Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter
Et panel med fem deltakere som sitter på høye krakker. På venstre side står en møteleder i sort dress og hvit skjorte. På en skjerm bak panelet står teksten bedriftene skal få enklere og bedre hjelp.

Fra venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre, Mari Sundli Tveit, adm. dir. Forskningsrådet Tone Lunde Bakker adm. dir. Eksfin, Håkon Haugli, adm. dir. Innovasjon Norge, Andreas Krüger Enge, konstituert adm. dir. Siva, Tor Inge Hjemdal, adm. dir.  DOGA. 

Foto: Innovasjon Norge

– I det drøye året jeg har fått være næringsminister, har jeg besøkt hundrevis av bedrifter over hele landet. Det jeg får høre, igjen og igjen, er at støtten fra virkemiddelapparatet ofte er helt avgjørende, enten det handler om å bygge opp noe nytt, vokse og skalere, eller å komme seg ut i verden, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

Det næringsrettede virkemiddelapparatet er en samlebetegnelse på ordningene som skal bidra til at norske bedrifter kan vokse. Ordningene tilbys av mange ulike aktører, blant dem Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Eksfin, Siva og Doga.

– Mye fungerer veldig bra, men vi vet også at mange synes det er vanskelig å finne frem. Min ambisjon er at næringslivet skal møte et virkemiddelapparat som henger godt sammen, sier Vestre. 

Designtenkning som verktøy  

Siden i våres har Innovasjon Norge, Eksfin, Siva, Forskningsrådet og Doga jobbet med hvordan virkemiddelapparatet kan bli mer brukervennlig og møte behovene til næringslivet på en enda bedre måte.  

På en felles pressekonferanse ledet av næringsministeren onsdag 14. desember ble resultatene presentert i form av en pakke med ti forslag.  

Et av forslagene er at designtenkning skal tas i bruk og være en rød tråd i utformingen av det nye virkemiddelapparatet. 

– Dette er gode nyheter for designfaget! Det viser at regjeringen nå virkelig har fått øynene opp for potensialet som ligger i god bruk av designmetodikk, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Doga, og utdyper:

– Utfordringene vi møter er større og mer sammensatt enn tidligere. Vi må være sikre på at vi virkelig forstår utfordringene, løser det rette problemet og jobber sammen om å finne løsninger med brukernes behov i sentrum. Designtenkning har strukturerte metoder og prosesser for dette.

– Jeg har blitt frelst av det du har lært meg om design som metodikk, sa Jan Christian Vestre til Dogas direktør under pressekonferansen.

Tid for handling 

Resultatet som ble presentert 14. desember anses som første etappe i utviklingen av det nye virkemiddelapparatet, og arbeidet fortsetter i 2023.  

 – Forslagene vi presenterer i dag er et viktig steg i riktig retning. Det næringsrettede virkemiddelapparatet har vært grundig evaluert og gjennomgått i flere år. Nå er tiden inne til å gå fra drøfting til handling, sier næringsministeren. 

Om Virkemiddelapparatet 2.0

Prosjektet Virkemiddelapparatet 2.0 ble gjennomført høsten 2022 som et samhandlingsprosjekt mellom virkemiddelaktørene DOGA, Eksfin, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. NHO, LO, Akademikerne, KS, Tekna og Virke har vært referansegruppe. 

Resultatet av prosjektet skal bli et virkemiddelapparat med 

  • økt brukervennlighet
  • økt effekt fra virkemidlene
  • bedre og bredere kompetansemiljø
  • økt kostnadseffektivitet 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.