Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Prisen får han for sin diplomoppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) med tittelen «DSP for SDG». Her argumenterer han for at myndighetene kan bruke såkalte digitale sentralbankpenger (DSP) for å stimulere innbyggere og næringsliv til å opptre mer bærekraftig og klimavennlig (SDG – Sustainable Development Goals).

Hedersmerket er DOGAs gjeveste pris. Den gis til prosjekter av fremragende design- og arkitekturfaglig kvalitet, som i særlig stor grad bidrar til økt samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk verdi. 

– Dette er et bunnsolid prosjekt der utøveren har brukt flere designdisipliner for å komme opp med et potensielt grensesprengende konsept. Dersom dette følges opp, kan norske myndigheter et svært kraftfullt verktøy for å FNs bærekraftmål, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA). 

Fire mennesker på scenen.
Glenn Sæstad fikk også DOGA-merket nykommer som ble delt ut av næringsminister Jan Christian Vestre. Til høyre, lederen av juryen for DOGA-merket nykommer, Phuong Nguyen, og konferansier Jenny Skavlan.
Foto: Sverre Chr. Jarild
Glenn Sæstad får DOGA Hedersmerket for sin diplomoppgave «DSP for SDG». I oppgaven argumenterer han for at myndighetene kan bruke såkalte digitale sentralbankpenger (DSP) for å stimulere innbyggere og næringsliv til å opptre mer bærekraftig og klimavennlig.

Vil la kommuner bruke DSP 

Digitale sentralbankpenger er elektroniske penger utstedt direkte av en sentralbank. Både Norges Bank og en rekke sentralbanker i andre land vurderer nå hvordan vi kan bruke slike penger i fremtiden.  

Glenn Sæstad mener digitale sentralbankpenger er en enestående mulighet til å dytte samfunnet vårt i en mer bærekraftig retning. I AHO-oppgaven var han i jevn dialog med Norges Banks egen arbeidsgruppe for digitale sentralbankpenger. Han intervjuet en rekke finans- og økonomieksperter og samlet kunnskap og innsikt fra mange ulike kilder 

Glenn Sæstads oppgave bobler over av innsikt og kreativitet i et komplisert område. Vi innser nå at det er mulig å tenke helt nytt om hva penger kan være.

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur

Deretter konstruerte han et fremtidsscenario der klimaendringer utgjør en direkte trussel mot den finansielle stabiliteten i Norge. Da faller nemlig bærekraft innunder sentralbankens mandat, argumenterer Sæstad, samtidig som offentlig sektor vil presse for å mer effektive omstillingsverktøy 

Dermed ligger veien åpen for en offensiv bruk av digitale sentralbankpenger.

Hva om vi hadde et parallelt valutasystem for å rettferdig rasjonere karbonutslipp?

Likt for alle

Karbonrasjoner er et av pengeeksemplene som Sæstad utforsker i oppgaven. Mens dagens karbonkvoter kan kjøpes og selges, og dermed favoriserer de rikeste, vil karbonrasjonene påvirke alle likt. Slik spiller det ikke noen rolle at du har flust med vanlige penger på konto: Dersom du allerede har brukt opp «karbonpengene» dine, blir det ikke champagne i Chamonix denne påsken.

Et annet eksempel er å tillate lokal valuta for å stimulere folk til å bruke mer penger i sitt eget nærområde. I Sæstads tenkte eksempel oppretter Egersund kommune valutaen Okka Peng, som betyr «våre penger» lokal dialekt, som kan brukes for å kjøpe varer og tjenester lokalt. Å veksle vanlige kroner om til Okka Peng gir en innvekslingsbonus et par prosent, du får mer for pengene ved å bruke den lokale valutaen.

Lokal valuta kan stimulere folk til å bruke mer penger i sitt eget område I Sæstads tenkte eksempel oppretter Egersund kommune valutaen Okka Peng, som betyr «våre penger» på lokal dialekt.

Men veksler du Okka Peng til vanlige kroner, betaler du et prosentgebyr høyere enn bonusen. Slik blir kortreiste løsninger fra lokalt eide leverandører mer lønnsomme for forbrukere og bedrifter, mens det blir mindre attraktivt å kjøpe ting langveisfra.

Juryen imponert

Juryen for DOGA-merket nykommer lot seg imponere av oppgaven til Glenn Sæstad, og håper den utløser en grundig diskusjon.

«Studenten har et stødig grep om den visjonære helheten, samtidig som han bruker spekulativt design til å utforme konkrete forslag til samfunnsendrende tiltak. Dette er kompromissløs bruk av design for å bringe samfunnet i bærekraftig retning. Oppgaven bobler over av innsikt og kreativitet i et komplisert område. Vi innser at det er mulig å tenke helt nytt om hva penger kan væreskriver juryen i sin vurdering. 

Les mer om DSP for SDG

DOGAs gjeveste pris

DOGA Hedersmerket er DOGAs gjeveste pris, og gis til prosjekter av fremragende design- og arkitekturfaglig kvalitet, som i særlig stor grad bidrar til økt samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk verdi. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.