Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Er du på Arendalsuka i år må du ikke gå glipp av våre to spennende arrangementer! Her skal vi snakke om temaer som skjønnhet, bærekraft og frodige framtidsvisjoner, og utforske hvordan den nye grønne industrien kan ivareta både miljøet og våre sosiale og kulturelle verdier.

Panelsamtale om det grønne industriløftet

Dato: Onsdag 16. august
Tid: Kl. 14.30–16.30
Sted: Arendal bibliotek

I samarbeid med SIVA inviterer vi til en åpen panelsamtale. Her får du blant andre møte Marte Eide Klovning, ordfører på Utsira, Sebastian Bringsværd, leder for forretningsutvikling i Aker Offshore Wind, Gytis Blazevicius, nestleder i Natur og ungdom og Fredrik Barth, partner og daglig leder i Vill arkitektur.

Med utgangspunkt i verdiene «beautiful, sustainable, together» fra initiativet New European Bauhaus (NEB) skal vi snakke om hvordan vi kan ta vare på verdier som skjønnhet, bærekraft og fellesskap i den grønne omstillingen.

Fremtidsvisjoner for Norge med Arendal som eksempel

Dato: Torsdag 17. august
Tid: Kl. 14.00–15.30
Sted: Kulturkammeret i Arendal

På dette arrangementet tar vi for oss hvordan Norge vil se ut i framtiden med den nye grønne industrien. Vi bruker Arendal som eksempel, og utforsker hva kommunen kan gjøre for å sikre at byen forblir vakker, vennlig og varm i møte med endringene. Vi vil belyse hvordan den grønne industrien kan bidra til utviklingen av samfunnet og samtidig opprettholde bærekraftige verdier.

Her vil vi også presentere vårt nye verktøy for framtidsplanlegging, og teste det ut i praksis. Det kan brukes til å tenke mer strategisk og til å realisere den framtiden vi ønsker oss. Verktøyet er utviklet i samarbeid med Halogen, Demos Helsinki, Norconsult byutvikling, TOTO arkitekter og Nordic Office of Architecture. 

Vandrende forelesninger

I tillegg til våre egne arrangementer, deltar vi på to arrangementer i regi av våre samarbeidspartnere:

Folkehelse i praksis – vandrende forelesninger i regi av Sunne kommuner. Her vil Ingerid Helsing Almaas snakke om DOGAs prosjekt Hverdagsreisen. Så ta på gode sko, møt opp på Rådhusbrygga 14. august kl. 17.30 og bli med på et arrangement som garantert vil bevege deg.

Til slutt, torsdag 17. august kl. 14.00, deltar vi på Stavanger kommunes seminar om idealisme som drivkraft i samfunnsutvikling og transformasjon, spesielt knyttet til New European Bauhaus-verdiene skjønnhet, bærekraft og fellesskap. Her vil vår spesialist på by- og stedsutvikling, Malin Koch Hansen, innlede.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.