Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DIP-mottakere

For 10. gang deler DOGA ut midler gjennom DIP. Midlene sikrer at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon. 

Dette er blant de mest spennende innovasjonsprosjektene som blir satset på i Norge i tiden fremover, og støtten fra DIP er et viktig virkemiddel for å få dem på rett kurs fra dag én.

Tor Inge Hjemdal

Administrerende direktør, DOGA

I år kjempet 79 søkere om de totalt 8,5 millioner kronene i DIP-potten. En jury bestående av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har valgt ut de 18 beste prosjektene etter en grundig prosess med flere faser. 

Ifølge Hjemdal går bærekraft, helse og mobilitet igjen som temaer i årets søknader. Det har også kommet inn rekordmange DIP-søknader til arkitekturprosjekter. Sistnevnte er DOGA-sjefen spesielt glad for. 

– Historisk har Designdrevet Innovasjonsprogram vært mer kjent blant designere enn blant arkitekter. Jeg gleder meg over at flere arkitekturprosjekter fremover kommer til å ta i bruk systematiske brukerstudier og designmetodikk den kritiske idéutviklingsfasen, sier Hjemdal. 

Mottakere av DIP-midler 2019:

Sirkulære ferdighus 

 • Mottaker: Haugen Zohar Arkitekter
 • Designkompetanse: Haugen Zohar Arkitekter
 • Samarbeidspartnere: Splitkon og Circular Norway
 • Beløp: 631 600 kroner

I Norge bygger rundt 90 ferdighusprodusenter hvert år mellom 6000 og 8000 ferdighus. Haugen Zohar Arkitekter har kartlagt om lag 20 av de største ferdighusprodusentene og funnet ut at det er lite fokus på Co2-regnskap, klimatilpasning eller sirkulære byggematerialer.  

Nå vil Haugen Zohar Arkitekter og samarbeidspartnerne Splitkon og Circular Norway prosjektere sømløse systemløsninger som gjør det enklere for husbyggere å velge klimavennlig ferdighus med lavt Co2-avtrykk, klimatilpassede og sunne konstruksjoner og særskilt fokus på en sirkulær materialbank.

DIP-juryen uttaler at de tror prosjektet kan skape ringvirkninger for husbyggere i både inn- og utland. Prosjektet får derfor 631 600 kroner i støtte. 

Himling med vindu
Med midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal Haugen Zohar gjøre det enklere for husbyggere å velge klimavennlige og sirkulære ferdighus.
Foto: Christian Haugen

Gjenbruk på Svalbard 

 • Mottaker: LPO arkitekter
 • Designkompetanse: LPO arkitekter
 • Samarbeidspartnere: Store Norske Spitsbergen Kullkompani, Longyearbyen Lokalstyre, Vill Urbanisme/Vill Energi og Circular Norway
 • Beløp: 554 000 kroner

Svalbard er i endring, både naturmessig og kulturelt: På grunn av varmere vintre må et rasutsatt boligområde ved Lia i Longyearbyen flyttes. Samtidig skal en av de norske gruvene legges ned. I alt planlegges det å sanere godt over hundre bygninger. Dersom avfallet må fraktes tilbake til fastlandet, betyr det både høye transportkostnader og betydelige CO2-utslipp.  

LPO arkitekter ønsker å utfordre byggebransjens hang til å rive ned det gamle og bygge nytt, uten å tenke på gjenbruk. Arkitektene vil skape en sirkulær byggepraksis på Svalbard gjennom å utvikle en metodikk for gjenbruk av bygg og materialer. Kunnskapen fra prosjektet skal tilføre Longyearbyen innovasjonskraft og styrke den lokale identiteten, ifølge søknaden. 

Juryen påpeker at prosjektet svarer på en viktig og umiddelbar utfordring på Svalbard, og liker tanken på å bruke øya som laboratorium for et sirkulæreksperiment. Prosjektet får 554 000 kroner. 

Longyearbyen
Med midler fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) vil LPO arkitekter skape sirkulær byggepraksis på Svalbard. De utfordrer byggebransjens hang til å rive ned det gamle og bygge nytt, uten å tenke gjenbruk.
Foto: LPO arkitekter

Tryggere barn i sykkelvogn 

 • Mottaker: Buddy Electric
 • Designbyrå: Eker Design
 • Beløp: 650 000 kroner

Hvor godt sikret er egentlig barnet som sitter i sykkelvogna? På høstmørke gater og veier kan det være vanskelig å se en sykkel. Og mens bilbarna sitter fastspent i spesialkonstruerte, bakovervendte seter, er sikkerhetsnivået betraktelig lavere i de fleste sykkelvogner. 

Det ønsker Buddy Electric å gjøre noe med. Sammen med designpartner Eker Design skal de utvikle en sikrere sykkelvogn, inspirert av løsninger som brukes i bilbransjen.  

Prosjektet får 650 000 kroner i støtte fra DIP. Juryen fremhever den høye gjennomføringsevnen til Buddy Electric og den sterke og spesialiserte kompetansen Eker Design sitter på. 

Skisse av barnevogn til sykkel
Buddy Electric og designpartner Eker Design er tildelt DIP-midler for å utvikle en sikrere sykkelvogn for barn, inspirert av løsninger som brukes i bilbransjen.
Foto: Eker Design

Fremtidens grønne energistasjon 

 • Mottaker: Greenstat
 • Designbyrå: Mlabs
 • Samarbeidspartner: Høgskulen på Vestlandet
 • Beløp: 500 000 kroner

Dagens ladeopplegg for elbiler og fylleløsninger for hydrogenbiler har for dårlig funksjonalitet, mener bergensselskapet Greenstat. Konsekvensen kan bli at det tar lenger tid å bytte ut dagens fossile bilpark med mer miljøvennlige kjøretøy.   

Sammen med designbyrået Mlabs og Høgskulen på Vestlandet skal Greenstat skape et konsept for fremtidens energistasjoner. Prosjektet, som har fått navnet GreenStation, skal avdekke hvilke behov og ønsker eiere av elbiler og hydrogenbiler har når det kommer til lading og fylling.  

Gjennom en designdrevet innovasjonsprosess er målet å skape et grønt energistasjonskonsept som er like bra eller bedre enn dagens stasjoner. DIP-juryen mener resultatet kan bli en ledestjerne for bransjen, og tildeler GreenStation-prosjektet 500 000 kroner. 

Grønn fritid i Oppdal 

 • Mottaker: Nasjonalparken Næringshage
 • Designkompetanse: Pir II arkitekter
 • Beløp: 300 000 kroner

Mens mange flytter fra landsbygd til by, bygges det store mengder hytter i rurale strøk. Samtidig som tradisjonelle levemåter og kulturlandskap trues, byr økende turisme og fritidsaktiviteter på en rekke nye problemer knyttet til miljø og bærekraft. 

Nasjonalparken Næringshage i Oppdal ønsker å se nærmere på disse utfordringene. Sammen med arkitektbyrået Pir II skal de skal skape et grønt omstillingsprosjekt innen planlegging, utbygging og drift av et område for fritidsboliger. 

Juryen mener prosjektet berører en svært relevant problemstilling for mange kommuner og grender i Norge. Det får tilsagn på 300 000 kroner i støtte. 

Skisser fritidsboliger
Mens mange flytter fra landsbygd til by, bygges det store mengder hytter i rurale strøk. Samtidig som tradisjonelle levemåter og kulturlandskap trues, byr økende turisme og fritidsaktiviteter på en rekke nye problemer knyttet til miljø og bærekraft. Nasjonalparken Næringshage i Oppdal skal sammen med Pir II arkitekter se nærmere på disse utfordringene.
Foto: Pir II arkitekter

Bærekraftig tursti på Voss 

 • Mottaker: Destinasjon Voss
 • Designkompetanse: BRUKET arkitektur
 • Beløp: 300 000 kroner

En 40 kilometer lang tursti kan gi folk flest tilgang til nok en naturperle på Voss. Prosjektet tar sikte på å kartlegge et unikt vassdragsmiljø og de behovene og interessene ulike brukergrupper har knyttet til området. Ønsket er å skape et unikt turtilbud som du ikke trenger bil for å oppleve.  

Med hjelp fra BRUKET arkitektur er målet å bruke design til å gi folk flest tilgang til et lite tilgjengelig område på en bærekraftig måte, der alle inngrep i naturen skjer utfra et overordnet utformingskonsept. Slik kan turister og lokalbefolkning komme i kontakt med en vakker, skjult og urørt naturperle. 

Juryen roser prosjektet for å bruke av en kombinasjon av brukermedvirkning, fagpersoner innen friluftsliv, reiseliv, sosiologi og design for å utvikle ny kunnskap om destinasjonsutvikling. Prosjektet får 300 000 kroner fra DIP. 

Fra avskjær til grønne ullklær 

 • Mottaker: Aclima
 • Designbyrå: Neue
 • Beløp: 374 000 kroner

Stadig flere nordmenn ønsker klesplagg som varer lengre og er mer naturvennlige, nedbrytbare og bærekraftige.  

Aclima sitter årlig igjen med om lag 20 tonn avskjærsmateriale i ullstoff. Den norske produsenten ønsker sammen med designpartner Neue å finne bruksområder for denne ullen som potensielt kan gi flere arbeidsplasser, mer miljøvennlige produkter og ny kunnskap som hele bransjen kan nyte godt av. 

Nettopp dette potensialet som spydspiss er noe DIP-juryen biter seg merke i. Det teller også positivt at Aclima er en solid bedrift med stor gjennomføringsevne, og at prosjektet er forankret helt opp på styrenivå. Derfor mottar prosjektet 374 000 kroner i innovasjonsstøtte. 

Avkapp av ull
Aclima sitter årlig igjen med om lag 20 tonn avskjærsmateriale i ullstoff. Sammen med Neue mottar de midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til å finne nye bruksområder for denne ullen.
Foto: Ole Magnus Halvorsen

Bedre nakkestabilisering 

 • Mottaker: Spine Rescue
 • Designbyrå: Inventas
 • Beløp: 150 000 kroner

Får du en alvorlig nakke- eller ryggskade, må du flyttes opptil seks ganger før du ligger på behandlingsbordet. Samtidig er utstyret ambulansepersonell bruker i dag krevende å få på plass i en hektisk situasjon. 

Spine Rescue og designbyrået Inventas ønsker å utvikle et verktøy som stabiliserer nakke og rygg. Utstyret skal være enkelt og intuitivt å bruke selv for personell med liten erfaring.  

Juryen synes prosjektet er både godt gjennomtenkt og ikke minst rimelig, og at det potensielt kan gi svært gode løsninger for nakkeskadepasienter. Prosjektet får 150 000 kroner i støtte. 

Vil løse globalt doproblem 

 • Mottaker: Cinderella
 • Designbyrå: Inventas
 • 652 000 kroner

Vanntoaletter er en svært lite bærekraftig løsning på steder der drikkevann er mangelvare. En stor del av verdens befolkning mangler hygieniske toalettfasiliteter. Behovet for dobesøk gir også hodebry ved mange turistattraksjoner i avsidesliggende og lite utbygde strøk. 

Cinderellaen leverandør av miljøvennlige forbrenningstoaletter, ønsker å tilpasse løsningene sine til offentlig bruk. Sammen med Inventas skal de bruke en designtilnærming for å se på alt fra installasjon, vedlikehold og service til økonomi og miljø, og til og med digitalisering og sensorbruk.  

Prosjektet får nå 652 000 kroner i støtte gjennom DIP-programmet. I juryvurderingen heter det at prosjektet vil kunne utvide Cinderellas globale markedspotensial dramatisk. 

3D-læring om design og arkitektur 

 • Mottaker: SmartBird
 • Designbyrå: K8 Industridesign
 • Beløp: 508 500 i støtte

I dag lærer barn og unge om arkitektur, design og kunst hovedsakelig gjennom todimensjonale bilder. Det kan true den fremtidige rekrutteringen til disse fagene. 

SmartBird ønsker å koble den fysiske og digitale verden, slik at barns byggverk for eksempel kan forstørres, forminskes, fargelegges og bygges videre. Med K8 Industridesign som partner og medinvestor skal selskapet utforske hvordan tredimensjonal teknologi kan brukes i undervisningen. 

Juryen mener prosjektet har potensial til å gi bedre læring i design- og arkitekturfagene, noe som på sikt kan styrke norsk konkurransekraft. Det teller også positivt at SmartBird allerede har et etablert læringsverktøy, Playuba-kortene, i porteføljen. Prosjektet får 508 500 i støtte. 

Barn som spller PlaYuba
Smartbird og K8 Industridesign får midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) til å utforske hvordan tredimensjonal teknologi kan brukes i undervisningen av arkitektur, design og kunst.
Foto: K8 industridesign

Hyperfersk frossenlaks 

 • Mottaker: Bremnes Seashore
 • Designbyrå: Johan Verde Industridesign
 • Samarbeidspartner: Ocean Quality
 • Beløp: 250 000 kroner

Frosset laks oppfattes av mange som et generisk og lite eksklusivt produkt. Bremnes-konsernet ønsker å skape en mer bærekraftig laksenæring ved å utfordre dagens syn på frossenlaks, noe som igjen kan føre til et lavere karbonavtrykk og mindre matsvinn. 

Bremnes-konsernet har en avansert slakteteknologi som gir et hyperferskt lakseråstoff av ypperste sashimikvalitet. Disse produktegenskapene ønsker oppdrettsselskapet fra Bømlo å konservere med naturlige metoder, slik at forbrukerne kan få en hyperfersk smaksopplevelse uansett hvor de befinner seg i verden 

Myobiotec, utviklingsselskapet til Bremnes-konsernet, ønsker å ta i bruk en designdrevet tilnærming for å fremstille prototyper av foredlet laks som i fryst tilstand holder like høy kvalitet som fersk laks. Med seg på laget har de Ocean Quality og Johan Verde Industridesign. 

Juryen noterer seg at Bremnes Seashore gjennom merkevaren Salma allerede har demonstrert en evne til å kommersialisere innovasjon i sitt segment. I tillegg vil et fryst lakseprodukt kunne fraktes med skip, i motsetning til fersk laks som gjerne er flybåren. Prosjektet mottar 250 000 kroner fra DIP.

Plattformen som samler alt det viktige i livet  

 • Mottaker: LifePlanner
 • Designbyrå: Kolbrun Retorikk
 • Beløp: 500 000 kroner

En stor og økende del av livene våre leves digitalt. Vi lagrer fotoalbumene våre i skyen, skriver og mottar epost, kommuniserer i sosiale medier og ordner med abonnementsavtaler og klubbmedlemskap på nett. Men hvordan holder vi oversikt over alt som er viktig i livene våre? Og hva skjer med alt dette når vi dør eller blir alvorlig syke? 

LifePlanner, et gründerselskap lokalisert i Bergen og Oslo, ønsker å utvikle løsninger som gjør det lettere å hente og organisere informasjon og minner fra eget liv og samle alt på ett sted. Det blir et verktøy for alle – fra ungdommen som flytter hjemmefra til den etterlatte som håndterer det praktiske rundt et dødsfall. 

Sammen skal LifePlanner-teamet og designerne i Kolbrun Retorikk bli kjent med brukeren. De skal skaffeinnsikt i hvilken verdi LifePlanner kan ha ved alderdom, sykdom og dødsfall, både for brukeren selv og for pårørende og etterlatte. 

Juryen vurderer prosjektets innovasjonsmuligheter som svært storeLifePlanner får 500 000 kroner i støtte for å implementere en designdrevet tilnærming til prosjektet. 

Hender trykker på tastatur på Mac.
En økende del av livene våre leves digitalt. Men hva skjer med dette når vi dør? Lifeplanner får sammen med Kolbrun Retorikk midler fra Designdrevet innovasjonsprogram til å utvikle løsninger for dette.
Foto: Lifeplanner

Mer forståelig IT-hjelp 

 • Mottaker: Procano
 • Designbyrå: Work
 • Beløp: 395 328 kroner

IT-brukerstøtte kan være en frustrerende opplevelse både for de som trenger hjelp og de som gir den. Dette skyldes gjerne at partene har vidt forskjellig kompetanse og referansegrunnlag. 

Tjenesteleverandøren Procano vil designe den ultimate brukeropplevelsen for IT-brukerstøtte. De har hentet inn designbyrået Work for å lede en designdrevet innovasjonsprosess som skal tette gapet mellom IT-konsulentene og den jevne IT-bruker. 

Juryen mener prosjektets metoder og innfallsvinkler er nyskapende - ikke minst innenfor den tjenesteytende IT-bransjen. Prosjektet får tilslag på 395 328 kroner i støtte. 

Et studium i bærekraftig leire 

 • Mottaker: Snøhetta
 • Designkompetanse: Snøhetta
 • Beløp: 500 000 kroner

Leire er et eldgammelt byggemateriale med stort potensial og mange anvendelser. I dag sendes norsk leire til andre land for tilvirking, noe som medfører CO2-utslipp. 

Snøhetta ønsker å forske på, designe og utvikle nye bygningselementer av lokal leire. Et viktig mål er å finne fram til lavenergimetoder for behandling av leiren.  

Nå får prosjektet 500 000 kroner i støtte fra DIP. Juryen mener innovasjonsgraden er høy, både teknisk og økonomisk. Prosjektet er også interessant som et forsøk på å etablere Norge som mer enn en råvareleverandør.   

Mann som sveiser
Snøhetta har tidligere fått DIP-midler til å utforske materialet plast og skape nye, bærekraftige produkter ved hjelp av en tverrfaglig tilnærming der innovasjonen drives av materialegenskapene. Denne gangen får Snøhetta midler å forske på og utvikle nye bygningselementer av lokal leire.
Foto: Bjørnar Øvrebø

Holder liv i kreftcellene 

 • Mottaker: Seald
 • Designbyrå: Inventas
 • Beløp: 495 000 kroner

Gode vevsprøver er avgjørende for at en kreftpasient skal få riktig medisin og behandling. Tradisjonelt brukes formalin og parafin for å konservere prøven før den fraktes fra operasjonssalen til laboratoriet.  

Bioteknologiselskapet Seald mener det er bedre å sende levende vevsprøver til laboratoriet. Med hjelp fra Inventas vil de nå bruke designmetodikk for å finne ut hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.   

Juryen synes det er en spennende innfallsvinkel å teste medisiner på levende kreftceller, og ser ikke bort fra at det ferdige konseptet kan ha et globalt potensial. Prosjektet får 495 000 kroner. 

Fasadeintegrerte solfangere

 • Mottaker: Steni AS
 • Designbyrå: EGGS Design
 • Samarbeidspartnere: Universitetet i Stavanger og Syddansk Universitet
 • Beløp: 645 000 kroner

Det finnes svært mange solvendte fasader på bygninger i Norge og andre nordiske land, hvor solgangen er lavere enn i varmere strøk og hvor takbaserte solfangere er utsatt for is og snø i den kalde årstiden. Ved å bruke fasadene til solfangst kan vi spare åpne arealer og dyrkbar mark for omfattende utbygging, mener fasadeplateprodusenten Steni AS. 

Nå ønsker de å lage lette og teknologisk smarte solfangere som er integrert i bygningsfasaden. Med seg på laget har de Universitetet i Stavanger ved professor Harald N. Røstvik, Syddansk Universitet og EGGS Design.  

Juryen påpeker at dagens solfangere for fasade er dyre og lite fleksible, og at de i tillegg ofte må transporteres langt, som fra Kina. Steni-prosjektet kan i så måte levere en norskprodusert og mer kortreist nyvinning som mange vil ha glede av, dersom de lykkes. Prosjektet får 645 000 kroner i støtte. 

Bedre hjelpemidler gir mer aktivitet 

 • Mottaker: Exero Technologies
 • Designbyrå: EGGS Design
 • Beløp: 466 600 kroner

Dårlig funksjonell og estetisk design gjør at mange funksjonsnedsatte kvier seg for å bruke aktivitetshjelpemidler. Bedre utstyr kan føre til høyere deltakelse i samfunnet, tror Exero Technologies. 

Nå ønsker den norske produsenten å skape et nytt hjelpemiddel som bidrar til økt aktivitet og deltakelse og som gir brukeren selvtillit gjennom et estetisk godt design. EGGS Design blir garantist for at DIP-prosjektet forankres i reelle brukerbehov og –utfordringer. 

Juryen mener prosjektet har potensial for nyttig og spennende innovasjon i en nokså traust bransje. Prosjektet får 466 600 kroner i DIP-støtte. 

Fremtidens parkdress leier du 

 • Mottaker: Parkdressen.no
 • Designbyrå: Æra Strategic Innovation
 • Samarbeidspartnere: Norlandia og Wenaas Workwear
 • Beløp: 530 000 kroner

Når minstemann trenger ny parkdress, er det nesten alltid fordi den gamle er blitt for liten, og ikke for sliten. Det er noe alle småbarnsforeldre har erfart. Å hele tiden kjøpe nye plagg er ikke bra verken for miljøet eller lommeboka. 

Parkdressen.no har svaret på denne utfordringen: De leier nemlig ut parkdresser. Men selv markedets beste parkdresser er ikke laget for å tåle slitasje over flere sesonger, og de er heller ikke designet for å resirkuleres.  

Derfor ønsker Parkdressen.no å designe en parkdress som både er laget for å ha lengst mulig varighet,være enklere å reparere og til slutt kunne resirkuleres i sin helhet når plagget brukt opp. Med seg på laget har de designbyrået Æra Strategic Innovation, barnehagegruppen Norlandia og klesprodusenten Wenaas Workwear.  

Problemstilling er svært god, relevant og overførbar til mange bedrifter, mener DIP-juryen. De påpeker at selv om Parkdressen.no er en forholdsvis liten bedrift, har den med seg svært solide partnere. Prosjektet får 530 000 kroner i støtte. 

Ark, saks og tråd

Mads Bruun Høy. Parkdressen.no fikk DIP-midler til å designe en solid og resirkulerbar parkdress.
Parkdressen.no får DIP-midler fra til å designe en solid og resirkulerbar parkdress. Med seg på laget har de Æra Strategic Innovation, Norlandia barnehager og Wenaas Workwear.
Foto: Mads Bruun Høy. Parkdressen.no fikk DIP-midler til å designe en solid og resirkulerbar parkdress.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.