Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

I sommer kan du bli bedre kjent med noen av oss som jobber i DOGA og få høre våre beste reisetips i Sommer på DOGA. I dag er det Jonas Archer sin tur. 

Hva gjør du i DOGA? 

Jobben min går ut på mange forskjellige ting, men den handler i hovedsak om å gi offentlig sektor støtte i å tenke nytt og bli mer innovative gjennom metoder og prosesser fra designdrevet innovasjon. Dette jobber jeg blant annet med gjennom Stimulab-ordningen og gjennom ulike andre prosjekter knyttet til tidligfase, brukerinnsikt og fremsyn.  

Dette er viktig og spennende fordi det er et enormt behov i offentlig sektor for å tenke nytt og annerledes. Vi står overfor en del utfordringer i tiden fremover som ikke kan løses ved å fortsette å gjøre som vi gjør i dag.  

Hva liker du best med jobben din? 

Det jeg liker best er at jeg kommer tett på faktiske utfordringer som jeg kan være med på å løse. Jeg opplever at den kompetansen og de verktøyene vi tilbyr er ettertraktet og relevante for offentlig sektor. Dette gjelder spesielt designdrevet innovasjon og det å sette brukeren i sentrum når man utvikler nye produkter eller tjenester.  

I verktøykassen vår har vi også muligheter til utprøving og eksperimentering. Dette er det veldig interessant å jobbe med. Man kan teste noe i den faktiske hverdagen til ekte brukere og se at det blir bedre. 

Dette gjør vårt arbeid i DOGA svært viktig og føles meningsfylt samtidig som metodene vi bruker, og aktørene vi samarbeider med er langt fremme i utviklingen internasjonalt.   

Hvordan står det til med norsk design og arkitektur anno 2023? 

Fagene design og arkitektur står veldig sterkt i Norge. DOGA har vært med på å utvikle fagene med deres bruksområder gjennom våre programmer. Dette gjelder spesielt det tverrfaglige potensialet i designfaget. Leverandørmarkedet innen design i Norge har tatt store steg med tanke på det å finne nye fag å samarbeide med. Eksempler på dette er samfunnsøkonomi, management og akademia. Her har man fått det beste ut av flere fag og bygget ned en del eksisterende siloer.

Innen arkitektur har DOGA jobbet mye med prosess, og spesielt med tidligfase. Her finnes det et stort potensial for å jobbe annerledes.  

SIttegrupper inne i Energihotellet.
Jonas anbefaler alle å besøke energihotellet i Suldal kommune. Alle rom har utsikt over Suldalsvatnet og nærliggende fjell. Innredningen her er utført i minimalistisk stil med rene linjer og flater.
Foto: Tom Haga
Peis inne i Energihotellet.
Energihotellet ble tegnet på 60-tallet av den anerkjente arkitekten Geir Grung og ble bygget som en del av Norsk Hydros kraftanlegg, Røldal-Suldal Kraft.
Foto: Tom Haga

Hva er norsk design og arkitekturs best bevarte hemmelighet? 

Stimulab-prosjektet Tverrsektoriell styring og utvikling av sammenhengende tjenester. Det er et litt tørt navn på prosjektet, men her har man virkelig vist hva designmetodikk kan brukes til i et tverrsektorielt komplekst prosjekt i offentlig sektor.  

Her har man fått flere etater som har ulike ansvars- og styringslinjer, til å samarbeide og tenke nytt. Her har design spilt en sentral rolle for å bygge ned siloer og fagbarrierer i tillegg til å legge til rette for eksperimentering og tilbakemeldinger på hva som fungerer og hva som må jobbes videre med eller avsluttes.  

Beste reisetips i Norge i sommer for design- og arkitekturinteresserte? 

Jeg vil anbefale å besøke Suldal i Rogaland. Dette er en naturrik og vakker kommune som blant annet fikk støtte fra DOGAs Gnist-program i 2022. Da undersøkte de hvordan kommunen best kan legge til rette for regional og lokal stedsutvikling og ivareta naturen og lokale naturressurser. Jeg har besøkt Energihotellet i denne kommunen som virkelig er en arkitektur- og designperle man bør besøke. Alle rom har utsikt over Suldalsvatnet og nærliggende fjell. Innredningen her er utført i minimalistisk stil med rene linjer og flater. Det er også en fantastisk restaurant på hotellet.  

Hotellet ble tegnet på 60-tallet av den anerkjente arkitekten Geir Grung og ble bygget som en del av Norsk Hydros kraftanlegg, Røldal-Suldal Kraft. Arkitekturen består av bolighus, kraftanlegg og det som i dag er Energihotellet. Den funksjonalistiske og brutalistiske stilen bryter kraftig med det man forventer av byggestil i en lita bygd på Vestlandet. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.