Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter


Norge er i endring. Digitalisering endrer næringslivet, innbyggernes hverdag og offentlig sektor. Oljeinntektene går ned. Vi blir flere pensjonister pr. yrkesaktiv. Og forandringene skjer raskere og raskere for hvert år som går. Ingen vet sikkert hvor vi står om 20 år.

  • Klarer vi å løse alle oppgavene?
  • Klarer vi å bevare tilliten i samfunnet?
  • Klarer vi å finansiere velferden når det blir færre i yrkesaktiv alder bak hver pensjonist?  

Strategisk fremsyn

Våren 2020 skal Kommunal- og moderniseringsdepartetet (KMD) legge fram en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. I denne prosessen har KMD brukt scenariotenkning eller det som også kalles strategisk fremsyn. Dette har resultert i fire scenarioer som viser fram ulike retninger som samfunnsutviklingen kan ta.

Les om prosessen og de fire scenarioene her.

Vil vi fortsatt være annerledeslandet, hvor vi har tillit til hverandre og deler på godene, eller vil det være økte forskjeller, frustrasjon og uro? På DOGA i høst kan du oppleve fire mulige scenarioer for Norge anno 2040.

Fremtiden 2040

Fem mennesker i en trapp, med solen inn fra et vindu på venstre side.
I høst skal forskere og studenter fra AHO levendegjøre fremtidsscenarier for Norge i 2040. Prosjektet er et samarbeid mellom KMD, AHO og DOGA. Foran: Adrian Paulsen, KMD/Halogen og Anja Gjærum, KMD, i midten: Benedicte Wildhagen, DOGA og Nina Morrison, KMD. Bak: Einar Sneve Martinussen fra AHO.

I høst skal et team ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) tolke og levendegjøre scenarioene innenfor rammen av digitalisering, design og samfunnsdeltakelse. Teamet består av til sammen 23 forskere og studenter som jobber innenfor interaksjons- og tjenestedesign, og som er knyttet til utvikling av metodikken Future Facetting. 

Starten på en samtale

Scenarioene er ingen fasit. De er laget for å inspirere og provosere, både internt i offentlig sektor og i samtaler med private og frivillige aktører. Her skal antakelser og forventninger utfordres, og nye perspektiver trekkes inn. Hva innebærer de ulike retningene som pekes ut? Og hva betyr det for beslutningene som tas i offentlig sektor i dag?

Mellom 23. og 27. oktober vil scenarioene bli presentert i et «Fremtidslaboratorium» her på DOGA. Hensikten er å inspirere og provosere, og å stimulere til diskusjon og samtale rundt hvordan vi ser for oss at fremtiden kan bli. Prosjektet er et samarbeid mellom KMD, DOGA og AHO. 

Utopier for Grønland og Bjørvika

Fremtidsfabrikken er en del av Oslo arkitekturtriennale, og består av interaktive workshoper med bruk av scenariometodikk der deltakerne blir invitert til å se for seg alternative fremtider.

I høst kan du delta på tre workshoper her på DOGA, hvor et mangfold av deltakere – designere, planleggere, arkitekter, utviklere, lokalpolitikere, entreprenører – skal se for seg alternative framtider for områdene Grønland og Bjørvika i Oslo, der hensynet til naturen og sosial rettferdighet er viktigere enn økonomisk vekst.

Fremtidsfabrikken er en serie workshoper der deltakerne blir invitert til å se for seg ulike fremtidsscenarioer for Grønland og Bjørvika i Oslo. Opplegget er en del av Oslo arkitekturtriennale.

Fremtidsfabrikken (Future Factory) er utviklet av  performancegruppen METIS, under kunstnerisk leder Zöe Svendsen. For mer informasjon, ta en titt på denne videoen

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.