Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Innovasjonsprisen for inkluderende design

Hvert tredje år

Innovasjonsprisen for inkluderende design deles ut hvert tredje år. I 2023 ble prisen delt ut for femte gang.

Mangfold av mennesker

Prisen fremhever innovative, inkluderende og brukervennlige løsninger som begeistrer og kan tas i bruk av et mangfold av mennesker.

Bærekraft

Prisen hedrer produkter, tjenester, grafisk design, digitale løsninger og bygde omgivelser som bidrar til sosial, miljømessig og verdiskapende bærekraft.

Privat og offentlig

Prisen kan tildeles  både virksomheter, designere og arkitekter inkludert studenter og nyutdannede innen design og arkitektur. 

To eldre kvinner snakker sammen utenfor en  port. I bakgrunnen lave trehus, hvite stakittgjerder. I forgrunnen en dam.

Demensboligen Carpe Diem i Bærum var både hovedvinner og kategorivinner i arkitektur og Landskapsarkitektur 2023. Juryen uttalte at prosjektet har overgått alle forventninger til hva et helsebygg kan være, ved å rette seg etter helt grunnleggende menneskelige verdier.

Foto: Benjamin A. Ward/Nordic Office of Architecture

Innovasjonsprisen for inkluderende design tildeles design og arkitekturprosjekter som bidrar til et mer inkluderende samfunn med vekt på sosial, miljømessig og verdiskapende bærekraft.   

Prisen løfter frem prosjekter med store visjoner, inkluderende prosesser og nyskapende og universelle løsninger. 

Vi ser etter løsninger hvor man har strukket seg langt for å skape gode og gjennomtenkte brukeropplevelser for alle. 

For et inkluderende samfunn

Metodene til designere og arkitekter spiller en viktig rolle i utforming av nye løsninger som gir økt verdi for menneskene som skal ta de i bruk. 

  • Å designe basert på reell innsikt fra et mangfold av ekte mennesker og deres perspektiver og barrierer gir verdi til utviklingsprosessen. 
  • En inkluderende designprosess kan bidra til nyskapende og mer brukervennlige løsninger. Dette vil gi bedre sluttbrukeropplevelse uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nevromangfold,  etnistitet, kultur og digital kompetanse. 
  • Universell utforming og design for mangfold, likeverd og inkludering kan gi tilleggsverdi til merkevare, økt markedspotensial og nye forretningsmuligheter. 

Innovasjonsprisen for inkluderende design er DOGAs design og arkitekturpris for mangfold, likeverd og universell utforming er en av aktivitetene knyttet til regjeringens handlingsplan for universell utforming: Bærekraft og like muligheter - et universelt utformet Norge (2021 - 2025)

Hva slags løsninger ser vi etter?

Prisen hedrer helhetlig og innovativ bruk  av design, arkitektur og universell utforming. Vi bruker en bred definisjon av arkitektur og design. Dette omfatter alle løsninger som blant annet bygninger, uterom og landskap, produkter, tjenester, transport, interiør, møbel og interiørarkitektur, grafisk design, digitale løsninger, tekstiler og klær. 

Les mer om kategorier og kriterier

 

Vision of the Fjords
Vision of the Fjords vant Innovasjonsprisen for universell utforming i 2017 i kategori transportdesign. Båten er designet for å levere både på bærekraft og universell utforming. Båten er kjent for sitt radikalt banebrytende design med utvendige ramper som tar alle til toppdekket. Design og produksjon ved Brødrene Aa for The Fjords.
Foto: The Fjords

Hvem kan motta prisen?

Prisen kan tildeles virksomheter, designere og arkitekter i både offentlig og privat sektor. I år har vi også introdusert en egen kategori for studenter og nyetablerte designere og arkitekter. For etablerte virksomheter, designere og arkitekter må løsningen være i bruk og lansert i markedet. I kategorien for unge talenter kan det søkes med prosjekter som ennå ikke er realisert. 

Se tidligere vinnere her

Bildet viser en mobiltelefon på et bord med Vipps-appen åpen. Vipps vant Innovasjonsprisen for universell utforming 2020 og kategorien for tjenestedesign.
Vipps vant Innovasjonsprisen for universell utforming 2020 og kategorien for tjenestedesign. Vipps har revolusjonert måten vi betaler på, og har klart å skape en helhetlig og innovativ banktjeneste som begeistrer med sin enkelhet og brukervennlighet. Vipps kan brukes av alle, uavhengig av teknisk og økonomisk kompetanse, språklig forståelse, funksjonstap, kognitive utfordringer og livsfase.
Foto: Vipps

Hvordan vurderer vi forslag?

Du kan søke selv, eller nominere andre prosjekter du mener fortjener anerkjennelse. Juryen vurderer alle kvalifiserte prosjekter. Jurymedlemmene stemmer frem en vinner i hver kategori, og en overordnet hovedvinner. I tillegg kan enkelte prosjekter bli tildelt hederlig omtale. 

Juryen består av utøvende designere, arkitekter og fagpersoner fra ulike organisasjoner med ekspertise innenfor universell utforming. De vil vurdere innkomne søknader utifra et helhetlig kvalitetsperspektiv.

Kriteriene som legges til grunn ved juryering inkluderer alle aspekter ved universell utforming med vekt på brukerfokusert nyskaping, funksjonalitet og brukervennlighet, estetikk, bærekraft og prosess. Vi vektlegger spesielt innovasjon og universell utforming som går  utover generelle lovkrav og minstestandarder.

Se årets jury

Om juryeringsprosessen

Alt om Innovasjonsprisen for inkluderende design

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.