Tre personer på tre sykler.

Norske virksomheter er sultne på å finne nye løsninger og svar på fremtidens utfordringer. DOGA deler nå ut 9 millioner kroner til bedrifter og organisasjoner over hele landet.

21 innovasjonsprosjekter satser på samme suksessoppskrift

DOGA i Hausmannsgate 16 i Oslo om sommeren.

Regjeringen foreslår å bevilge 68,7 millioner kroner til DOGA neste år, en økning på 1,7 millioner. – Vi er glade for den fornyede tilliten fra regjeringen, og for at de anerkjenner hvor viktig design og arkitektur er for å nå bærekraftsmålene, skape attraktive lokalsamfunn og utvikle et innovativt næringsliv, sier administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal.

Statsbudsjett 2022: DOGA styrkes med oppdrag fra flere departementer

Arkitektur og folkehelse: Hverdagsreisen

Den reisen vi gjør fra sofaen og ut i nærmiljøet kan kalles en hverdagsreise. Nå skal vi finne ut mer om hvordan folk opplever disse mikro-reisene, særlig i de våte og mørke vintermånedene.

Hvordan opplever du reisen fra sofaen til butikken?

Søk om Stikk-midler!

Modulbygda Lebesby GNIST DOGA Plenum

En møteplass som kobler ungdom og hjørnesteinsbedrifter i Lund. En kraftfull sentrumsklynge i Vang. Fysiske og digitale moduler for kompetanse og samhandling i Lebesby. Dette er de tre prosjektene som går til topps i Gnist-programmet i år.

Her er tre innovasjonsprosjekter som kan endre Distrikts-Norge

Designing out waiting times for breast cancer patients.

Nå kan du være med i konkurransen om å levere tjenestedesign til årets innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Som leverandør til StimuLab får du bryne deg på spennende utfordringer og arbeide med modne og komplekse innovasjonsprosjekter.

Stimulab-prosjekter søker tjenestedesign