DOGA på Arendalsuka: Grønn industri, skjønnhet og felleskap

Nå som industrien skal bli grønn og Norge nå klimamålene er det lett å miste andre verdier av syne. De nye industrietableringene kommer til å forandre landet vårt på både synlige og usynlige måter. Hvordan ta vare på sosiale og kulturelle verdier i den omveltningen som skjer? DOGA og SIVA inviterer til samtale på Arendalsuka.

Havnen i Arendal. Sommer, sjø, båter og blå himmel.
Foto: Hanna Arrestad, Arendalsuka
Hvor

Arendal bibliotek

Torvet 6, Arendal

Dato
16. august 2023
Tid
Kl. 14.30 - 15.20

I Europa løftes verdiene «beautiful, sustainable, together» gjennom initiativet New European Bauhaus (NEB). Hva ville det bety hvis vi hadde lagt NEB-verdiene til grunn for de nye grønne industrietableringene i Norge? Hvordan kan de ikke bare bidra til klimagasskutt og nye arbeidsplasser, men også fremme skjønnhet, bærekraft og fellesskap i hele landet? 

Det er dette samtalen skal handle om, og vi gleder oss til å høre fra blant andre Marte Eide Klovning, ordfører i Utsira, Gytis Blazevicius, nestleder i Natur og ungdom og Sebastian Bringsverd i Aker Offshore Wind.

Les mer om arrangementet (arendalsuka.no)

PROGRAM 

14.30–14.35: Velkommen og introduksjon ved Malin Koch Hansen, DOGA og Heidi Fossland, SIVA 

14.35–14.50: Hva kan Grønt industriløft bety for Norge – nå og i fremtiden? 

 • DOGA, Siri Holmboe Høibo, leder Arkitektur, by- og stedsutvikling
 • Siva, Jan Morten Ertsaas, adm.dir. 

14.50–15.15: Hvordan oppleves Grønt industriløft for en ordfører, en industriaktør, en arkitekt, en ung miljøforkjemper, en forsker og en landskapsarkitekt? 

 • Utsira kommune; Marte Eide Klovning, ordfører
  Lille Utsira går i bresjen for storskala utbygging av havvind – hva skal til for at etableringene skal skape positive ringvirkninger for lokalsamfunnet? 
 • Aker Offshore wind, Sebastian Bringsværd, leder for forretningsutvikling
  Hvilket ansvar har industrien for å ivareta andre interesser enn arbeidsplasser? Hva kan vi lære av fortiden med tanke på bærekraftig samfunnsutvikling?
 • Vill arkitektur, Fredrik Barth, partner og daglig leder
  Hvordan kan industrietableringer skape og forme framtiden? Kan vi forestille oss en regenerativ industri som gir mer tilbake enn den tar til natur og lokalsamfunn? 
 • Natur og ungdom, Gytis Blazevicius, 1. nestleder
  Må vi velge mellom arbeidsplasser og natur? Hvordan skaper vi et grønt industriløft også for fremtidige generasjoner?
 • Universitet i Agder, Mikaela Vasstrøm, førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging 
  Fra motstand til stolthet – hva skal til for å få til et inkluderende og sosialt bærekraftig industriløft? 
 • Schønherr, Rikke Juul Gram, partner 
  Kan vi forestille oss en industri som er både vakker og stedstilpasset? Hva kan vi lære av danske erfaringer? 

15.15–15.20 Kort oppsummering ved Malin Koch Hansen, DOGA og Heidi Fossland, SIVA

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.