Søknadsfristen for DOGA-merket nykommer er 16.09.2020 12.00

DOGA-merket nykommer (tidligere Unge Talenter) er en årlig utmerkelse som løfter frem de beste prosjektene fra unge designere og arkitekter.

Utfyllende informasjon om kriterier og regler >>
Tips til søknadsskrivingen >>


Hvem kan søke DOGA-merket nykommer?

 • Studenter eller nyetablerte designere og arkitekter. Man kan søke inntil fem år etter endt utdanning.
 • Norske studenter som studerer i utlandet.
 • Internasjonale studenter som studerer i Norge.
 • Internasjonale utøvere som er bosatt i Norge.

Du kan søke med:

 • Prosjekter som ikke er realisert (men de kan være det).
 • Så mange prosjekter du vil (det er gratis å søke).
 • Prosjekter du har gjort alene eller sammen med flere,
  gjerne på tvers av fag og disipliner.


Om søknadsskjema

Det er søknadsskjemaet, med tilhørende lenker og bilder/illustrasjoner, som danner grunnlaget for juryens vurdering. Det er derfor viktig at prosjektet beskrives godt, svarer på kriteriene og at du forklarer hva som gjør at prosjektet skiller seg ut og hvorfor det fortjener DOGA-merket nykommer.

Søknaden kan fylles ut i vilkårlig rekkefølge og lagres underveis.

Søknadsskjema er dessverre kun tilgjengelig på norsk, men vi tar imot søknader på både norsk og engelsk.  

Nytt i 2020

I søknadsskjema blir du bedt om å hake av for én eller flere (opptil fem) av FNs bærekraftsmål som prosjektet ditt ville bidrar til dersom det var realisert. Én løsning alene kan så klart ikke redde verden, men juryen ønsker å se hvordan din løsning kan gi positive ringvirkninger, enten på kort eller lang sikt.

Lurer du på hvordan din løsning kan bidra til å nå målene? Vi har laget en oversikt over tidligere vinnerprosjekter som på ulikt vis bidrar positivt. Du finner den her >>

Du kan dele søknaden med en eller flere samarbeidspartner før den sendes inn. Dette gjør du enkelt ved å trykke på "Del søknad" i toppen av skjema.

Søknadsgebyr

Det gratis å søke DOGA-merket nykommer.

Konfidensialitet

Søknadene behandles konfidensielt.
Se også våre habilitetsregler her.

Rettigheter

Når du søker DOGA-merket bekrefter/godtar du samtidig at:

 • Alle involverte parter har gitt samtykke til det innsendte bidraget;
 • Det er oppgitt korrekte opplysninger. Dersom det viser seg at det er oppgitt uriktig informasjon, er søknaden ugyldig;
 • Prosjektet, eller deler av det, ikke er plagiert;
 • Juryens omtale av prosjektet ikke kan brukes som forsvar i saker vedrørende originalitet, plagiat eller avtaler mellom produsent og tredjepart;
 • DOGA har rett til å bruke innsendt materiell (tekst, bilder, video osv.) kostnadsfritt i kommunkasjon som omhandler DOGA-merket og det aktuelle prosjektet. Dette gjelder f.eks (men er ikke begrenset til) nettsider, markedsføring av DOGA-merket og mottaker-prosjekter, trykt markedsmateriell.


Har du spørsmål?

Stine Fantoft Berg
Prosjektleder DOGAs priser
sfb@doga.no
(+47) 95 75 20 22

Har du allerede begynt på en søknad finner du den på Min side