Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Involverte aktører: Nittedal kommune

Om prosjektet

Nittedal kommunes prosjekt har som mål å gi folk flest en individuell transportløsning som konkurrerer med privatbilisme.​ Gjennom offentlig/privat-samarbeid ønsker kommunen å etablere et fleksibelt og alternativt transporttilbud for innbyggerne, som helt konkret fører til at privatbilismen innenfor kommunegrensen går ned.​

Nittedal har et svært begrenset internt transporttilbud. Ruters busstilbud og togtransport dekker mesteparten av behovet for pendlertrafikk ut av kommunen, mens tilbringertransport til sentrale offentlige og private bygninger og aktiviteter er svært begrenset. Dermed er bruk av privatbil svært utbredt, med tilhørende parkeringsproblematikk både ved rådhus og togstasjon. Samtidig utrykker ansatte i kommunen at de gjerne ville brukt offentlig transport, om det fantes et relevant alternativ.

StimuLab mener det ligger et stort innovasjons- og gevinstpotensial i prosjektet. En ny tilnærming til og løsning på samferdsels- og infrastrukturproblemer i en «forstadskommune» som Nittedal kan gi store gevinster langt utover kommunegrensen. Prosjektet bærer i seg utfordringer knyttet til så vel klima- og miljø, som nye samarbeidsformer og steds- og samfunnsutvikling. Prosjektet er interessant fordi det omfatter både tjenesteutvikling, fysiske omgivelser, mobilitet, og stedsutvikling på tvers av offentlig-, privat- og sivil sektor. Prosjektet har tydelig brukerforståelse og setter brukeren i sentrum for sin kommunale utvikling. Brukerne representerer både næringsliv, innbyggere og ansatte i kommunen.