Hva er DOGA-merket nykommer?

DOGA-merket Nykommer er en pris som tildeles studenter og nyetablerte som utmerker seg innenfor design- og arkitekturfagene.


Hvem kan søke?

DOGA-merket nykommer kan søkes av studenter innenfor design- og arkitekturfagene og nyetablerte designere og arkitekter. 

  • Du kan søke om du bor i Norge eller er norsk og bor i utlandet.
  • Du kan søke inntil fem år etter endt utdanning.
  • Det er ikke et krav at prosjektet er realisert (men det kan være det).
  • Det er gratis å søke og du kan sende inn så mange prosjekter du ønsker.

Om søknaden

I søknadskjemaet skal du fortelle om målet, prosessen og resultatet for prosjektet du søker med. Juryen ser etter prosjekter som viser hvordan design og arkitektur har bidratt til nyskapende resultater.

Prosjektet skal svare til faglige kvaliteter som form og funksjon, og juryen vil også vurdere hvilken verdi resultatet av prosjektet – om det blir realisert – vil ha for samfunn, miljø og/eller økonomi.


Tildelingskriterier

Juryen vurderer prosjekter der design og/eller arkitektur er drivere for nyskapende resultater. Det tas utgangspunkt i seks tildelingskriterier:

  • Nyskaping: Prosjektet har et særpreg som gjør at det skiller seg ut fra dagens løsninger og tilfører noe nytt.

  • Form: Prosjektet skal ha estetiske kvaliteter knyttet til bruk av visuelle virkemidler, materialer, teknikk og valg av uttrykksform.

  • Funksjon: Prosjektet dekker funksjonelle krav og setter brukerens behov i sentrum. Materialer, konstruksjon og utforming skal være tilpasset vedlikehold og bruk.

  • Samfunnsmessig verdi*: Prosjektet gir verdi i form av økt livskvalitet gjennom for eksempel inkluderende bygg, omgivelser, produkter og tjenester. Prosjektet tilrettelegger for etisk produksjon og rettferdig fordeling av ressurser.

  • Miljømessig verdi*: Prosjektet tar hensyn til langsiktige konsekvenser for miljø og klima og bruk av naturressurser.

  • Økonomisk verdi*: Prosjektet er økonomisk gjennomførbart og lønnsomt.

*Søkere til DOGA-merket Nykommer blir vurdert med utgangspunkt i potensiell verdi, da det er ikke krav om at prosjektet er realisert.

Prosjektet det søkes med trenger ikke å svare til alle kriteriene. Du velger selv hvilke av kriteriene som er relevante for ditt prosjekt. Du kan lese mer om kriteriene her før du starter. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.

DOGA-merket nykommer juryeres digitalt. Juryen drar ikke på befaring eller tester fysiske modeller eller produkter. Gi derfor juryen en helhetlig beskrivelse av prosjektet gjennom tekst, bilder, illustrasjoner og video. Dersom du søker med et prosjekt som benytter interaksjonsdesign er det spesielt ønskelig at interaksjonen doumenteres i form av video.

Søknaden kan fylles ut i vilkårlig rekkefølge og lagres underveis.


Rettigheter

Dersom flere er involvert i prosjektet må alle gi sitt samtykke til at det sendes inn til konkurransen. Alle involverte må krediteres.

DOGA forbeholder seg retten til å bruke materiell fra konkurransen i utstillinger, på nettsiden, i nyhetssaker og lignende.


Har du spørsmål?

Stine Fantoft Berg
Prosjektleder DOGAs priser
sfb@doga.no
(+47) 95 75 20 22

Har du allerede begynt på en søknad finner du den på Min side