Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Valget falt på to prosjekter som har stor innovasjonshøyde og potensial for henholdsvis skalering og policyinnovasjon, og de støttes med til sammen 3,8 millioner kroner. De to nye prosjektene er akkurat startet opp og skal i første omgang jobbe fram til en anskaffelse av designkompetanse.

Prosjektene som er valgt ut, var i sterk konkurranse med 13 andre statlige og kommunale innovasjonsprosjekter.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: