Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

DOGA utlyste tidligere i høst et oppdrag med å identifisere fremtidige hovedutfordringer der fagene design og arkitektur er relevante. I skarp konkurranse med flere tilbydere, gikk oppdraget til designbyrået Halogen som også har Toto arkitekter, Demos Helsinki, Nordic office of Architecture og Norconsult med på laget.

Vi står ovenfor store samfunnsutfordringer. Klimaendringer, pandemier, digital transformasjon, utenforskap, polarisering, velferdsstatens framtid og inntekter etter oljen. Hvordan vi kan tenke og handle nytt for å håndtere komplekse eller globale utfordringer mer helhetlig?

– Vi tar på oss framtidsbrillene for å se med nye øyne på fastlåste antagelser om hva framtiden vil bringe for det norske samfunnet. Som representanter og forkjempere for design og arkitektur, vil vi også forsøke å finne ut hvilke samfunnsutfordringer fagene er best egnet til å bidra til å løse, forteller Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA.

– Det er viktig å ha noen scenarioer, slik at vi alle sammen på tvers av ansvar, oppgaver og roller, kan dra i samme retning mot samme mål, sier Tor Inge Hjemdal, administrerene direktør i DOGA
Foto: Eirik Evjen

Hvilken framtid ønsker vi oss?

Selv om det ikke er mulig å si noe sikkert om framtiden, er det likevel mulig å forestille seg hvordan den kan bli. Og da kan man også forestille seg den framtiden man ønsker. Og dette er noe av hensikten bak prosjektet

– Det er viktig å ha noen scenarioer, slik at vi alle sammen på tvers av ansvar, oppgaver og roller, kan dra i samme retning mot samme mål. Det være seg myndigheter, private eller offentlige aktører, frivillig sektor, kommunale, lokale eller nasjonale aktører. Vi skal sammen utforske mulige ønskede framtider der design og arkitektur kan spille en rolle, sier Hjemdal.

Deler innsikt og lærdom

I tillegg til DOGA og Halogen, er Toto arkitekter, Demos Helsinki, Nordic office of Architecture og Norconsult med på laget. Prosjektet har allerede startet, og på nyåret vil det blant annet bli arrangert to fremsynsverksteder sammen med et bredt utvalg av aktører med ulike innfallsvinkler og synspunkter.

­­– Vi gleder oss til å finne ut enda mer om hvordan design og arkitektur kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Det vil bli både interessant og lærerikt, og vi vil selvfølgelig dele all innsikt og lærdom fra prosjektet, sier Hjemdal.

Prosjektet vil være ferdig våren 2023.

Vil du være med på fremsynsverkstedene? Send gjerne en e-post til Siri Holmboe Høibo hvor du beskriver kort hvorfor du engasjerer deg for framtiden for arkitektur og design.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.