Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Gruppebilde

Ekspertgruppen for grønne industrietableringer. Fra venstre: Grethe Salvesvold, KS, Per Stensland, Invest in Norway, Helge Dahl-Jørgensen, Digital Norway, Håkon Tomter, ZERO, Bernt Rune Berntsen, SIVA, Heidi Fossland, SIVA, Kristian Edwards, Henning Larsen, Kathrine Omnia-Strøm, NMBU, Mikaela Vasstrøm, UiA, Stine Jørgensen og Rikke Juul-Gram, Schønherr, Mads Bruun Høy, Æra Strategic Innovation.

Foto: Marit Momrak Wright

I samarbeid med SIVA, har DOGA invitert ni eksperter fra ulike fagområder til å utforske hvordan vi kan lykkes med en mer helhetlig tilnærming for grønne industrietableringer. Ambisjonen er å lage veiledningsmateriell som kan fungere som inspirasjon for kommuner, fylker og industriaktører.

Grønn industri vil forandre Norge

Norge skal kutte klimagassutslipp med minst 55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990. Skal vi få til dette betyr det raske og kraftige kutt. Her er de grønne industrietableringene sentrale, i tillegg til at de kan bidra til økt eksport, verdiskaping og nye arbeidsplasser i hele landet. Samtidig vil de sette stort preg på naturlandskap og lokalsamfunn. Beslutningene som blir tatt i dag vil ikke bare påvirke nåværende, men også kommende generasjoner, på mange forskjellige måter.

Gruppearbeid
Ekspertgruppen skal bidra til tydelige målsetninger, en felles forståelse og en mer helhetlig tilnærming til grønne industrietableringer.
Foto: Malin Koch Hansen/DOGA

Design og arkitektur har en viktig rolle

DOGA har fått i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å utforske hvordan design og arkitektur kan bidra til at den sosiale og miljømessige bærekraften også blir ivaretatt.

– Design og arkitektur er fag som jobber med transformasjon, inkluderende prosesser og en helhetlig tilnærming til utformingen av våre omgivelser, og kan spille en viktig rolle både for selve industrietableringene, men også med tanke på ringvirkninger for lokalsamfunn, sier DOGAs direktør Tor Inge Hjemdal.

Dame i lang sommekjole står foran en storskjerm og presenterer.
Heidi Fossland i SIVA presenterte bakgrunnen for Grønt industriløft.
Foto: Malin Koch Hansen/DOGA

SIVA (Selskapet for industrivekst) er DOGAs nære samarbeidspartner og en helt sentral aktør i den omstillingen som nå skal skje. 

– SIVA skal bidra til å øke konkurransekraften i industrien og sørge for nye grønne industrietableringer. Gjennom samarbeidet med DOGA håper vi å skape en oppmerksomhet og løfte frem kunnskap og felles prinsipper for hvordan vi kan lykkes enda bedre med bærekraftige industrietableringer i Norge, sier SIVAs direktør Jan Morten Ertsaas.

DOGA har fått i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å utforske hvordan design og arkitektur kan bidra til at den sosiale og miljømessige bærekraften også blir ivaretatt i de grønne industrietableringene.,
Foto: Malin Koch Hansen/DOGA

Omstillingen må også være sosial og kulturell

I Europa løfter man verdiene «beautiful, sustainable, together» gjennom New European Bauhaus (NEB). Dette er fordi man anerkjenner at for å lykkes med den grønne omstillingen, må den også være sosial og kulturell, det vil si bygge på verdier som omfavnes av befolkningen for å oppnå demokratisk legitimitet.

Hva ville det bety, hvis vi hadde lagt NEB-verdiene til grunn for industrietableringene som gjøres og skal gjøres i Norge? Hvordan kan disse bidra ikke bare til klimagasskutt og arbeidsplasser, men også fremme bærekraft, skjønnhet og fellesskap i hele landet?

Dette er noe av det ekspertgruppen skal finne ut av i løpet av de neste månedene før de skal legge fram sine anbefalinger våren 2024. 

En kvinne står foran en storskjerm og peker med en penn på en detalj på skjermen.
For å bistå i prosessen, er landskapsarkitekter fra det danske arkitektkontoret Schønherr koblet på. De jobber blant annet med det de kaller grønne energilandskap – det vil si en vakker og stedstilpasset grønn energiproduksjon. Rikke Juul Gram fra Schønherr presenterte konseptet for ekspertgruppen da de var samlet på DOGA.
Foto: Malin Koch Hansen/DOGA

Hør mer på Arendalsuka!

Sammen med SIVA vil vi også løfte tematikken på Arendalsuka. Arrangementet finner sted onsdag 16. august kl. 14.30–15.30 på Arendal bibliotek. Les mer her. 

Ekspertgruppen for grønne industrietableringer

SIVA og DOGA har invitert eksperter fra ulike fagområder til å sitte i en gruppe som skal se på en mer helhetlig tilnærming til de grønne industrietableringene som nå kommer for fullt. Disse sitter i gruppen:

Kathrine Omnia Strøm, NMBU
Mikaela Vasstrøm, UiA
Egil Sundet, Norsk Industri
Grethe Salvesvold, KS
Håkon Tomter, ZERO
Mads Bruun Høy, Æra Strategic Innovation
Per Stensland, Invest in Norway
Kristian Edwards, Henning Larsen
Helge Dahl-Jørgensen, Digital Norway

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.