Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DIP-mottakere

For 11. gang deler DOGA ut midler gjennom DIP. Siden 2009 har det blitt delt ut 80 millioner kroner til 205 forskjellige prosjekter. Midlene sikrer at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon.

– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger, sier Tor Inge Hjemdal i DOGA.

Hva er designdrevet innovasjon?

I år mottok DOGA hele 190 DIP-søknader, en ny rekord, om å få utbetalt rekordhøye 110 millioner kroner. Etter grundig juryering sto DOGA igjen med 20 prosjekter, også dette en ny rekord.

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier DOGA-sjefen.

Mottakere av DIP-midler 2020:

 

Tang og tare – fremtidens emballasje?

 • Mottaker: Dypp AS og Snøhetta
 • Beløp: 400 000 kroner

I januar i år vant designerne Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue hovedprisen under DOGA-dagen 2020, selve DOGA Hedersmerket, for prosjektet Dypp. Siden den gang har de gått sammen med Snøhetta for å skalere opp ideen fra konsept til realiserbart produkt. Nylig stiftet de selskapet Dypp AS for å videre utforske hvordan norsk tang og tare kan utfordre tradisjonell emballasje.

Med rådgivning og bistand fra Snøhetta skal Dypp utforske ulike problemstillinger og identifisere mulighetsområder rundt tang og tare som utfordrer til fossilbasert plast. Ved hjelp av et designdrevet innovasjonsprosjekt skal de studere hele verdikjeden og kartlegge utfordringer hos tareprodusenter, bønder, distributører og sluttforbrukere.

Juryen mener prosjektet har en fremragende innovasjonsgrad og at det kan tilføre norske industri store verdier dersom det lykkes. Derfor drypper det nå 400 000 kroner fra DIP til Dypp.

Tang på havets bunn
Sammen med Snøhetta ønsker Dypp å utforske mulighetene som ligger i tarebasert bioplast. Ved hjelp av et designdrevet innovasjonsprosjekt skal de studere hele verdikjeden og kartlegge utfordringer hos tareprodusenter, bønder, distributører og sluttforbrukere.
Foto: Dypp

Nye bruksområder for ørsmå sensorer

 • Mottaker: Zimmer & Peacock
 • Designkompetanse: K8
 • Beløp: 444 000 kroner

Sensorer er blitt en uunnværlig del av vår moderne verden. De gjør alt fra å måle jordtemperatur i landbruket og kvaliteten på drikkevannet vårt – til å fortelle deg at bilen din er i ferd med å rygge på en hindring. Likevel gjør kostnad og distribusjon at ikke alle har den samme tilgangen til sensorteknologien.

Sammen med K8 industridesign skal den Horten-baserte sensoraktøren Zimmer & Peacock utforske mulighetene som ligger i såkalte elektrokjemiske sensorer, som er basert på molekylers elektriske «fingeravtrykk». Gjennom dybdeintervjuer og research skal de utvikle et brukervennlig og rimelig alt-i-ett-multianalyse-verktøy for billige og presise elektrokjemiske sensorer.

Juryen påpeker at prosjektet har stor innovasjonshøyde, med potensial til å demonstrere hvordan brukerinnsikt og produkt- og tjenestedesign kan brukes for å utvikle en lønnsom forretningsmodell og helt nye bruksområder for allerede etablert teknologi. Prosjektet får tilsagn på 444 000 kroner i støtte.

Sensor
Sammen med K8 skal Zimmer & Peacock utvikle et brukervennlig og rimelig alt-i-ett-multianalyse-verktøy for billige og presise elektrokjemiske sensorer.
Foto: Zimmer & Peacock

Standardiserer innovasjon

 • Mottaker: Standard Norge
 • Designkompetanse: EGGS design
 • Beløp: 500 000 kroner

Dessverre er det slik at over halvparten av norske startups går konkurs i løpet av første driftsår, og bare 30 prosent eksisterer fem år. Standard Norge, som formidler norske og internasjonale standarder til samfunnet, tror bedre kjennskap til disse standardene kan øke innovasjonsevnen og levedyktigheten til oppstartsbedrifter.

En standard er en felles utviklet oppskrift på hvordan noe skal lages eller gjennomføres. Per dags dato er kunnskapen om standarder lav i oppstartsbedrifter. Dette kan føre til at det utvikles produkter, tjenester og konsepter som ikke fungerer i en større sammenheng. Sammen med EGGS design starter Standard Norge nå et innovasjonsprosjekt for å øke bruken av standarder i næringslivet.

DIP-juryen uttaler at søknaden tar opp en spennende problemstilling og kan ha stor innvirkning hos små og mellomstore bedrifter. Derfor mottar prosjektet 500 000 kroner i støtte.

Man går opp ikke-standardiserte trappetrinn
Over halvparten av norske oppstartsbedrifter går konkurs i løpet av første driftsår. Standard Norge tror bedre kjennskap til standarder kan øke innovasjonsevnen og levedyktigheten til oppstartsbedrifter.
Foto: Standard Norge

Lønnsom konsertstrømming

 • Mottaker: Konsertsystemer LLB
 • Designkompetanse: Studio VUES
 • Beløp: 520 000 kroner

 Da koronapandemien gjorde at hele konsert-Norge måtte stenge dørene, flyttet både artister og publikum seg over på digitale plattformer. Gjennom både spontane og planlagte strømmekonserter fikk musikkelskere over hele landet oppleve sine favorittartister i en litt annerledes ramme.

Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at strømmekonserter i dagens form ikke fullt ut kan kompensere for tapte billettinntekter fra fysiske arrangementer. Selskapet Konsertsystemer LLB vil derfor sammen med Studio VUES gjennomføre et designdrevet innovasjonsprosjekt for å samle innsikt fra artister, agenter, arrangører og publikum. Innsikten skal brukes til å utvikle en digital plattform som gir artistene høyere inntekter, samtidig som den treffer publikum på deres premisser med spennende løsninger ut over tradisjonell streaming.

Juryen mener prosjektet preges av høy ambisjon og kvalitet, og gir 520 000 kroner i tilskudd.

Stadiumkonsert med masse publikum og fyrverkeri.
Konsertsystemer LLB og Studio VUES skal gjennomføre et designdrevet innovasjonsprosjekt for å samle innsikt om strømmekonserter fra artister, agenter, arrangører og publikum.
Foto: Martin Litwicki / Konsertsystemer

Delekonsept i boligmarkedet

 • Mottaker: TAG Arkitekter
 • Designkompetanse: Fueled
 • Beløp: 325 000 kroner

I et hett boligmarked er det vanskelig for unge og single mennesker å etablere seg. Særlig gjelder dette i sentrale og urbane områder av landet, der det er mange om beinet.

TAG Arkitekter tar nå tak i denne problemstillingen. De ønsker å bruke designkompetansen til Fueled for å se nærmere på såkalte delte boligkonsepter. Hypotesen er at dersom beboere deler på areal, funksjoner og eiendeler, blir den økonomiske byrden mindre. DIP-prosjektet skal gi svar på hvordan en kan tilrettelegge for høy bokvalitet og brukertilfredshet gjennom et slikt deleboligkonsept.

Juryen er samstemt i at prosjektet svarer på en viktig samfunnsutfordring, og at potensialet er der for at TAG Arkitekter og Fueled skal kunne utvikle spennende konsepter på boligmarkedet. Nå mottar prosjektet 325 000 kroner i DIP-tilskudd.

Personer i felles oppholdsrom.
TAG Arkitekter og Fueled skal se nærmere på delte boligkonsepter. Hypotesen er at dersom beboere deler på areal, funksjoner og eiendeler, blir den økonomiske byrden mindre.
Foto: TAG Arkitekter
Jente sitter i sofa i en hybelleilighet.
I et hett boligmarked er det vanskelig for unge og single mennesker å etablere seg. Særlig gjelder dette i sentrale og urbane områder av landet, der det er mange om beinet.
Foto: TAG Arkitekter

Lyd som tjeneste

 • Mottaker: NNNN
 • Designkompetanse: Torkel Mellingen og Alexander Fossland
 • Beløp: 325 000 kroner

Lydbransjen regnes som temmelig konservativ, med kjøps- og leasingavtaler som ikke har forandret seg stort gjennom de siste tiårene.

Den designdrevne teknologiprodusenten NNNN, som står bak noen av markedets mest miljøvennlige og energieffektive høytalersystemer, ønsker nå å utvikle et nytt konsept i lydbransjen for å hjelpe bransjen foreta et “grønt skifte”. Med industridesignerne Torkel Mellingen og Alexander Fossland på laget skal NNNN avdekke om det finnes rom i markedet for en «lyd-som-tjeneste»-modell – og hvordan en slik tjeneste kan utformes.

Dette er søt musikk for juryen, som roser prosjektet for å legge opp til en svært god designprosess som kan lede i mange retninger. Prosjektet får 325 000 kroner av DIP.

Konserthøytalere
Den designdrevne teknologiprodusenten NNNN skal hjelpe lydbransjen med å foreta et grønt skifte.
Foto: NNNN

Bevegelighet for alle

 • Mottaker: Movu Mobility
 • Designkompetanse: Trine Gedde Celius og Jon Celius
 • Beløp: 346 000 kroner

Mange eldre opplever dagens rullatorer som så stigmantiserende at de simpelthen unngår å bruke dem. Samtidig vil den kommende eldrebølgen gi stadig flere nordmenn mobilitetsutfordringer.

Nå ønsker Movu Mobility å skape et helt nytt produkt. Målsetningen er å fjerne stigma knyttet til rullatoren. Sammen med industri- og servicedesigneren Trine Gedde Celius, designstudent Jon Celius og teknisk ansvarlig Thore Grüner Bjerke er selskapet i gang med et prosjekt der den langsiktige visjonen er å skape et universelt mikromobilitetskonsept som kan benyttes av alle, uavhengig av alder.

Prosjektet byr ifølge juryen på en svært relevant og god problemstilling. Juryen lar seg også bevege av mulighetene for sosial og bærekraftig innovasjon. Movu Mobility mottar 346 000 kroner i DIP-midler.

Skisse av rullator.
Movu Mobility ønsker å fjerne stigma knyttet til rullatoren ved å skape et helt nytt produkt. Bildet er kun en tidlig skisse, og ikke nødvendigvis slik det ferdige produktet vil se ut.
Foto: Movu Mobility

Gir lyd til stille røster

 • Mottaker: Pir II
 • Designkompetanse: Designit
 • Samarbeidspartnere: Cecilie Sachs- Olsen og 6CST
 • Beløp: 600 000 kroner

Ikke alle stemmer høres like godt i kommunenes medvirkningsprosesser. Mangler du tid, ressurser og ekspertise, er det vanskelig å påvirke beslutninger i saker som angår deg. Dette går ikke bare utover deg, men fører også til at offentlige prosjekter går glipp av innspill og erfaringer fra de som sitter tettest på.

Nå ønsker arkitektkontoret Pir II Oslo i samarbeid med Designit, samfunnsgeograf Cecilie Sachs- Olsen og 6CST å bruke designdrevet metodikk for å utvikle et digitalt medvirkningsverktøy som trekker stille røster inn i by- og stedsutviklingen. Målet er å kunne tilby en kommersiell plattform i form av for eksempel en abonnementsløsning, til nordiske kommuner samt arkitekt- og plankontorer.

Juryen roser søkeren for å legge til rette for et tverrfaglig prosjekt som involverer arkitekter, designere, planleggere og samfunnsgeografer, og som kan løse et konkret behov i kommunal sektor. Prosjektet får 600 000 kroner i DIP-midler.

Stille røster prosjekt illustrasjon
Pir II Oslo og Designit ønsker å bruke designdrevet metodikk til å utvikle et digitalt medvirkningsverktøy som trekker stille røster inn i by- og stedsutviklingen.
Foto: Designit
Fire barn i medvirkninsprosjekt på Salt i Oslo
Ikke alle stemmer høres like godt i kommunenes medvirkningsprosesser.
Foto: Nasjonalmuseet for arkitektur

Tar Vesterålen til turistene

 • Mottaker: Lofotr Næringsdrift
 • Designkompetanse: Lundhagem
 • Beløp: 585 000 kroner

Koronapandemien gjør at turisttilstrømningen til Norge skrumper inn. Men dersom turistene ikke kan komme til til Vesterålen, så kan kanskje Vesterålen komme til turistene?

Lofotr Næringsdrift ønsker å utforske nettopp denne muligheten. Med hjelp fra arkitektkontoret Lundhagem vil de skape et opplevelsesbasert produkt som kombinerer utvidet og blandet virkelighet med en rekke andre teknologier og konsepter for å skape nye og banebrytende opplevelser for brukerne.

Ifølge juryen har prosjektet stor innovasjonshøyde, med spredningseffekt til alt fra museer og kulturaktører til destinasjonsutviklere i reiselivet. Nå får prosjektet 585 000 kroner i støtte til en designdrevet prosess.

Illustrasjon som viser nytt museum.
Med hjelp fra arkitektkontoret Lundhagem vil Lofotr Næringsdrift skape et opplevelsesbasert produkt som kombinerer utvidet og blandet virkelighet med en rekke andre teknologier og konsepter for å skape nye og banebrytende opplevelser for brukerne.
Foto: Vilde Odmundson, Deadline Media

Bedre kontroll bak bardisken

 • Mottaker: Inventum Gruppen
 • Designkompetanse: Larssen & Amaral
 • Beløp: 504 000 kroner

I serverings-og hotellbransjen kan det plutselig dukke opp en rekke ulike kontrollorganer som ber om bevilgningsdokumenter, timelister, temperaturavlesninger, brannplan, renholdsplan, kunnskapsprøven i alkoholloven og mye mer. Dette skal den ansatte levere på, men oppgavene er mange, og dette er krevende i en travel arbeidshverdag når den viktige kunden venter på mat og drikke.

Inventum Gruppen, som driver en rekke restauranter barer, nattklubber og eventer på Vestlandet, ser derfor et behov for å utvikle et rimelig, intuitivt og skalerbart kontrollsystem. Med designhjelp fra Larssen & Amaral skal utelivsaktøren kartlegge og hensynta en lang rekke brukerutfordringer. Begrensede norskkunnskaper, stort gjennomtrekk av ansatte og høyt arbeidspress skal ikke lengre skape dårlig nattesøvn for bedriftens ledelse. 

Juryen mener prosjektet kan løse en klar og tydelig problemstilling som er godt egnet for designdrevet innovasjon, og skjenker 504 000 kroner i DIP-midler.

Bar med mange bargjester
Inventum Gruppen, som driver en rekke restauranter barer, nattklubber og eventer på Vestlandet, skal med designhjelp fra Larssen & Amaral kartlegge brukerutfordringer og utvikle et kontrollsystem for serverings- og hotellbransjen.
Foto: Inventum Group

Kutter matavfall på kjøkkenet

 • Mottaker: North Kitchen
 • Designkompetanse: Snøhetta Design
 • Beløp: 550 000 kroner

I dag står husholdningene for 60 prosent av matavfallet i Norge. Kan kjøkkenet ditt hjelpe deg med å kaste mindre mat?

North Kitchen og Snøhetta Design mener dagens kjøkken er konstruert for andre tider og behov. Gjennom en designdrevet innovasjonsprosess ønsker de å utvikle et nytt kjøkkensystem som legger bedre til rette for tilberedning, lagring og dyrking av mat samt håndtering av avfall.

Juryen synes det er spennende med et prosjekt som vil snu opp-ned på noe vi gjerne tenker på som gjennomdesignet, nemlig kjøkkenet, og disker opp med 550 000 kroner i innovasjonsstøtte.

Kokk som forbereder mat.
North Kitchen og Snøhetta Design ønsker gjennom en designdrevet innovasjonsprosess å utvikle et nytt kjøkkensystem som legger bedre til rette for tilberedning, lagring og dyrking av mat samt håndtering av avfall.
Foto: North Kitchen

Brukervennlige argumenter

 • Mottaker: Disputas
 • Designkompetanse: Fride Gjedebo Gjertsen
 • Beløp: 250 000 kroner

Dagens digitale medielandskap preges av lettbente nyheter, bilde- og videodominerte saker og polariserende svart-hvitt-argumenter. Nyansert argumentasjon formidles ofte i tyngre tekster som i stadig større grad faller utenfor den digitale offentligheten.

Disputas ønsker å gjøre noe med dette. Ved hjelp av inngående brukerinnsikt planlegger oppstartsselskapet å bruke designer Fride Gjedebo Gjertsen til å lage en tjeneste som kan benyttes til å oversette tunge tekster til et format som treffer moderne brukere på en intuitiv måte.

Juryen kaller prosjektet spennende og tidsriktig, og er begeistret for det tverrfaglige aspektet, som rommer filosofer, designere og teknologer. Prosjektet mottar 250 000 kroner fra DIP.

Designdrevet demensomsorg

 • Mottaker: Jodacare
 • Designkompetanse: Inventas
 • Beløp: 307 000 kroner

Befolkningen blir stadig eldre, og det betyr også at flere utvikler demens. Dette legger et stort press på helsesektor – samtidig som pårørende og andre ressurspersoner ofte strever med å være til nytte.

For å heve livskvaliteten for personer med demens ser Asker-baserte Jodacare et behov for å samle og aktivere ressursene rundt pasienten. Selskapet får hjelp av Inventas til å skaffe seg dypere innsikt i primærbrukerne, helsevesenet, de mange tjenestetilbyderne og støttespillerne samt samhandlingen mellom alle disse aktørene.

Juryen understreker at helsevesenet trenger designdrevet innovasjon for levere livsviktige tjenester til befolkningen på en bedre og mer brukervennlig måte. De tror dette prosjektet kan hjelpe mange pasientgrupper i fremtiden, og gir prosjektet et tilskudd på 307 000 kroner.

En eldre mann og dame deltar i brukerundersøkelser.
For å heve livskvaliteten for personer med demens ser Jodacare et behov for å samle og aktivere ressursene rundt pasienten. Selskapet får hjelp av Inventas til å skaffe seg dypere innsikt. Her ser vi to personer som deltar i en brukerundersøkelse.
Foto: Inventas

Satser i utvidet virkelighet

 • Mottaker: PAZZING
 • Beløp: 350 000 kroner

Mer enn én milliard mennesker har tilgang til utvidet virkelighet (AR) på sine mobiltelefoner. Samtidig er interessen svært stor for spill som legger opp til brukergenerert innhold. Likevel finnes det ingen foretrukken lavterskelløsning for AR-spill på markedet.

Dette ønsker PAZZING å gjøre noe med. Spillselskapet fra Tromsø har ambisjon om å utvikle brukersentrerte løsninger for en egen AR-spillplattform. En prototype er allerede på plass, men for å kunne skape en kommersiell plattform ser PAZZING at de må ta et steg tilbake og få brukerne med på laget.

I sin uttalelse skriver juryen at med gjennomgripende kundeinnsikt kan søkeren lykkes i å utvikle en plattform som kan oppnå internasjonal suksess. Prosjekter mottar 350 000 kroner i støtte.

Bilde av to gründere i selskapet PAZZING:Jørgen Eiane til venstre og Martin Mathisen til høyre.
De to gründere i PAZZING Jørgen Eiane og Martin Mathisen. Mer enn én milliard mennesker har tilgang til utvidet virkelighet (AR) på sine mobiltelefoner. PAZZING har ambisjon om å utvikle brukersentrerte løsninger for en egen AR-spillplattform.
Foto: PAZZING

Billigere miljøsertifisering

 • Mottaker: Kvist Solutions
 • Designkompetanse: Nice Design
 • Samarbeidspartnere Veidekke, Betonmast, Skanska, NCC, AF Gruppen og OBOS
 • Beløp: 219 000 kroner

Å miljøsertifisere bygninger er en tungrodd og kostbar prosess, og derfor er slike sertifiseringer stort sett forbeholdt store aktører i markedet.

NTNU-utløperen Kvist Solutions skal nå lage en digital plattform som strømlinjeformer sertifiseringsprosessen. Målet er å levere en effektiviseringsgrad på 25 prosent. Oppstartsselskapet har fått med seg Veidekke, Betonmast, Skanska, NCC, AF Gruppen og OBOS til brukertesting underveis i prosjektet.

Ifølge juryen har Kvist Solutions funnet et uløst problem i en stor bransje som de nå gyver løs på med beundringsverdig mot. De får 219 000 kroner i støtte fra DIP, nesten dobbelt så mye som de opprinnelig søkte om.

Fabian Utigård, Mathias Engevik og Eirik Tømmervik i Kvist Solutions skal lage en digital plattform som strømlinjeformer sertifiseringsprosessen for miljøsertifisering av bygninger.
Fabian Utigard, Mathias Engevik og Eirik Tømmervik i Kvist Solutions skal lage en digital plattform som strømlinjeformer sertifiseringsprosessen for miljøsertifisering av bygninger.
Foto: Kvist

Innovasjon med tunga rett i munn

 • Mottaker: Lipit Solutions
 • Designkompetanse: Soon Design
 • Beløp: 435 000 kroner

En del personer med funksjonsnedsettelser har så lite bevegelighet i armer og hender at de strever med å bruke rullestoler, sykler og andre hjelpemidler.

Derfor satser Lipit Solutions på å utvikle hjelpemidler med munnsensor, for å styre slike hjelpemidler. Sammen med sin eier, hjelpemiddelprodusenten RollerSafe, og designbyrået Soon Design skal Son-bedriften først kartlegge behovene til personer med funksjonsnedsettelser. I tillegg skal de også undersøke om munnsensorer i f.eks. munnbind kan være et godt verktøy for ansatte i helsesektor som trenger å bruke datautstyr samtidig som de gjerne har hendene fulle med andre oppgaver.

DIP-juryen mener prosjektet har høy innovasjonsgrad og påpeker at et designdrevet innovasjonsløp øker sannsynligheten for at det kan munne ut i en kommersiell løsning. Prosjektet mottar 435 000 kroner.

Illustrasjon av person som bruker munnsensor
Lipit Solutions skal utvikle hjelpemidler som kan styres med munnsensor.
Foto: Lipit

Lar eldre hjelpe eldre

 • Mottaker: Vil Bidra
 • Designkompetanse: Up North AS og EGGS Design
 • Beløp: 500 000 kroner

Samtidig som en del eldre trenger hjelp i hverdagen, er det mange andre eldre som savner å være til nytte. Hvorfor ikke koble de to gruppene sammen?

Nettopp dette er idéen bak den nystiftede gründerbedriften Vil Bidra. Med hjelp fra Up North AS og EGGS Design skal Vil Bidra nå finne ut hvem de aktuelle brukerne er samt definere hva slags tjenester som kan tilbys.

Juryen roser prosjektet for bruke design til å løse en bred og kjent problemstilling i samfunnet, og setter av 500 000 i DIP-støtte.

Varige, sirkulære barnesko

 • Mottaker: Viking Outdoor Footwear
 • Designkompetanse: Reform Projects
 • Samarbeidspartnere: Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo og Norsk Gjenvinning
 • Beløp: 530 000 kroner

Barn flest vokser to skostørrelser hvert år, noe som betyr at foreldrene må kjøpe 10 nye skosett i løpet av de fem første leveårene. Og fordi ganske mange foreldre fremdeles er ukomfortable med tanken på å la sko gå i arv, betyr det at mange sko går i søpla.

Derfor ønsker Viking Outdoor Footwear å utvikle varige barnesko, altså sko som er designet for å enkelt kunne repareres, gjenbrukes og gjenvinnes. Skofabrikanten har fått med designbyrået Reform Projects på laget. Prosjektets første mål er å utvikle en eller flere prototyper på sirkulære barnesko. Deretter er planen å designe en sirkulær tjeneste som skoene kan være en del av.

I jurybegrunnelsen trekkes det fram at søknaden reiser en viktig problemstilling i en stor næring, og at det fortsatt er mye rom for innovasjon knyttet til gjenbruk og bærekraftig produksjon. Juryen mener også det er en styrke at etablerte aktører som Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo og Norsk Gjenvinning er med på prosjektet, som nå får 530 000 i støtte gjennom DIP.

Gul støvel
Viking Outdoor Footwear ønsker å utvikle varige barnesko som er designet for å enkelt kunne repareres, gjenbrukes og gjenvinnes.
Foto: Viking footwear

Fri vareflyt inn og ut av hjemmet

 • Mottaker: Selvaag Bolig
 • Designkompetanse: Maverick Group, Studio Vues og Frost Produkt
 • Beløp: 480 000 kroner

Varehandelen har gått igjennom enorme omveltninger de siste tiårene. Økt netthandel og strømlinjeformede distribusjonssystemer gjør hverdagen lettere for folk flest.

Selvaag Bolig har identifisert én komponent som fremdeles ikke fungerer optimalt i denne nye virkeligheten: Boligen din. For samtidig som du forventer å få stadig flere varer levert hjem, så er du ikke altid hjemme selv. Dessuten er det ikke sikkert at de nye distribusjonssystemene er den optimale løsningen for beboere og nabolaget.

Derfor har Selvaag Bolig satt sammen et designlag bestående av Maverick Group, Studio Vues og Frost Produkt som skal finne ut hvordan moderne hjem kan utformes for å tillate fri vareflyt inn og ut på beboerens premisser, og samtidig støtte lokal bærekraft og tjenesteutvikling.

Juryen påpeker at mange aktører har forsøkt å løse denne utfordringen uten å lykkes helt. Ved hjelp av designdrevet innovasjon tror juryen at Selvaag Bolig vil være i stand til å utvikle og levere et slikt tjenestekonsept. Prosjektet får 480 000 kroner fra DIP.

Bærekraftig boligutbygging i Ski

 • Mottaker: Skanska
 • Designkompetanse: Growlab, Byantropologene, Lundhagem og ATSITE
 • Beløp: 503 000 kroner

Hvordan kan boligbyggeprosjekter ta større hensyn til sluttbrukers behov og ønsker? Det ønsker utbyggeren Skanska å finne ut.

En liten kilometer fra Ski sentrum skal Skanska utvikle et nytt boligprosjekt. Dette prosjektet blir prøvesten for en satsing på bærekraftige bomiljøer og tett brukermedvirkning. Ved hjelp av designbyrået Growlab, Byantropologene, arkitektene Lundhagem og landskapsarkitekten ATSITE skal prosjektet komme fram til nye, uventede og konkrete løsninger.

Juryen er svært begeistret for det tverrfaglige prosjektet, som rommer designere, arkitekter, antropologer og utbygger. Prosjektet krysser dessuten av på bærekraft, medvirkning, helhetstenkning og innovasjonshøyde, og får nå 503 000 kroner i støtte.

 

Hva er Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)?

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.