Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Prosjekt: Helhetlig tjeneste for forebygging av økonomiske problemer

Oppdragsgiver: Brønnøysundregistrene, sammen med Nav Lillestrøm, Nav Viken, Lillestrøm kommune

Utfordring

Mer enn halvparten av de innbyggere som tar kontakt med NAV for å få gjeldsrådgivning har så store økonomiske problemer at de ikke kan løses. Dette er en klar indikator på at innbyggerne ikke får hjelp i tide, dvs. før økonomiske utfordringer utvikler seg til alvorlige økonomiske problemer. Vanskelige livshendelser, som for eksempel sykdom, dødsfall og skilsmisse, kan føre til økonomiske problemer, og burde fanges opp av forebyggende tiltak.

Omtrent 500.000 nordmenn er enten på grensen til å komme i økonomiske vanskeligheter, eller er allerede i økonomisk trøbbel. Det viser en fersk undersøkelse fra Sifo, utført av Elaine Kempson & Christian Poppe ved Oslo Met. Ifølge undersøkelsen sliter 10 prosent av befolkningen med å betale regninger. I tillegg vet man at det er en link mellom de som har enkeltpersonsforetak og de som havner i alvorlige gjeldsproblemer. En uformell undersøkelse hos Nav i Viken fylke viser at 1 av 5 av de som kommer til Nav med gjeldsproblemer, har gjelden sin fra konkurs i enkeltpersonsforetak.

Dette prosjektet ønsker å lage en løsning for å fange opp disse brukerne og forebygge økonomiske problemer, i utgangspunktet både rettet mot enkeltpersonsforetak og øvrige innbyggere. Innsikten om denne tematikken kommer fra fjorårets StimuLab-prosjekt «Gjeldsfloka», der NAV Skedsmo (nå Lillestrøm) og Brønnøysundregistrene jobber med en løsning for en plattform og rådgivning til de som allerede har store gjeldsproblemer. I dette prosjektets diagnosefase kom det også fram at det er et enormt potensial i å jobbe med forebygging av gjeldsproblemer. Dette dekkes ikke av det forrige prosjektet, og nå ønsker Brønnøysundregistrene å ta eierskap til dette og jobbe utforskende med å finne mulige løsninger.

Prosjektet eies av Brønnøysundregistrene og er forankret hos direktøren, som er prosjekteier. I tillegg er prosjektet forankret på regionalt nivå hos NAV, i nye Viken fylke. NAV Lillestrøm og Lillestrøm kommune også med i prosjektet med avsatte ressurser, og Asker kommune er også en samarbeidspart.

Det ligger et meget stort gevinstpotensial i forebygging av økonomisk uføre, både for det offentlige og for innbyggerne selv og deres familier. I tillegg er innovasjonspotensialet stort, hvis man får til en løsning som reelt sett bidrar til å forebygge gjennom f.eks. både rådgivning og digitale verktøy. Gjennom eierskapet hos BR vil arbeidet kunne kobles mot Altinns «Starte og drive bedrift», og i samarbeidet med Nav vil det også kobles mot deres tjenester (rettet mot vanlige innbyggere). Det kan være snakk om både digitale og ikke-digitale løsninger, all den tid vi kun kjenner utfordringene, og ikke vet hva den konkrete løsningen vil bli.

Prosjektet har et veldig godt utgangspunkt ved at det «kommer ut av» et tidligere prosjekt. Dette synliggjør viktigheten av en diagnosefase og at utforsking i en tidlig fase avdekker problemstillinger som man ellers ikke ville identifisert. Det viser at man ikke alltid kan planlegge for hva som er den neste innovasjonen, men må oppdage den gjennom innsikt.

I dette tilfellet er mye av økosystemet identifisert og beskrevet og mange ulike aktører har bidratt i det første prosjektet. Blant annet er det avdekket at en god del aktører med ulik plassering i økosystemet erkjenner problemet og har et fokus på gjeldsforebygging, men at det er svak samordning.

Men selv om prosjektets problemstillinger har dukket opp i det tidligere prosjektet Gjeldsfloka, er det viktig å understreke at dette nye prosjektet er selvstendig og skal gjennom en helt ny StimuLab-prosess og diagnosefase. Det er ikke en implementering av forrige prosjekt, men skal gå åpent og uforskende til verks for å se på hvordan man kan forebygge økonomiske problemer.