Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Design og arkitektur er viktig for å løse de store utfordringene i samfunnet. DOGAs nye film ser nærmere på hvordan fagene kan bidra til å:  

  • fornye velferdssamfunnet vårt
  • skape grønne og lønnsomme arbeidsplasser
  • forme byer og steder der folk vil leve og bo
Rundt bord med ord påskrevet: Sirkulær økonomi står i midten av bordet.
Designere og arkitekter spiller en viktig rolle når vi legger om til en sirkulær økonomi der ressursene bevares i et kretsløp. Produkter og bygg må designes slik at de har lang levetid og lett kan bli reparert, gjenbrukt og resirkulert.
Foto: DOGA
Arkitekturmodell
Når vi skal utvikle mer bærekraftige byer og steder, kan design og arkitektur finne bedre løsninger på alt fra hvordan vi bygger og bor, beveger oss, kommuniserer og lever sammen.
Foto: Lundhagem

– Mange forbinder design og arkitektur med flotte bygg og dyre stoler, men vi ønsker med vår nye film å vise at det er så mye mer. Det handler ikke bare om å forme produkter, tjenester og bygg, men vel så mye om å løse utfordringer. Det er ikke pynten på kaka, det er selve oppskriften, sier DOGAs administrerende direktør Tor Inge Hjemdal.

Design og arkitektur + innovasjon = sant

Design- og arkitekturfagene har verktøy og metoder som egner seg spesielt godt for innovasjon og omstilling. De hjelper oss med å løse opp i vanskelige problemer og finne frem til gode løsninger. Kort oppsummert er metodene:

  • Brukerorienterte: Når brukernes behov blir satt i sentrum er det større sjanse for å lykkes, fordi løsningene er basert på reelle behov.
  • Helhetlige: En helhetlig tilnærming gjør det lettere å finne riktig problemstilling og ta gode valg.
  • Tverrfaglige: Designere og arkitekter løser ikke alt på egenhånd, men åpner for at flere fagområder kan samarbeide.
  • Iterative: Hyppige gjentagelser gir fortløpende nye forbedringer.
  • Eksperimenterende: Prøving og feiling er en viktig del av prosessen.
  • Visuelle: Arkitekters og designeres visuelle metoder forenkler og tydeliggjør kompliserte prosesser.
  • Kreative: Metoder som tar oss ut av vanetenkning, og hjelper oss med å se nye muligheter og løsninger.
Barn sitter ved bord og skrur på lampe.
Hvis barna og barnebarna våre skal kunne leve i et bærekraftig velferdssamfunn må vi fornye, forenkle og forbedre offentlige tjenester. Her kan design bidra til at offentlig sektor tenker nytt og løser opp i flokete problemer sammen med innbyggerne.
Foto: DOGA
To personer sitter ved bord og dypper grønnsaker i algeblanding.
I filmen skimter vi designerne Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue som i 2020 mottok DOGA Hedersmerket for sin tang- og tarebaserte emballasje. DOGA samler alle som brenner for å finne nye og lønnsomme løsninger.
Foto: DOGA

– Vi må samarbeide på tvers

DOGAs mål er å stimulere til bruk av design og arkitektur for økt innovasjon og omstilling i næringsliv og offentlig sektor.

– DOGA samler alle som ønsker å finne nye, grønne og lønnsomme løsninger for fremtiden. Mulighetene er enorme! Men for å lykkes må vi jobbe sammen på tvers av sektorer og bransjer, og her har DOGA en nøkkelrolle som pådriver, sier Tor Inge Hjemdal.

Hva er DOGA?

DOGA er en stiftelse under Næringsdepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat. Gjennom kunnskapsformidling, eksperimentering, samarbeid, økonomisk støtte og prisutdelinger fremmer DOGA design og arkitektur i Norge.

Les mer om oss her >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.