Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket nykommer

DOGA-merket nykommer (tidligere Unge Talenter) er en årlig prisutdeling som hedrer og synliggjør de beste prosjektene fra studenter og nyetablerte innen design og arkitektur. Prisen løfter frem verdien av unge, visjonære tanker når vi skaper løsninger for fremtiden.

DOGA-merket nykommer hedrer gode prosesser, tverrfaglighet og fremragende håndverk. Vinnerprosjektene viser vellykket bruk av design og arkitektur for nytenkende løsninger som har potensial til å bidra til økt samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk verdi.

Prosjekter innenfor alle disipliner kan bli tildelt DOGA-merket nykommer. Det samiske klesmerket Gobmi, Raw Earth som reaktualiserer ubrent leire som bygnigsmateriale og en app som skal gjøre ventetiden på legevakten enklere er alle eksempler på prosjekter som tidligere har mottatt DOGA-merket nykommer.

Du kan lese mer om tidligere vinnere av DOGA-merket nykommer her.

 

Glenn Sæstad mottok DOGA Hedersmerket nykommer 16. mars 2023 for sin diplomoppgave fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, DSP for SDG.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Hvorfor søke? 

1. Bli lagt merke til
Du får presentere prosjektet ditt foran ledere i norsk design- og arkitektbransje og samfunns- og næringslivet for øvrig, på presentasjonen av DOGA-merket i mars 2024. Dette er synlighet som kan sikre deg drømmejobben, eller i det hele tatt gjøre overgangen fra skolebenken til arbeidslivet litt enklere.

2. Få presseomtale
Du får pressemeldinger og kommunikasjonspakker skreddersydd for ditt prosjekt som sendes ut til regional og lokal presse, samt fagpresse. Omtalen av DOGA-merket genererer bred medieomtale; i 2020 tilsvarte dekningen en annonseverdi på over 4 millioner kroner.

3. Bli del av norsk design- og arkitekturhistorie
DOGA-merket har blitt delt ut siden 1965 og DOGA-merket nykommer siden 1991 (opprinnelig kalt Unge Talenter). Som mottaker av DOGA-merket får du og ditt prosjekt en plass i norsk design- og arkitekturhistorie. 

4. Inspirer den etablerte bransjen
Som vinner av DOGA-merket nykommer blir du og prosjektet ditt løftet frem som en ledestjerne for den etablerte bransjen. Vinnerprosjektene blir også innlemmet i DOGAs samling av gode eksempler som vi bruker for å fremme norsk design og arkitektur både nasjonalt og internasjonalt.

5. Bli sett av bransjens beste
Prosjektene som sendes inn til DOGA-merket nykommer blir vurdert av en jury bestående av 20 eksperter fra design og arkitektur, næringsliv og offentlig sektor.

6. En statuett til skrytehyllen og tykkere lommebok
I tillegg til en statuett til skrytehyllen, får vinnere av DOGA-merket nykommer en pengepremie på 5.000 kroner. Skulle prosjektet nå helt opp til Hedersmerket vanker det en pengepremie på 20.000 kroner.

7. Hvorfor ikke?
Det er raskt, enkelt og gratis å søke DOGA-merket nykommer. Start din søknad nå.

Illustrasjon av ei jente med høreapparat som rekker opp hånden i en skoleklasse.
Lydstyrke fokuserer på å skape inkluderende skoleklassemiljø for elever med nedsatt hørsel
Foto: Tina Mee Johnsen, Kristin Brudeseth
Jenny Skavlan ledet prisutdelingen for andre gang 16. mars 2023
Foto: Håkon Borg

Hvem kan søke?

DOGA-merket nykommer kan søkes av studenter innenfor design- og arkitekturfagene og nyetablerte designere og arkitekter som har fullført sin utdanning i løpet av de siste fem årene. Du kan søke om du bor i Norge eller er norsk og bor i utlandet.

Vi ønsker oss søkere fra alle design- og arkitekturfeltene, og du kan søke med blant annet:

  • Konsepter
  • Skoleprosjekter
  • Gruppeprosjekter
  • Individuelle prosjekter
  • Prosjekter gjennomført etter endt utdanning

Du kan også søke med prosjekter som er realiserte enten på skolen eller etter endt utdanning, men det er ikke et krav at prosjektet er realisert.

Det er gratis å søke og du kan sende inn så mange prosjekter du ønsker.

Katarina Kierulf og Alvar Elias Ekhougen Larsen syntes det var rart at de nesten ikke lærte noe om ubrent jord og leire på Bergen Arkitekthøgskole. Resultatet ble diplomoppgaven Raw Earth som mottok DOGA-merket i 2023
AHO-studenten Johan Møller har designet en redningsvest for og med yrkesfiskere – en av våre mest utsatte yrkesgrupper.

Kriteriene

DOGA-merket vurderes med utgangspunkt i tre fagkriterier: form, funksjon/kontekst og nyskaping; og tre verdikriterier: samfunnsmessig verdi, miljømessig verdi og økonomisk verdi. 

Form

Styrker utformingen løsningen? Juryen ser etter godt design- og arkitekturfaglig håndverk der formmessige og estetiske kvaliteter styrker løsningen. Juryen vurderer hvordan prosjektet tar i bruk visuelle og sanselige virkemidler, materialbruk, detaljering og finish med mer.

Funksjon

Svarer løsningen til behovet? Juryen ser etter løsninger som er funksjonelle, begrunnet i dyp innsikt i problemstillingen, setter brukerbehov i sentrum og er passende for den aktuelle konteksten.

Nyskaping

Tilfører prosjektet noe nytt? Juryen ser etter nye tilnærminger og særpreg som gjør at prosjektet skiller seg ut fra dagens løsninger og rådende praksis, og som kan fungere som forbilder for andre.

Samfunnsmessig verdi

Har prosjektet positive ringvirkninger for samfunnet? Juryen ser etter prosjekter som skaper/kan skape positive ringvirkninger for samfunnet og enkeltindividet, for eksempel ved å være inkluderende og bidra til økt livskvalitet for dem som blir berørt.

Miljømessig verdi

Hvordan påvirker prosjektet miljøet? Juryen ser etter løsninger som skaper/kan skape positive ringvirkninger for miljøet, for eksempel gjennom smart ressursbruk, måtehold, reduserte klimagassutslipp, vern og gjenopprettelse av naturen, eller lignende.

Økonomisk verdi

Er prosjektet lønnsomt? Juryen ser etter prosjekter som skaper/kan skape positive ringvirkninger for økonomien til en virksomhet eller samfunnet som helhet, for eksempel gjennom økt omsetning, besparelser, ved å nå nye markeder, utvikle nye forretningsmodeller, eller lignende.

Merk om søknader til DOGA-merket nykommer:

Prosjekter som vurderes i kategorien DOGA-merket nykommer trenger ikke å være realisert. I denne kategorien vurderer juryen prosjektets potensielle ringvirkninger, dersom det var realisert, og i hvor stor grad prosjektet kan utfordre og inspirere etablerte miljøer i positiv retning.

Rettigheter

Dersom flere er involvert i prosjektet må alle gi sitt samtykke til at det sendes inn til konkurransen. Alle involverte må krediteres.

DOGA forbeholder seg retten til å bruke materiell fra konkurransen i utstillinger, på nettsiden, i nyhetssaker og lignende.

Har du spørsmål til rettigheter til et design, varemerke eller en oppfinnelse, anbefaler vi deg å ta kontakt med Patentstyret på 22 38 73 00 eller post@patentstyret.no.

Gratis å søke

Det er gratis å søke DOGA-merket nykommer. Du kan søke med så mange prosjekter du ønsker.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.