Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Nyheter

Dette er DIP

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) skal sikre bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon gjennom bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen av nyskapingsprosjekter.

Hele landet

DIP skal bidra til ny kompetanse om designdrevet innovasjon – og lede til nye produkter, tjenester, prosesser eller organisasjonsformer.

Idéfase

Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse av kunder og brukere og kan bidra til høyere salg, økte markedsandeler og nye bruksområder og kundegrupper.

Brukersentrert

Siden 2009 har Design og arkitektur Norge (DOGA) delt ut om lag 100 millioner kroner til totalt 244 prosjekter.

NyMy forsker på om det er mulig å dyrke fram brannhemmende materialer til byggebransjen fra soppriket. Bildet er fra NoMy sine lokaler på Adamstuen i Oslo. Fra venstre: David Andrew Quist, Head of Research & Co-founder, Anne Elisabeth Bull, seniorrådgiver på DOGA, og Chris Snyder, COO.

NyMy forsker på om det er mulig å dyrke fram brannhemmende materialer til byggebransjen fra soppriket. Bildet er fra NoMy sine lokaler på Adamstuen i Oslo. Fra venstre: David Andrew Quist, Head of Research & Co-founder, Anne Elisabeth Bull, seniorrådgiver på DOGA, og Chris Snyder, COO.

Foto: Sverre Chr. Jarild

Støtten blir delt ut gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Programmet skal stimulere norske virksomheter til å basere innovasjonsprosjektene sine på brukerstudier og designmetodikk.

Les mer om alle årets DIP-mottakere her >>

– Designdrevet innovasjon betyr bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester. Nettopp dette trenger vi mer av i omstillingen av norsk næringsliv, sier Anne Elisabeth Bull.

Hun er prosjektleder for DIP i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Årets DIP-utdeling er nummer 13 i rekken, og 86 bedrifter har søkt om 42 millioner til prosjekter verdt 88 millioner. En fagtung jury har hatt en tøff jobb med å velge blant mange sterke innovasjonsprosjekter, ifølge prosjektleder Anne Elisabeth Bull i Design og arkitektur Norge (DOGA).

– Vi mottok søknader fra alle landets fylker og aktører spredt over et stort antall bransjer. Over halvparten holdt såpass høy kvalitet at vi svært gjerne skulle gitt dem støtte. Det viser at designdrevet innovasjon er i ferd med å modnes. Designmetodikk brukes i stadig flere innovasjonsprosjekter, og kunnskapen og kompetansen øker i takt med dette, sier Bull.

Anne Elisabeth Bull, seniorrådgiver i DOGA.
Prosjektleder Anne Elisabeth Bull mottok DIP-søknader fra hele landet, og skulle gjerne gitt flere støtte på grunn av den høye kvaliteten.
Foto: Sverre Chr. Jarild

Design reduserer risiko og øker treffprosenten

I sitt forslag for statsbudsjett for 2023, foreslår regjeringen å styrke tilskuddet til DIP med 3,6 millioner kroner sammenlignet med 2022. Tilskuddet går til DIP for å stimulere norske bedrifter til økt bruk av designmetodikk i utviklingen av nye produkter og tjenester.

– Designdrevet innovasjon gir dyp forståelse for de reelle behovene til kunder og brukere, og avdekker ofte helt nye muligheter. Dermed kan både bedrifter, organisasjoner og myndigheter skape langt bedre og mer treffsikre produkter og tjenester, sier Bull.


Nå deler DOGA ut 8,5 millioner kroner for å støtte bruk av designmetodikk i idéutviklingsfasen til 18 nyskapingsprosjekter. Hensikten er at nye produkter, tjenester og konsepter tuftes på de reelle behovene til brukere og samfunn.

Les mer om alle årets DIP-mottakere her >>

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.