Hva er DOGA-merket nykommer?

DOGA-merket nykommer er en konkurranse som kan søkes av studenter innenfor design- og arkitekturfagene og nyetablerte designere og arkitekter som bor i Norge eller norske statsborgere som bor i utlandet. Du kan søke inntil fem år etter endt utdanning.

Om søknaden

I søknadskjemaet skal du fortelle om målet, prosessen og resultatet for prosjektet du søker med. Juryen ser etter prosjekter som svarer til kriteriene form, funksjon og nyskaping. Juryen vil også vurdere hvilken verdi prosjektet kan ha for samfunnet, økonomi og/eller miljø hvis det blir realisert.

Prosjektet det søkes med trenger ikke å svare til alle disse områdene. Du velger selv hvilke av kriteriene som er relevante for ditt prosjekt. Vi anbefaler også å lese mer om kriteriene her før du starter. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.

DOGA-merket nykommer juryeres digitalt. Juryen drar ikke på befaring eller tester fysiske modeller eller produkter. Gi derfor juryen en helhetlig beskrivelse av prosjektet gjennom tekst, bilder, illustrasjoner og evt. video.

Søknaden kan fylles ut i vilkårlig rekkefølge og lagres underveis.

Rettigheter

Dersom flere er involvert i prosjektet må alle gi sitt samtykke til at det sendes inn til konkurransen. Alle involverte må krediteres.

DOGA forbeholder seg retten til å bruke materiell fra konkurransen i utstillinger, på nettsiden, i nyhetssaker og lignende.

Har du spørsmål?

Thea Mehl

Prosjektleder DOGAs priser
tm@doga.no
(+47) 41 30 98 19

Har du allerede begynt på en søknad finner du den på Min side