Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Strå og villniss i en offentlig hage i Lund i Sverige.

Nordisk samarbeid om bærekraftig arkitektur. Domkirken i Lund i Sverige engasjerte det norske arkitektkontoret Brendeland & Kristoffersen da de skulle utvikle et område for fremtidsrettet og miljøbevisst boligbygging. Resultatet ble en åpen og sjenerøs hage for fremtidige beboere og besøkende. Lund domkirke og Brendeland & Kristoffersen arkitekter mottok nylig DOGA-merket for design og arkitektur for prosjektet. 

Foto: Geir Brendeland

Ideen til nettverket oppstod da næringsminister Jan Christian Vestre møtte den islandske kultur- og næringsministeren Lilja Alfreðsdóttir i Oslo i 2022. De vil begge stå på scenen på Verdenskongressen for arkitekter i begynnelsen av juli for å markere startskuddet for et økt nordisk design- og arkitektursamarbeid, sammen med Karin Svanborg-Sjövall, statssekretær til Sveriges kulturminister.

– Vi står sterkere sammen

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, mener at samarbeidet vil være en betydelig styrke: 

– Vi i Norden deler samfunnsverdier og felles fortrinn som vi kan bygge på, samtidig som det også er ulikheter mellom landene som gjør at vi kan lære av hverandre. På den internasjonale arenaen står vi sterkere sammen som et større marked, sier Hjemdal.

Etter lanseringen vil det nordiske nettverket konkretisere en felles visjon og retning, og identifisere mulige tiltak basert på de synergier som allerede har blitt identifisert. Det vil også være viktig å få en oversikt over økosystemet for design og arkitektur som kan bidra inn i nettverket.

Vil nå politikere og beslutningstakere

Målet er at politikere og beslutningstakere skal få en dypere forståelse for rollen som design og arkitektur kan spille i den grønne omstillingen, på en måte som kommer både næringslivet og det offentlige til gode.

– Dette mener vi vil kunne føre til bedre og mer bærekraftige løsninger og tjenester, som i sin tur vil være positivt for innbyggere både i og utenfor Norden, sier Malin Koch Hansen, seniorrådgiver for innovative byer og lokalsamfunn i DOGA.

Det nordiske nettverket for design og arkitektur

Følgende aktører står bak utformingen av det nordiske nettverket for design og arkitektur:

Dansk Design Center (DDC), Danmark
Dansk Arkitektur Center (DAC), Danmark
ArkDes, Sverige
Archinfo, Finland
Design Forum Finland, Finland
Iceland Design and Architecture, Island
DOGA, Norge

I tillegg har flere gitt verdifulle innspill, blant andre:  Sveriges Arkitekter, Form/Design Center, SVID, Svensk Form, SAFA, Finnish Design Info, Arkitektforbundet, Norske arkitekters landsforbund (NAL), Arkitektforeningen og Dansk Designråd.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.