Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Innovasjonsprisen for inkluderende design

Priskategorier

Vi ser etter løsninger som er innovative sammenlignet med det som allerede finnes i samfunnet eller markedet. Juryen vektlegger særlig universell utforming som går utover generelle lovkrav og minstestandarder.

 • Arkitektur

Arkitektur omfatter våre bygde omgivelser som helhet.

 • Landskapsarkitektur

Landskapsarkitektur er utendørsplanlegging og formgivning, for eksempel parker, hager, byrom, gågater, lekeområder, friluftsområder og idrettsanlegg.

 • Møbel og interiørdesign

Møbel og interiørdesign omfatter interiørarkitektur, interiør og innredninger, både innendørs og utendørs møbler, både faste og flyttbare funksjonelle innretninger.

 • Produktdesign

Produktdesign omfatter industrielt fremstilte produkter vi omgir oss med i hverdagen eller i profesjonell sammenheng.

 • Transportdesign

Med transport i denne sammenheng menes buss/trikk/bane, drosje, ferjer/ hurtigbåt, fly, tog og bil knyttet til personbefordring, billettsystem og andre løsninger knyttet til transport.

 • Grafisk design

Grafisk design er tolkning og organisering av informasjon, tekst og bilder for å formidle og skape forståelse for et budskap. For eksempel visuell profilering, kommunikasjons- og identitetsdesign, emballasje, skilt- og informasjonsdesign, typografi, redaksjonell design, bokdesign.

 • Informasjons- og interaksjonsdesign (IKT)

Denne kategorien tar for seg skjermbasert design, eller skjermbasert design i kombinasjon med produkter. Løsninger kan for eksempel være digitale, fysiske eller kombinasjoner så lenge det eksisterer en interaksjon mellom bruker og løsning.

 • Tjenestedesign

Denne kategorien tar utgangspunkt i brukeropplevelsen der hvor det finnes flere kontaktpunkter mellom brukeren og tilbyder av en tjeneste. Innovasjonspotensialet ligger i hvordan disse kontaktpunktene er planlagt og utført for å gi brukerne en optimal brukeropplevelse, og hvordan disse er satt sammen i helhet. Tjenester fra alle bransjer og brukssituasjoner vil bli vurdert.

 • Tekstil og klesdesign (ny kategori i 2023)

Tekstil og klesdesign omfatter klær, sport- og friluftbekledning, uniformer og tekstiler. Universell utforming knyttet til inkluderende størrelser, passform, funksjonalitet og forretningsmodell er spesielt interessant.

 • Unge talenter - åpen klasse (ny kategori i 2023)

Unge talenter har som mål å hedre og synliggjøre nytenkende og inkluderende prosjekter fra studenter og nyetablerte innen design og arkitektur. Prosjektene behøver ikke å være realiserte. Juryen vurderer prosjektets tilnærming og potensielle ringvirkninger. Vinner  av Unge talenter mottar en prispremie på kr 10.000. 

Hvem kan søke Unge talenter? Studenter eller nyetablerte designere og arkitekter inntil fem år etter fullført utdannelse. Du kan være norsk student eller nyetablert i Norge eller utlandet. Du kan også være utenlandsk student i Norge eller nyetablert bosatt i Norge.

Alt om Innovasjonsprisen for universell utforming

Holmestrand jernbanestasjon er verdens første fjellstasjon for høyhastighetstog
Holmestrand stasjon mottok hederlig omtale i Innovasjonsprisen for universell utforming 2020 i kategori Transport. Jernbanestasjonen er verdens første fjellstasjon for høyhastighetstog. Universell utforming og en opplevelse av trygghet var viktig i utformingen, og et nyskapende grep kobler beboere oppe på fjellet med stasjonen og byen. Gottlieb Paludan var utøvende arkitekter på oppdrag fra Bane Nor.
Foto: Tove Lalauten

Jurykriterier

Juryen består av utøvende designere, arkitekter og fagpersoner fra ulike organisasjoner med ekspertise innenfor universell utforming. De vil vurdere innkomne søknader utifra et helhetlig kvalitetsperspektiv.

Kriteriene som legges til grunn ved juryering omfatter alle aspekter ved inkluderende design og arkitektur og universell utforming med vekt på brukerfokusert nyskaping, funksjonalitet og brukervennlighet, estetikk, bærekraft, prosess og begeistring i bruk. Vi vektlegger spesielt innovasjon og universell utforming som går utover generelle lovkrav og minstestandarder. 

Formelle krav

For at en løsning skal bli vurdert av juryen må den tilfredsstille disse kravene:

 1. Løsningen må være lansert og tatt i bruk (NB: gjelder ikke kategorien Unge talenter)
 2. Minimum én av mottakerne av prisen må ha postadresse og/eller organisasjon registrert i Norge.
 3. Løsningen må ikke være involvert i en tvist.
 4. Prosjektet må representere en hovedløsning som skal kunne brukes av alle.
  Spesial- og nisjeløsninger som for eksempel hjelpemidler, vil ikke kvalifisere i denne sammenhengen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.