Berg
Prosjektleder DOGAs priser
sfb@doga.no
(+47) 957 52 022

Thea Mehl
Seniorrådriver, DOGA
tm@doga.no
(+47) 413 09 819

Har du allerede begynt på en søknad finner du den på Min side