Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Juryleder for DOGA-merket og managing director i Snøhetta Design, Hedda Foss Lilleng.

Hedda Foss Lilleng i samtale under årets utdeling av DOGA-merket.

Foto: Håkon Borg

Søknadsskjemaet til DOGA-merket har åpnet. Påtroppende juryleder Hedda Foss Lilleng ser frem til å begynne silingen av kandidater til landets mest prestisjefylte pris innen design og arkitektur.

– Det fine med denne rollen er diskusjonene hvor vi går skikkelig i dybden på arkitektur- og designfagene. Jeg får mulighet til å ta del med hele meg, og lytte til og lære av alle de kloke og kunnskapsrike jurymedlemmene. Det gleder jeg meg til!

Hun kjenner allerede arbeidet rundt DOGA-merket inngående som juryens fagekspert på designledelse. I år tar hun et steg fram, og avløser Behnam Farazollahi etter hans mangeårige innsats som juryleder.

Søk DOGA-merket

Fire glade mennesker på scenen, publikum som klapper i bakgrunnen.
Glenn Sæstad mottok DOGA Hedersmerket nykommer 16. mars 2023 for sin diplomoppgave fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, DSP for SDG.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Heder til de regenerative

Hedda Foss Lilleng, som til daglig jobber som Managing Director hos Snøhetta Design, er opptatt av å se potensielle mottakere av DOGA-merket i kontekst av samfunnet og verden slik den er i dag.

– Jeg vil gjerne se tankegods som er skjerpende, og får oss til å reflektere over hvor vi er, hvem vi er, hva vi gjør og hvorfor vi gjør det.

– Utover søkere som gir solide svar på en problemstilling, fascineres jeg av de som stiller kloke spørsmål. De som søker med prosjekter som tørr å utfordre oss. Søknader som spør «hvorfor ikke?», forklarer hun.

– Og så vi må hedre prosjekter som er regenerative. Vi trenger å vise at de finnes, og at de funker!

Hedda Foss Lilleng
Juryleder Hedda Foss Lilleng.

Gjenopprette og gi tilbake

Fra sitt daglige virke i Snøhetta planlegger hun å ta med seg inn i juryarbeidet visjonen om å bruke arkitektur og design som verktøy for å skape positiv endring i verden. Bærekraft er vel og bra, men det er ikke lenger nok, mener DOGA-merkets juryleder.

– Bærekraft og regenerativitet er jo nært beslektet, men i stedet for å si seg fornøyd med å minimere skade, har regenerativ tenkning en proaktiv tilnærming. Den tar sikte på å gjenopprette eller gi noe tilbake.

Samskapende tverrfaglighet

Verdien av tverrfaglighet er også noe hun ønsker å fremheve spesielt.

– I jurydialogen i fjor så vi eksempler på prosjekter der det var helt tydelig at oppdragsgiver, kunde, designere og arkitekter hadde jobbet tett sammen både med å definere prosjektets egentlige problemstilling og å skape løsninger.

– Samskaping er kanskje et litt forslitt uttrykk, men det er ingen tvil om at det ligger mye kraft i å involvere bredt og tenke uortodoks i sammensetningen av folk, for å legge til rette for krysspollinering av tankegods og ideer, forteller Foss Lilleng.

God stemning under årets Merket-utdeling.

Foto: Sverre Chr. Jarild

– Vi har stor påvirkningskraft

Bærekraftperspektivet er åpenbart, og helt grunnleggende, for mottakere av DOGA-merket, mener hun. Hun håper at vi er ferdig med å bruke bærekraft som et punkt på lista man må tikke av.

Som innovatører og frontløpere har design- og arkitekturmiljøene stor kraft til å påvirke. Dermed påligger det juryen et spesielt ansvar til å fremheve de riktige prosjektene som kan fungere som forbilder for en hel sektor.

– Jeg håper juryene vil ha dialog om hvordan vi som kreative og nytenkende fagmiljøer påvirker samfunnet og verden vi lever i. Vi må skape løsninger som ikke bare opprettholder, men fornyer og revitaliserer, og spiller på lag med naturens intelligens, for å oppnå banebrytende løsninger.

Hva skal til for å gjøre juryleder Hedda Foss Lilleng spesielt entusiastisk overfor et prosjekt i søknadsbunken til DOGA-merket?

– Jeg blir begeistret når jeg blir utfordret. Når prosjektet viser en lekenhet, tørr å utfordre, og er fintfølende og nysgjerrig på oss mennesker og livet på jorda, sier hun.