Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket nykommer

Logg inn på Min side 

Gå til Min side, logg inn eller opprett ny bruker.

Fyll ut søknadsskjemaet

Dobbelsjekk at du er i rett søknadsskjema: Står det "Søknad til DOGA-merket nykommer" under tittelen på søknaden din, er du på rett sted. Hvis ikke kan du følge denne lenken for å finne riktig skjema.

I søknadsskjemaet skal du fylle ut to deler: i første del beskriver du prosjektet, og i andre del fyller du inn informasjon om hvem som står bak. Lengre ned på siden finner du en oversikt over hva som skal besvares i søknadsskjemaet.

Du kan også laste opp bilder og dele relevante lenker, og søknadsskjemaet kan fylles ut i vilkårlig rekkefølge og lagres underveis. For å fullføre innsendelsen må alle de obligatoriske feltene være fylt ut. 

Del søknaden

Ønsker du å få innspill fra andre involverte i prosjektet? Du kan når som helst sende søknaden slik den ser ut på e-post, til de du ønsker. Søknaden vil bli sendt som et PDF-vedlegg.

Søknadsfrist 

Søknadsfrist er onsdag 7. september 2023 kl. 23:59.

Vi hjelper deg

Har du spørsmål til søknaden eller trenger teknisk support? Ring eller send oss en e-post – vi hjelper gjerne!

Ta også en titt på kriteriene, og våre tips til en god søknad.

Send inn

Siste steg er en sjekk av at opplysninger er korrekte og at søknaden er komplett. Vær oppmerksom på at det kun er de innsendte søknadene som blir vurdert, påbegynte utkast regnes ikke som en søknad. Når søknaden er sendt inn, vil den ikke lenger kunne redigeres.

–––

Felter som skal fylles inn:

Kort om prosjektet

Forklar kort konseptet, og overbevis juryen om hvorfor akkurat dette prosjektet fortjener DOGA-merket nykommer.

Fagdisipliner

Kryss av for disiplinene som har vært de viktigste i utviklingen av prosjektet. Juryen forventer at søknaden redegjør for hvordan de valgte fagdisiplinene har vært brukt i prosjektet.

Mål

Hva var utgangspunktet for prosjektet, og hvilket mål ønsket du/dere å oppnå? Si gjerne noe om målgruppen for prosjektet, og hvilke behov det dekker for dem.

Prosess

Fortell om veien til målet og beskriv erfaringer du/dere har gjort underveis og hvordan disse har formet prosjektet. Beskriv f.eks. metoder brukt for å innhente brukerinnsikt, prototyping, testing og milepæler underveis i prosessen.

Resultat

Beskriv prosjektets form og funksjon, og hvordan resultatet tilfører noe nytt. Dersom det er relevant bør du også redegjøre for løsningens forretningsmodell.

Effekt

Beskriv hvilken effekt løsningen ville kunne ha dersom den ble realisert. For eksempel sertifiseringer, tall på besøk/salg/brukere, nye markeder, reduserte utslipp, besparelser, tilbakemeldinger fra brukere, med mer.

Veien videre

Beskriv forretningsmodellen og, dersom relevant, planer for videreutvikling og skalering.

Læringspunkter

Beskriv viktig læring du/dere har gjort underveis som andre kan ha nytte av.

Ringvirkninger

Det er ikke et krav at prosjektet ditt er realisert, men juryen ønsker å høre deres tanker rundt hvilke positive ringvirkninger prosjektet kunne hatt for samfunnet, miljøet og økonomien. Referer gjerne til FNs bærekraftsmål, eller andre relevante standarder.

  • Samfunnsmessige ringvirkninger

Beskriv hvordan prosjektet kan skape positive ringvirkninger for samfunnet og enkeltindividet, for eksempel ved å være inkluderende og bidra til økt livskvalitet for dem som blir berørt.

  • Miljømessige ringvirkninger

Beskriv hvordan prosjektet kan skape positive ringvirkninger for miljøet, for eksempel gjennom smart ressursbruk, måtehold, reduserte klimagassutslipp, vern og gjenopprettelse av naturen, eller lignende.

  • Økonomiske ringvirkninger

Beskriv hvordan prosjektet kan skape positive ringvirkninger for økonomien til en virksomhet eller samfunnet som helhet, for eksempel gjennom nye markeder, nye forretningsmodeller, besparelser, eksportmuligheter eller lignende.

  • Andre ringvirkninger

Beskriv eventuelt andre positive ringvirkninger av prosjektet.

Bilder og illustrasjoner

Du kan laste opp ett hovedbilde, og ti øvrige bilder av prosjektet. Legg ved bilder og illustrasjoner som illustrerer prosjektet på best mulig måte. 

  • Husk å oppgi kreditering (opphavsperson) for alle opplastede bilder og illustrasjoner
  • Bilder må være minimum 2000 px i bredden
  • Støttede filtyper er JPEG, PNG og GIF (filmfiler må deles som lenke)
  • Opplastede bilder kan være maks 1,5 MB store. Har du et større bilde bør du komprimere det, eksempelvis via verktøy som TinyPNG
  • Vennligst gi navn til filene dine slik: [prosjektets tittel_fotografens navn]. Eksempel: oslotrikken_ola nordmann.jpg

Lenker

Dette feltet kan du bruke for å dele lenker til relevante nettsteder, filmer, demoer eller delte filer/mapper.

Del gjerne høyoppløselige plantegninger, brukerreiser (tjenestedesign), gigamaps (systemisk design) eller lignende, som kan gi juryen en bedre forståelse for prosjektet.

Eventuelle filmer bør ikke være lengre enn 5 minutter, og lenker må være aktive ut januar påfølgende år.

Trykk her for å komme i gang med din søknad >>

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.