Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Etter en søknadsrunde høsten 2018 ble ti bedrifter valgt ut til et pilotprogram rettet mot det tyske markedet. Over ti prosent av Norges fastlandseksport går i dag til Tyskland, men markedet etterspør norsk design, bærekraft, kvalitet, livstil og verdier i større grad enn før og vekstpotensialet for design- og merkevaredrevne produsenter er stort.

Kompetanseutvikling

Å tilføre kompetanse på design- og merkevareledelse stod sentralt i programmet som ble utviklet i samarbeid med Norsk Industri, næringsklyngen Norwegian Rooms og Samarbeidsrådet for møbel og interiør (SMI). De deltakende bedriftene fikk rådgivning fra både Innovasjon Norge og DOGA, samt innsikt i designdrevet innovasjon, en metode som setter brukeren i sentrum når nye produkter eller tjenester skal utvikles.

Gjennom programmet har vi fått god innsikt om forbrukeren og innkjøperne vi henvender oss til.

Ole Magnus Halvorsen

Marketing Manager, Aclima

I løpet av programmet søkte og mottok to av de deltakende bedriftene, Aclima og Steni AS midler fra DOGAs Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) for å utforske metoden videre.

– At vi mottok midler fra DIP er et direkte resultat av at vi deltok i eksportprogrammet, sier Ole Magnus Halvorsen, marketing manager i tekstilbedriften Aclima.

Gjennom DIP-prosjektet skal han og Aclima utforske hva det verdifulle ullavkappet de sitter igjen med hver dag kan brukes til.

– En viktig ting vi lærte gjennom eksportprogrammet er hvor sterkt miljø og bærekraft står i vårt marked i Tyskland, sier Halvorsen.

 Nå skal Aclima bruke DIP-prosjektet både som en måte å få innpass i det tyske markedet, og til å dele nye erfaringer og kunnskap med andre aktører i tekstilbransjen.

Avkapp av ull
Aclima sitter årlig igjen med om lag 20 tonn avskjærsmateriale i ullstoff. Sammen med Neue mottar de midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til å finne nye bruksområder for denne ullen.
Foto: Ole Magnus Halvorsen

Design- og merkevarebygging avgjørende

For å skape gode kundeopplevelser på tvers av landegrenser er design- og merkevarebygging viktig. Det ble ekstra tydelig for Heymat, en annen av bedriftene som fikk plass i eksportprogrammet. Heymat hadde allerede hatt suksess i Norge med sine freshe og funksjonelle matter designet av kjente, norske designere, men ønsket å ekspandere utover landegrensene.

– Vi leverer et hverdagsprodukt, da er design- og merkevarebygging avgjørende for å lykkes, sier Sonja Djønne i Heymat.

I etterkant av eksportprogrammet har Heymat fått solid fotfeste i det tyske markedet. Den nord-norske matteprodusenten kan nå skilte med egen nettbutikk på tysk, jevnlig oppmerksomhet i tysk presse, nominasjon til en høythengende tysk designpris og salg som går over all forventning.

– Vi hadde ikke solgt én eneste matte i Tyskland før vi fikk mulighet til å være med i Innovasjon Norge og DOGAs eksportprogram, sier Djønne.

I etterkant av eksportprogrammet har Heymat fått solid fotfeste i det tyske markedet
Pilotprosjekt ga eksportsuksess: I etterkant av eksportprogrammet har Heymat fått solid fotfeste i det tyske markedet.
Foto: Heymat

Verdifulle erfaringer

 Erfaringene fra eksportprogrammets innledende runde er at kombinasjonen kompetanseheving, nettverksbygging og rådgivning gir stor verdi for den enkelte bedrift. Med forskjellige produkter, markeder, eksportmodenhet og framdrift var prosessen nødvendigvis ulik for deltakerne, men tilbakemeldingene er at det gir stort utbytte å være en del av et program av denne typen.

Nå som første runde er avsluttet begynner arbeidet med å gjøre kunnskapen og erfaringene tilgjengelig for andre aktører. I samarbeid med Innovasjon Norge utarbeider DOGA nå tiltak og virkemidler som kan bidra til å styrke merkevaredrevet ferdigvareindustri og øke eksportgraden.